Trendy

101 491 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

22 754 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

143 180 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.5.2008 Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 11000

Historické adresy

21.4.2006 - 13.5.2008 Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 11000
19.11.2001 - 21.4.2006 Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 307/27, PSČ 36001

26340101

DIČ

Není plátce DPH

1.4.2005 - 21.3.2014

CZ26340101

Datum vzniku

19. listopadu 2001

Datová schránka

kdrd9dy

Historické názvy

19.11.2001 - 21.4.2006

K.V. ASSET MANAGEMENT, a.s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 940

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.4.2015

20 000 000 Kč

Historické jmění

3.7.2007 - 30.4.2015

100 000 000 Kč

16.3.2007 - 3.7.2007

100 000 000 Kč

15.1.2003 - 16.3.2007

2 000 000 Kč

19.11.2001 - 15.1.2003

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 13. listopadu 2014 - 30. dubna 2015 : Jediný akcionář Společnosti učinil při výkonu působnosti valné hromady Společnosti dne 5. 11. 2014 toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti:Důvod a účel snížení zá... kladního kapitálu:Důvodem a účelem snížení základního kapitálu Společnosti je uvolnění prostředků nepotřebných pro další podnikání Společnosti a zajištění jejich účelného využívání v jiných podnikatelských aktivitách.Částka, o kterou má být základní kapitál snížen (rozsah snížení základního kapitálu):Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 80.000.000,00 Kč, tj. z částky 100.000.000,00 Kč na konečnou výši základního kapitálu 20.000.000,00 Kč.Způsob, jakým má být snížení základního kapitálu provedeno:Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 524 a násl. zákona o obchodních korporacích, a se Stanovami společnosti, a to snížením jmenovité hodnoty u všech 98 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč na 200.000,00 Kč každé jedné akcie a u všech 20 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč na 20.000,00 Kč každé jedné akcie (dále i jen Předmětné akcie). Společnost vydala akcie na jméno a snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných jako cenný papír bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie.Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. s částkou ve výši 80.000.000,00 Kč, bude naloženo tak, že bude vyplacena akcionářům podle poměru jejich podílu na základním kapitálu k základnímu kapitálu Společnosti.Lhůta pro předložení Předmětných akcií:Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady do 15 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, aby Předmětné akcie, za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty, předložili Společnosti ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení výzvy představenstva k předložení Předmětných akcií.Snížením základního kapitálu se nezhoršuje dobytnost pohledávek věřitelů. zobrazit více skrýt více
  • 2. července 2014 - 13. listopadu 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 23. ledna 2007 - 16. března 2007 : Jediný akcionář společnosti, GES ASSET HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 11000, IČ 264 27 044, rozhodl dne 29.11.2006 v působnosti valné hromady společnos... ti z důvodu jejího kapitálového posílení a s ohledem na zajištění hmotných podmínek pro rozvoj její činnosti o zvýšení základního kapitálu.Základní kapitál se zvyšuje o 98.000.000,- Kč peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií, na konečnou výši základního kapitálu 100.000.000,- Kč. Upisování nad uvedenou částku se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 98 kusů kmenových akcií znějících na jeméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude 1.000.000,- Kč, všechny akcie budou splaceny peněžitým vkladem v uvedené hodnotě, bez emisního ážia.Všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty určitému zájemci, a to GES ASSET HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 11000, IČ 26427044. Tento určitý zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kurzu a lhůtu pro jeho splacení.Místem úpisu je sídlo společnosti Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 11000. Akcie tam bude možno upsat ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Smlouvu o upsání akcií lze uzavřít v kanceláři předsedy představenstva společnosti na uvedené adrese každý pracovní den trvání této lhůty od 9.00 do 16.00 hodin. Připadane-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo pracovního klidu, bude možno akcie upsat ještě následující pracovní den.Představenstvo společnosti oznámí počátek běhu této lhůty a emisní kurz upisovaných akcií písemně shora uvedenému upisovateli na adresu jeho sídla nejpozději do 5 pracovních dnů poté, co zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku nabude právní moci, a současně mu předloží návrh smlouvy o uspání akcií.Upisovatel je povinnen splatit 30% emisního kursu upsaných akcií do 15 dnů od úpisu akcií, a to na zvláštní účet společnosti zřízený k tomuto účelu číslo 1002089744/0400, vedený u Živnostenské banky, a.s., pobočka Praha 1, Na Příkopě 20. Zbývající část emisního kurzu upsaných akcií bude splacena upisovateli na tentýž účet nejpozději do jednoho roku od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů