Trendy

11 739 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

-7 480 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

Trendy

26 362 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Sídlo

od 15.6.2017 Velkomoravská 933/79, 695 01 Hodonín

Historické adresy

1.4.2005 - 15.6.2017 Hodonín, Velkomoravská 79, PSČ 69531
1.1.2003 - 1.4.2005 Zlín, Zlínské Paseky 3662, PSČ 76001

26307944

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2005 - 16.10.2012

CZ26307944

Datová schránka

jb7fpsa

Historické názvy

11.4.2012 - 15.6.2017

Okna-dřevovýroba, a.s.

1.4.2005 - 11.4.2012

PLOMA-dřevovýroba, a.s.

17.3.2004 - 1.4.2005

CE WOOD-dřevovýroba, a.s.

1.1.2003 - 17.3.2004

CE WOOD-reality,a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3859

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.12.2006

25 050 000 Kč

Historické jmění

2.11.2005 - 21.12.2006

25 050 000 Kč

1.1.2003 - 2.11.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hodonín

Historické provozovny

1.1.2005 - 30.7.2009

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Pod Světlovem 283, 687 71, Bojkovice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 15. června 2017 : Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 15.12.2016, č.j. 19 Cm 184/2013-42, které nabylo právní moci dne 12.04.2017 byla společnost zrušena s likvidací a ustanoven likvidátor.
  • 8. června 2009 : S účinností od 01.05.2009 na základě Smlouvy o prodeji části podniku za dne 30.04.2009 prodala společnost PLOMA-dřevovýroba, a.s. se sídlem Hodonín, Velkomoravská 79, PSČ: 695 31, S účinností od 01.05.2009 na základě Smlouvy o prodeji části podniku za dne 30.04.2009 prodala společnost PLOMA-dřevovýroba, a.s. se sídlem Hodonín, Velkomoravská 79, PSČ: 695 31, ...IČ: 26307944 část podniku nazvanou "Provoz výroby dřevostaveb pro rekreační využití a dřevěných domů pro trvalé bydlení v Bojkovicích" (závod Bojkovice) do vlastnictví společnosti AZ WOOD, a.s., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ: 58401, IČ: 60917695. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. dubna 2005 - 2. listopadu 2005 : Záměr společnosti na zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 23.050.000,- Kč, slovy: dvacet tři milionů padesát tisíc korun českých, upsáním 46... 1, slovy: čtyři sta šedesát jedna, kusů kmenových nekótovaných akcií na jméno v listinné podobě, s omezenou převoditelností vázanou na souhlas valné hromady, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, přičemž upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští.Místem úpisu akcií je Zlín, Zlínské Paseky 3662.Veškeré nově vydávané akcie budou upsány předem určeným zájemcem - společnosti Jihomoravské dřevařské závody a.s., se sídlem v Brně, Drážní 7, PSČ 627 00, IČ 49969854, která celý emisní kurs splatí nepeněžitým vkladem - hmotným a nehmotným majetkem (nemovitým a movitým majetkem), který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Libora Bučka, bytem Nádražní 1415, Otrokovice, PSČ 765 02, poř. č. 85 - 9/2004 znaleckého deníku. Znalec byl pro účely zpracování znaleckého posudku ustanoven pravomocným usnesením KS Brno č.j. 50 Nc 6059/2004-9 ze dne 14.4.2004 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 23.050.000,- Kč, slovy: dvacet tři milionů padesát tisíc korun českých.Jediný akcionář schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad bylo jako protiplnění vydáno upisovateli 461, slovy: čtyři sta šedesát jedna, kusů nových kmenových nekótovaných akcií na jméno v listinné podobě, s omezenou převoditelností vázanou na souhlas valné hromady, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých. Emisní kurs je rovný jmenovité hodnotě akcií.Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo doručí společnosti Jihomoravské dřevařské závody a.s. návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Lhůta pro upsání akcií činí 6, slovy: šest, měsíců od právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, ve stejné lhůtě je upisovatel povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií.Jediný akcionář schvaluje, aby předmětem nepeněžitého vkladu upisovatele - společnosti Jihomoravské dřevařské závody a.s. byl níže uvedený nemovitý a movitý majetek (hmotný a nehmotný majetek), který je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Libora Bučka, bytem Nádražní 1415, Otrokovice, PSČ 765 02, poř. č. 85 - 9/2004 znaleckého deníku:Majetkové položky závodu Bojkovice:a) dlouhodobý hmotný majetekb) drobný dlouhodobý majetekc) nemovitosti zapsané na LV č. 1569 katastrálního území a obce BojkovicePozemky:- p.č. st. 409, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2,- p.č. st. 410, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2172 m2,- p.č. st. 411, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4711 m2,- p.č. st. 755, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1766 m2,- p.č. st. 1075, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 372 m2,- p.č. st. 1076, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2,- p.č. 4423/3, druh ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 159 m2,- p.č. 4423/4, druh ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 54 m2,- p.č. EN 4431/2 ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí o výměře 17199 m2,- Parcela p.č. PK 4400, ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr o výměře 9299 m2.Budovy:- Bojkovice, č.p. 283, jiná stavba, na st. p.č. 410- bez čp/če, stavba pro výrobu a skladování na st. p.č. st. 409- bez čp/če, stavba pro výrobu a skladování na st. p.č. st. 411- bez čp/če, stavba pro výrobu a skladování na st. p.č. st. 755- bez čp/če, stavba pro výrobu a skladování na st. p.č. st. 1075vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský Kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště na listu vlastnictví č. 1569 pro obec a k.ú. Bojkovice, s veškerými součástmi a příslušenstvím:Správní budova (inv.č. 10302 - na p.č. st. 410)Vrátnice (inv.č. 10304 na p.č. st. 409)Výrobní hala (inv. č. 10306, 10555, 10570, 10572, 10587, 10694 - vše na p.č. st. 411, 20645, 20787, 20789, 20790, 21191 a 21218)Sklad hořlavin (inv. č. 10309 na p.č. EN 4431/2)Dílna údržby (inv. č. 10519 na p.č. EN 4431/2)Kotelna (inv. č. 10534 a 10959 na p.č. EN 4431/2)Čerpací stanice (inv. č. 10571 na p.č. EN 4431/2)Expediční hala (inv. č. 10628 a 21220 na p.č. st. 755)Infrarot (inv. č. 10814, 10825, 10826, 10836, 10960, 10977 a 21346 vše na p.č. EN 4431/2)Mobilní buňka (inv. č. 10637)Mobilní buňka (inv. č. 10964)Cesty (inv. č. 20217, 20560, 20626, 21339, 21341 a 21347)Silo ocelové (ivn. č. 20556)Elektropřípojka vč. rozv. (ivn. č. 20565)Vodovod (inv. č. 20566)Ocelový komín (inv. č. 20570)Parovod (inv. č. 20583)Protipožární vodovod (inv. č. 20644)Parní přípojka (inv. č. 20687)Opěrná zeď (inv. č. 20967)Kabelová přípojka (inv. č. 20973)Sklad řeziva (inv. č. 21036)Sklad řeziva (inv. č. 21138)Biologická čistírna (inv. č. 21139)Požární a pitný vodovod (inv. č. 21217)Opěrná stěna (inv. č. 21219)Kanalizace (inv. č. 21340)Parovod (inv. č. 21342)Venkovní kabely (inv. č. 21348)Požární nádrž (inv. č. 21349)Silo (inv. č. 21376)Majetkové položky závodu Znojmo:a) dlouhodobý hmotný majetekb) drobný dlouhodobý majetekc) nemovitosti zapsané na LV č. 2749 a 6188 katastrální území a obce ZnojmoPozemky:- Pozemek p.č. 3016, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 423 m2,- Pozemek p.č. 3018, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213 m2,- Pozemek p.č. 3019, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2,- Pozemek p.č. 3020/1, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15646 m2,- Pozemek p.č. 3020/8, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 224 m2,- Pozemek p.č. 3020/9, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 116 m2,- Pozemek p.č. 3020/10, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 233 m2,Budovy:- bez čp/če, zem. stav., postavená na pozemku p.č. 3018- bez čp/če, jiná st., postavená na pozemku p.č. 3019- bez čp/če, jiná st., postavená na pozemku p.č. 3020/1vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo na listu vlastnictví č. 6188 pro obec Znojmo a k.ú. Znojmo-město, s veškerými součástmi a příslušenstvím.Pozemky:- Pozemek p.č. 1811, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 242 m2,Budovy:- bez čp/če, prům. objekt na pozemku p.č. 3020/10, LV: 6188- bez čp/če, prům. objekt na pozemku p.č. 3020/8, LV: 6188- bez čp/če, prům. objekt na pozemku p.č. 3020/9, LV: 6188- Znojmo, p.č. 1076, bydlení na pozemku p.č. 1811vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo na listu vlastnictví č. 2749 pro obec Znojmo a k.ú. Znojmo-město, s veškerými součástmi a příslušenstvím:Hlavní stavby:Mobilní buňka (inv. č. 10676 na p.č. 3020/1)Mobilní buňka (inv. č. 10739 na p.č. 3020/1)Mobilní buňka (inv. č. 10753 na p.č. 3020/1)Mobilní buňka (inv. č. 10935 na p.č. 3020/1)Mobilní buňka (inv. č. 10937 na p.č. 3020/1)Mobilní buňka (inv. č. 10938 na p.č. 3020/1)Hala ocelová pro skladování výrobků (inv. č. 11117 na p.č. 3020/8)Přístřešek u kotelny (inv. č. 11118 na p.č. 3020/1)Přístřešek u klimatizace (inv. č. 11119 na p.č. 3020/9)Skladovací hala (inv. č. 11123 na p.č. 3020/10)Budova kotelny (inv. č. 15096 na p.č. 3020/1)Sklad hořlavin (inv. č. 15100 na p.č. 3020/1)Výrobní objekt vč. brusírny (inv. č. 15101, 15097, 20780 a 24583 na p.č. 3020/1)Správní budova (inv. č. 15932 na p.č. 3020/1)Garáže - dvě (inv. č. 15932 na p.č. 3020/1)Vrátnice (inv. č. 15932 na p.č. 3020/1)Sklad hotových výrobků (inv. č. 17074 na p.č. 3020/1)Klimatizace dřeva (inv. č. 17145 na p.č. 3020/1)Silo Šumperk (inv. č. 21495)Silo zděné (inv. č. 25099)Cesty (inv. č. 25103)Sklad řeziva vč. osvětlení (inv. č. 25104 na p.č. 3020/1)Kanalizace (inv. č. 25105)Vedlejší stavby:Přístřešek nad kolejištěm (inv. č. 11120)Venkovní úpravy:Oplocení areálu (inv. č. 25111) původní částOplocení areálu (inv. č. 25111) nová částOplocení areálu (inv. č. 25111) podezdívka. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů