Trendy

6 364 171 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

43 576 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

3 014 117 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Adresa

od 8.7.2015Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště

Historické adresy

15.11.2007 - 8.7.2015Uherské Hradiště - Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ 68601
1.12.2004 - 15.11.2007Uherské Hradiště, Jaktáře 1475, PSČ 68601
16.10.2002 - 1.12.2004Uherské Hradiště-Mařatice, Vinohradská 907, PSČ 68605

Adresa z obchodního rejstříku

od 3.4.2013Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště 1

26301091

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

16. října 2002

Datová schránka

68fgirs

Historické názvy

16.10.2002 - 1.4.2009

SYNOT LOTTO,a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3827

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.8.2016

473 259 000 Kč

Historické jmění

22.6.2010 - 31.8.2016

286 500 000 Kč

10.1.2006 - 22.6.2010

204 000 000 Kč

14.7.2005 - 10.1.2006

204 000 000 Kč

28.12.2004 - 14.7.2005

204 000 000 Kč

16.10.2002 - 28.12.2004

104 000 000 Kč

Provozovny

C 40
  • Adresy:
    • Zelný trh 40, 686 01, Uherské Hradiště

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. října 2013 : Na nástupnickou společnost SYNOT TIP, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 26301091 přešlo jmění zanikající společnosti SYNOT Uherské Hradiště , a.s. IČ: 26 Na nástupnickou společnost SYNOT TIP, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 26301091 přešlo jmění zanikající společnosti SYNOT Uherské Hradiště , a.s. IČ: 26...910730, se sídlem Uherské Hradiště, mařatice, Jaktáře 1475, 68601 zobrazit více skrýt více
  • 2. října 2012 : Na nástupnickou společnost SYNOT TIP, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 263 01 091, přešlo jmění zanikající společnosti ST Solutions, a.s. se sídlem Prah Na nástupnickou společnost SYNOT TIP, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 263 01 091, přešlo jmění zanikající společnosti ST Solutions, a.s. se sídlem Prah...a 1, Revoluční 1200/16, PSČ 110 00, IČ: 279 38 191, a zanikající společnosti SYNOT SERVICE, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 264 49 404. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 23. dubna 2010 - 22. června 2010 : Jediný akcionář společnosti SYNOT TIP, a.s. rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 82 500.000,-Kč, slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc korun českých, z do... savadní výše 204 000 000,-Kč, slovy: dvě stě čtyři milionů korun českých, na novou výši 286 500 000,-Kč, slovy: dvě stě osmdesát šest milionů pět set tisíc korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitým vkladem, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti SYNOT TIP, a.s. bude upsáno:- 8 ks, slovy: osm kusů, kmenových, nekótovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých, v listinné podobě,- 2 ks, slovy: dva kusy, kmenových, nekótovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, v listinné podobě,- 5 ks, slovy: pět kusů, kmenových, nekótovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, v listinné podobě.Veškeré akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SYNOT Holding, s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 1200/16, PSČ: 110 00, IČ: 25325809. Jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upsání akcií peněžitými vklady.Místem úpisu akcií je sídlo společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ: 686 01. Návrh smlouvy o úpisu akcií je představenstvo povinno doručit předem určenému zájemci dopisem zaslaným na jeho adresu bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií je dva měsíce ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Počátkem běhu této lhůty bude určenému zájemci oznámen představenstvem písemně, zasláním oznámení na jeho adresu bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Určený zájemce zašle podepsanou smlouvu zpět společnosti SYNOT TIP, a.s. ve lhůtě pro upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Lhůta pro splacení 100% emisního kursu upsaných akcií je do dvou měsíců od úpisu akcií, přičemž peněžité vklady lze splatit započtením těchto pohledávek: pohledávek akcionáře SYNOT Holding, s.r.o. z půjček poskytnutých společnosti SYNOT TIP, a.s. (dříve SYNOT LOTTO, a.s.) v celkové výši 82 500 000,-Kč, slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc korun českých.Právní tituly:- smlouva o půjčce uzavřená dne 17.února 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s.(dříve SYNOT LOTTO, a.s.), jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 19 500 000,-Kč, slovy: devatenáct milionů pět set tisíc korun českých,- smlouva o půjčce uzavřená dne 22.března 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s. (dříve SYNOT LOTTO, a.s.), jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 20 000 000,-Kč, slovy: dvacet milionů korun českých,- smlouva o půjčce uzavřená dne 26.března 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s. (dříve SYNOT LOTTO,a.s.), jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 20 000 000,-Kč, slovy: dvacet milionů korun českých,- smlouva o půjčce uzavřená dne 22.července 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s. jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 10.000 000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých,- smlouva o půjče uzavřená dne 15.května 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s. jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 13.000 000,-Kč, slovy: třináct milionů korun českých. zobrazit více skrýt více
  • 1. prosince 2004 - 28. prosince 2004 : Mimořádná valná hromada konaná dne 26.11.2004 schválila zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 100,000.000,--Kč z částky 104,000.000,--Kč na čá... stku 204,000.000,--Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit základní kapitál společnosti. Po upsání akcií a splacení základního kapitálu bude vydáno deset kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 10,000.000,--Kč.Úpis nad navrhovanou částku se nepřipouští. Upisovatelem akcií je s využitím přednostního práva akcionář SYNOT Holding s.r.o. se sídlem Praha 8, Sokolovská 541, IČ 25325809. Lhůta pro úpis akcií činí jeden měsíc ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je povinno oznámit upisovateli počátek běhu lhůty pro úpis akcií do dvou pracovních dnů ode dne doručení usnesení rejstříkového soudu. Emisní kurs nově upsaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs nově upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve výši 30% hodnoty upisovaných akcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne úpisu akcií na zvláštní účet vedený u ČSOB, a.s. 17400123/0300, zbytek pak do jednoho roku ode dne splacení 30% emisního kursu, a to kdykoliv v tomto období. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů