Trendy

34 993 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

14 411 tis. Kč

Zisk za rok 2008

Trendy

187 833 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2008

Základní údaje

Sídlo

od 7.11.2015 náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10

Historické adresy

17.1.2011 - 7.11.2015 Praha 9, Chodovická 2281/57, PSČ 19300
20.9.2002 - 17.1.2011 Brno, Ostrovačická 31, okres Brno-město, PSČ 64100

26297337

DIČ

od 1.1.2011

CZ26297337

Datum vzniku

20. září 2002

Datová schránka

unhfjvx

Historické názvy

21.1.2011 - 5.5.2015

KHL EU a.s.

3.9.2010 - 21.1.2011

Tratem CZ, a.s.

20.9.2002 - 3.9.2010

PANBEX Region a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3779

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.6.2010

2 000 000 Kč

Historické jmění

1.10.2003 - 21.6.2010

50 000 000 Kč

13.1.2003 - 1.10.2003

2 010 000 Kč

20.9.2002 - 13.1.2003

2 010 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 15

Historické provozovny

20.9.2002 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • U dálnice 673, 664 42, Modřice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. února 2004 : Převod kmenových akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve než tento orgán udělí souhlas. Souhlas musí být udělen alespoň 3/4 Převod kmenových akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve než tento orgán udělí souhlas. Souhlas musí být udělen alespoň 3/4 ...většinou hlasů všech kmenových akcionářů.Převod prioritních akcií je podmíněn souhlasem představenstva. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve než tento orgán udělí souhlas. Souhlas musí být udělen alespoň 2/3 většinou hlasů všech členů představenstva. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 22. dubna 2010 - 21. června 2010 : Valná hromada rozhodla s účinností ke dni zápisu změny druhu prioritních akcií společnosti na akcie kmenové a spojení a štěpení akcií společnosti /na základě rozhodnutí dnešní valn... é hromady/ do obchodního rejstříku o snížení základního kapitálu společnosti takto:- základní kapitál společnosti bude snížen o pevnou částku, z částky 50.000.000,- Kč na částku 2.000.000,- Kč, tj. o částku 48.000.000,- Kč/slovy:čtyřicet osm milionů korun českých/- snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím 480000 kusů akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy,a na úplatné vzetí akcií z oběhu.-Důvodem snížení základního kapitálu je rozdělení přebytku provozního kapitálu společnosti mezi akcionáře/efektivní snížení základního kapitálu/. - Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k vyplacení akcionářům. - Veřejný návrh smlouvy bude návrhem na úplatné vzetí akcií z oběhu, výše úplaty bude 100,- Kč/slovy:sto korun českých/ za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč /slovy:sto korun českých/, přičemž tato úplata je splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, avšak nesmí předcházet dnu zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Představenstvo je povinno učinit veřejný návrh smlouvy způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady do třiceti dnů po zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Lhůta pro přijetí veřejného návrhu smlouvy akcionářem činí čtyři týdny ode dne doručení návrhu. - Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných na základě veřejného návrhu smlouvy nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen, tj. částky 48.000.000,- Kč, bude základní kapitál společnosti snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, představenstvo společnosti je potom pověřeno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v tom rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. zobrazit více skrýt více
  • 7. května 2003 - 1. října 2003 : Valná hromada uděluje souhlas k tomu, aby proti pohledávcespolečnosti na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií bylyzapočteny tyto pohledávky dosavadních akcionářů:1. akcioná... ře Ing. Jana Švába vůči společnosti v celkové výši23.995.000,- Kč ( slovy: dvacet tři miliony devět set devadesátpět tisíc korun českých)Pohledávky akcionáře vznikly na základě prodeje částí jehoobchodních podílů ve společnosti PANBEX S, s.r.o., se sídlemZvolenská cesta 29, Banská Bystrica 974 05, Slovenská republika,dle smlouvy o převodu části obchodního podílu ze dne 7.10.2002.Část obchodního podílu byla společnosti prodána za2.250.000,-Kč, slovy: dva miliony dvě stě podesát tisíc korunčeských. A na základě prodeje části obchodního podílu vespolečnosti PANBEX Holding s.r.o., se sídlem Brno, Ostrovačická33, PSČ: 641 00, dle smlouvy o převodu části obchodního podílu zedne 11.10.2002. Část obchodního podílu byla prodána za22.250.000,-Kč, slovy: dvacet dva miliony dvě stě padesát tisíc kkorun českých. Celkem tedy pohledávka akcionáře vůči společnostičiní 24.500.000,-Kč, slovy: dvacet čtyři milionů pět set tisíckorun českých, část pohledávky ve výši 23.995.000,-Kč, slovy:dvacet tři miliony devět set devadesát pět tisíc korun českých,bude započtena na zvýšení základního kapitálu společnosti.2. akcionáře Ing. Radomila Dolníčka vůči společnosti v celkovévýši 23.995.000,-Kč ( slovy: dvacet tři milionů devět setdevadesát pět tisíc korun českých)Pohledávky akcionáře vznikly na základě prodeje částí jehoobchodních podílů ve společnosti PANBEX S, s.r.o., se sídlemZvolenská cesta 29, Banská Bystrica 974 05, Slovenská republika,dle smouvy o převodu části obchodního podílu ze dne 7.10.2002.Část obchodního podílu byla společnosti prodána za2.250.000,-Kč, slovy: dva miliony dvě stě padesáttisíc korun českých. A na základě prodeje části podílu vespolečnosti PANBEX Holding s.r.o., se sídlem Brno, Ostovačická33, PSČ: 641 00, dle smlouvy o převodu části obchodního podíluze dne 11.10.2002. Část obchodního podílu byla prodána za22.250.000,-Kč, slovy: dvacet dva miliony dvě stě padesát tisíckorun českých. Celkem tedy pohledávka akcionáře vůči společnostičiní 24.500.000,-Kč, slovy: dvacet čtyři milionů pět set tisíckorun českých, část pohledávky ve výši 23.995.000,-Kč, slovy:dvacet tři miliony devět set devadesát pět tisíc korun českých,bude započtena na zvýšení základního kapitálu společnosti. Smlouvy o započtení budou uzavřeny současně s úpisem akciíakcionáři v sídle společnosti před podáním návrhu na zápiszvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 7. května 2003 - 1. října 2003 : Upisovat je však možné pouze celé akcie a všechny nově vydanéakcie budou upsány stejnoměrně dosavadními akcionáři s tím, žeupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřip... ouští. zobrazit více skrýt více
  • 7. května 2003 - 1. října 2003 : Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 27.02.2003, kterýmbylo rozhodnuto, že základní kapitál společnosti se z důvoduposílení kapitálové stability společnosti zvyšuje o část... ku47.990.000,-Kč ( čtyřicet sedm milionů devět set devadesát tisíckorun českých) tedy z dosavadní výše 2.010.000,-Kč ( dva milionydeset tisíc korun českých) na novou výši 50.000.000,-Kč( padesát milionů korun českých).Zvýšení základního kapitálu se provádí upsáním:- 20 kmenových listinných akcií na jméno o nominálníhodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion kurunčeských,- 180 kmenových listinných akcií na jméno o nominálníhodnotě 100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých,- 180 kmenových listinných akcií na jméno o nominálníhodnot 50.000,-Kč, slovy: padesát tisíc korun českých,- 198 kmenových listinných akcií na jméno o nominálníhodnotě 5.000,-Kč, slovy: pět tisíc korun českých.Všechny výše uvedené akcie budou stejnoměrně upsány dosavadnímiakcionáři společnosti se splácením emisního kurzu peněžitýmvkladem na základě jejich přednostního práva, přičenž lhůta proupsání akcií činí 15, slovy: patnáct, dnů ode dne právní mociusnesení Krajského soudu v Brně, kterým bude zapsán záměr nazvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovacímmístem je sídlo společnosti, počátek jeno lhůty - zápis budeakcionářům oznámen představenstvem společnosti písemně způsobemstanoveným pro svolání valné hromady. Emisní kurz taktoupisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, všechnynově upisované akcie mají omezenou převoditelnost, jejich převodje podmíněn souhlasem valné hromady společnosti. Dosavadníakcionáři mohou:- na jednu dosavadní kmenovou akcii o jmenovité hodnotě100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, upsat:- 0,99 ks kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých,- 8,95 ks kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých,- 8,95 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovitéhodnotě 50.000,-Kč, slovy: padesát tisíc korun českých,- 9,85 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovitéhodnotě 5.000,- Kč, slovy: pět tisíc korun českých,- na jednu dosavadní prioritní akcii o jmenovité hodnotě10,-Kč, slovy: deset korun českých, upsat:- 0,000099 ks kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých,- 0,000895 ks kmenových listinných akcií na jméno ojmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korunčeských,- 0,000895 ks kmenových listinných akcií na jméno ojmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc českých,- 0,000985 ks kmenových listinných akcií na jméno ojmenovité hodnotě 5.000,-Kč, slovy: pět tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů