Základní údaje

Historické adresy

23.8.2006 - 9.10.2007 Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 39601
27.1.2003 - 23.8.2006 Brno, Soběšická 821/151, PSČ 63800

26312166

DIČ

Není plátce DPH

1.11.2004 - 9.10.2007

CZ26312166

Datum vzniku

27. ledna 2003

Datum zániku v obchodním rejstříku

9. října 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

9. října 2007

Historické názvy

27.1.2003 - 9.10.2007

AV ENCORE,a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3850

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

31.3.2004 - 9.10.2007

14 000 000 Kč

19.9.2003 - 31.3.2004

2 000 000 Kč

27.1.2003 - 19.9.2003

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 9. října 2007 - 9. října 2007 : I.Společnost AV ENCORE, a.s. se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, IČ 263 12 166 zanikla sloučením se společností Škrobárna Reality, a.s. se sídlem Humpolec, ... Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, IČ 262 45 141, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1535, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 25. 9. 2007 s rozhodným dnem sloučení 1. 1. 2007 jmění zaniklé společnosti.II.Z obchodního rejstříku se vymazává společnost AV ENCORE, a.s. se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, IČ 263 12 166 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 12. března 2004 - 31. března 2004 : Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady dne 11.08.2003 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 12.000.... 000,-- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) z částky 2.000.000,-- Kč na konečnou částku 14.000.000,-- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad konečnou částku základního kapitálu, navrženou tímto rozhodnutím.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových sto dvaceti kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou registrované. Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upsaných akcií. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti podle ustanovení § 204a Obchodního zákoníku.Jediný akcionář společnosti je oprávněn uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií a tyto akcie upsat v sídle společnosti ve lhůtě patnácti dnů, počátek běhu této lhůty bude den následující po dni, kdy bude doručena akcionáři informace představenstva o přednostním právu dle § 204a odst. 2 Obchodního zákoníku, kterou je představenstvo povinno doporučeně zaslat akcionáři ve lhůtě patnácti dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o tomto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč:6 akcií.K upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku.Akcie, které upíše jediný akcionář, budou splaceny započtením pohledávek, a to na základě smlouvy o započtení pohledávek. Splacení nově upsaných akcií musí být provedeno do třiceti dnů ode dne doručení písemného návrhu smlouvy o započtení pohledávek.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení, uzavírané mezi společností a jediným akcionářem.Do tří dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti zašle představenstvo společnosti jedinému akcionáři písemný návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.Jediný akcionář je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávek do sídla společnosti ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení.Předmětem smlouvy o započtení pohledávek bude započtení pohledávky jediného akcionáře vzniklé z titulu smlouvy o půjčce ze dne 11.08.2003 uzavřené mezi JUDr. Igorem Velebou, jako věřitelem, a společností AV ENCORE, a.s., jako dlužníkem, vůči pohledávce společnosti z titulu splacení emisního kurzu akcií dle smlouvy o upsání akcií společnosti na základě tohoto rozhodnutí.Pro zvolený postup zvýšení základního kapitálu společnosti byly splněny veškeré podmínky stanovené právními předpisy a stanovami společnosti pro zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií společnosti, tedy v souladu s ustanovením § 203 odstavce 1 Obchodního zákoníku byl zcela splacen emisní kurs dříve upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
  • 19. září 2003 - 12. března 2004 : Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady dne 11.08.2003 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 12.000.... 000,-- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) z částky 2.000.000,-- Kč na konečnou částku 14.000.000,-- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad konečnou částku základního kapitálu, navrženou tímto rozhodnutím.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových sto padesáti kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou registrované. Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upsaných akcií. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti podle ustanovení § 204a Obchodního zákoníku.Jediný akcionář společnosti je oprávněn uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií a tyto akcie upsat v sídle společnosti ve lhůtě patnácti dnů, počátek běhu této lhůty bude den následující po dni, kdy bude doručena akcionáři informace představenstva o přednostním právu dle § 204a odst. 2 Obchodního zákoníku, kterou je představenstvo povinno doporučeně zaslat akcionáři ve lhůtě patnácti dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o tomto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč:6 akcií.K upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku.Akcie, které upíše jediný akcionář, budou splaceny započtením pohledávek, a to na základě smlouvy o započtení pohledávek. Splacení nově upsaných akcií musí být provedeno do třiceti dnů ode dne doručení písemného návrhu smlouvy o započtení pohledávek.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení, uzavírané mezi společností a jediným akcionářem.Do tří dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti zašle představenstvo společnosti jedinému akcionáři písemný návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.Jediný akcionář je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávek do sídla společnosti ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení.Předmětem smlouvy o započtení pohledávek bude započtení pohledávky jediného akcionáře vzniklé z titulu smlouvy o půjčce ze dne 11.08.2003 uzavřené mezi JUDr. Igorem Velebou, jako věřitelem, a společností AV ENCORE, a.s., jako dlužníkem, vůči pohledávce společnosti z titulu splacení emisního kurzu akcií dle smlouvy o upsání akcií společnosti na základě tohoto rozhodnutí.Pro zvolený postup zvýšení základního kapitálu společnosti byly splněny veškeré podmínky stanovené právními předpisy a stanovami společnosti pro zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií společnosti, tedy v souladu s ustanovením § 203 odstavce 1 Obchodního zákoníku byl zcela splacen emisní kurs dříve upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů