Trendy

83 286 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-4 971 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

129 062 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.11.2015 Edvarda Beneše 590/31, Doudlevce, 301 00 Plzeň

Historické adresy

8.1.2002 - 28.11.2015 Plzeň, Edvarda Beneše 540/31, okres Plzeň-město, PSČ 30100

26341581

DIČ

Není plátce DPH

Datová schránka

3hhge3r

Historické názvy

8.1.2002 - 10.8.2004

STAFIN pozemní stavitelství a.s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 954

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.3.2009

31 000 000 Kč

Historické jmění

21.11.2005 - 26.3.2009

22 000 000 Kč

8.1.2002 - 21.11.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Provozovny

od 10.7.2002

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Edvarda Beneše 540/31, 301 00, Plzeň - Doudlevce

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. listopadu 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. února 2009 - 26. března 2009 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti sepsaný dne 9.2.2009 ve formě notářského zápisu notářkou JUDr. Hanou Kaslovou pod č.j. N 45/2009, NZ 38/2009... , kterým byl základní kapitál společnosti zvýšen o částku 9.000.000,- Kč / slovy devět milionů korun českých/ upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál obchodní společnosti STAFIN a.s. se zvyšuje z částky 22.000.000,- Kč / slovy dvacet dva milionů korun českých/ o částku 9.000.000,- Kč / slovy devět milionů korun českých/ na částku 31.000.000,- Kč / slovy třicet jedna milionů korun českých/. Základní kapitál obchodní společnosti STAFIN a.s. po zvýšení činí 31.000.000,- Kč / slovy třicet jeden milionů korun českých/.Společnost bude ke zvýšení základního kapitálu emitovat 90 kusů / slovy devadesát kusů/ kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč / slovy jedno sto tisíc korun českých/ každé jedné akcie. Akcie nebudou kótovány na regulovatelném trhu.Všechny výše specifikované nově emitované akcie společnosti budou nabídnuty určitému zájemci, a to jedinému akcionáři, panu Ing. Josefu Novému, r.č. 540815/0264, bydliště Plzeň 10, Lhota, K Jezírku 227/3 a budou jím upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář, a to pan Ing. Josef Nový, s obchodní společností STAFIN a.s.Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti STAFIN a.s., Plzeň, Edvarda Beneše 540/31, okres Plzeň-město, PSČ 301 00.Návrh smlouvy podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku bude jedinému akcionáři zaslán obchodní společností STAFIN a.s. nejpozději do 30 /třiceti/ dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jedinému akcionáři jako upisovateli bude poskytnuta lhůta k úpisu akcií v délce nejméně čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři jako upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti jedinému akcionáři jako upisovateli předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí.Emisní kurs všech nově emitovaných akcií činí 100.000, Kč / slovy jedno sto tisíc korun českých/ na jednu akcii. Emisní kurs bude splacen výhradně peněžitým plněním.Upisovatel je povinen v souladu se stanovami společnosti a ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku splatit celý emisní kurs všech upsaných akcií na bankovní účet obchodní společnosti STAFIN a.s. č.ú. 226608115/0300 tak, že celý emisní kurs ve výši 100% je povinen splatit nejpozději do třiceti /30/ pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií.Upisování akcií může začít dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti však musí před uzavřením smlouvy o úpisu akcií podat návrh na zápis výše usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. zobrazit více skrýt více
  • 17. května 2005 - 21. listopadu 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti, ze dne 14.12.2004 ve formě notářského zápisu notářky Mgr. Anny Röschové, č.j. N 273/2004, NZ 252/2004, dle ... ust. § 203 odst. 2 obchodního zákoníku, kterým byl základní kapitál společnosti zvýšen upsáním nových akcií o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) na 22.000.000,- Kč (slovy dvacetdvamilionů korun českých), a to bez možnosti upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Na navrhované zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 299 kusů (slovy: dvěstědevadesátdevět) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, tak že 199 kusů (slovy: jednostodevadesátdevět) upisovaných akcií bude mít, každá akcie, jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) a zbylých 100 kusů (slovy: jednosto) upisovaných akcií bude mít, každá akcie, jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých).Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti STAFIN a.s. v celé své výši bude provedeno upsáním nových akcií. Upsané akcie budou splaceny peněžitými a nepeněžitými vklady takto:- peněžité vklady v celkové částce 784.000,- Kč (slovy: sedmsetosmdesátčtyřitisíc korun českých),- nepeněžité vklady v celkové hodnotě 19.216.270,- Kč (slovy: devatenáctmilionůdvěstěšestnácttisícdvěstěsedmdesát korun českých).Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti STAFIN a.s. v celém rozsahu bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti Ing. Josefu Novému, r.č. 540815/0264, bytem Lhota 227, 301 00 Plzeň. Pokud předem určený zájemce Ing. Josef Nový neupíše ve stanovené lhůtě všechny akcie, upsání akcií a rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se stává neúčinným.Místem pro upsání akciíje sídlo společnosti, tj. Plzeň, Edvarda Beneše 540/31, PSČ 301 00. Upisování akcií může začít neprodleně po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti STAFIN a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAFIN a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie musí být upsány nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému upisovateli. Jedinému upisovateli, kterým je předem určený zájemce jediný akcionář společnosti Ing. Josef Nový, r.č. 540815/0264, bytem Lhota 227, 301 00 Plzeň, bude počátek lhůty k upisování akcií oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Emisní kurs všech 299 kusů (slovy: dvousetdevadesátidevíti) nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Pro splácení peněžitých vkladů byl k tomuto účelu otevřen zvláštní účet č. 194326796/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Plzeň, nám. T.G. Masaryka 12. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30 % (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady ve lhůtě do tří (3) měsíců od upsání akcií. Upisovatel je povinen jmenovitou hodnotu jím upsaných akcií peněžitými vklady splatit nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Za peněžité vklady bude společností upisovateli vydáno 7 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) a 84 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých).Nepeněžité vklady oceněné znaleckými posudky č. 1402-066/2004 znalce Ing. Martina Harmáčka o ceně nemovitostí a č. 1303-140/2004 znalce Ing. Vlastimila Outlého o ceně věcí movitých na celkovou částku 19.216.270,- Kč (slovy: devatenáctmilionůdvěstěšestnácttisícdvěstěsedmdesát korun českých) musí být upisovatelem splaceny v sídle společnosti, tj. v Plzni, Edvarda Beneše 540/31, PSČ 301 00, a to nejpozději do tří (3) měsíců od upsání akcií.Předmětem nepeněžitých vkladů jsou:nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever, na listu vlastnictví č. 2325 pro obec a k.ú. Třemošná, a oceněné znaleckým posudkem č. 1402-066/2004 znalce Ing. Martina Harmáčka na 11.300.000,- Kč (slovy: jedenáctmilionůtřistatisíc korun českých):- budova č.p. 1063 v Třemošné postavená na pozemku parc. č. 2075/28- garáž bez čp/če postavená na pozemku parc. č. 2075/24- průmyslový objekt bez čp/če postavený na pozemku parc. č. 2075/25- jiná stavba bez čp/če postavná na pozemku parc.č . 2075/29- pozemek parc. č. 776 - ostatní plocha o výměře 654 m2- pozemek parc. č.2075/24 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 352 m2- pozemek parc. č.2075/25 - zastavená plocha a nádvoří o výměře 93 m2- pozemek parc. č. 2075/26 - ostatní plocha o výměře 20523 m2- pozemek parc. č. 2075/28 - zastavená plocha a nádvoří o výměře 1043 m2- pozemek parc. č.2075/29 - zastavený plocha a nádvoří o výměře 103 m2- pozemek parc. č.2075/30 - ostatní plocha o výměře 782 m2- pozemek parc. č. 2075/32 - ostatní plocha o výměře 454 m2- pozemek parc. č. 2075/34 - zastavená plocha a nádvoří o výměře 701 m2Nedílnou součástí a příslušenstvím nemovitostí uvedených pod písm. a) jsou kotec pro psy, přístřešek na popelnice, komunikace, zpevněné plochy, chodník, přípojka vodovodní s vodoměrnou šachtou, přípojka kanalizační a venkovní kanalizace včetně šachet, rozvody elektro, venkovní osvětlení, oplocení, trvalé porosty.b) nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, na listu vlastnictví č. 1348 pro obec Plzeň, k.ú. Doudlevce:- pozemek parc. č. 246/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2, na které se nachází stavba jiného vlastníka- pozemek parc. č. 246/5 - ostatní plocha o výměře 520 m2c) nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, na listu vlastnictví č. 24454 pro obec Plzeň, k.ú. Plzeň:- pozemek parc. č. 8153/158 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m2, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka- pozemek parc. č. 8153/164 - ostatní plocha o výměře 1662 m2Nemovitosti uvedené pod písm. b) a c) byly oceněny znaleckým posudkem č. 1402-066/2004 znalce Ing. Martina Harmáčka na 2.950.000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsetpadesáttisíc korun českých). Ostatními stavbami a příslušenstvím k nemovitostem uvedeným pod písm. b) a c) jsou zpevněné plochy panelové, zpevněné plochy štěrkové, oplocení.Celková hodnota nepeněžitého vkladu spočívající v nemovitostech uvedených pod písm. a), b), c) tedy dle znaleckého posudku č. 1402-066/2004 znalce Ing. Martina Harmáčka činí celkem 14.250.000,- Kč (slovy: čtrnáctmilionůdvěstěpadesáttisíc korun českých).d) movité věci, specifikované a oceněné znaleckým posudkem č. 1303-140/2004 znalce Ing. Vlastimila Outlého na celkovou částku ve výši 4.966.270,- Kč (slovy: čtyřimilionyděvětsetšedesátšesttisícdvěstěsedmdesát korun českých):- lahev kyslík - 2 ks, lahev acetylen, pracovní stůl - rýsovací - 2 ks, pracovní stůj kombinovaný - 2 ks, kancelářské židle - 6 ks, vrtačka, nabíječka, rozvaděč 2RON 06 V - 2 ks, lešení pojízdné, televizor TVP 461, vrtačka Narex, šroubovák ES 106 D/A, míchačka 125 l, postřikovač s nástavcem, pila rozbrušovací fixní, rozvadeč, válenda - 6 ks, židle - 7 ks, elektrický šroubovák, stavební míchačka 50 l- 2 ks, vrtačka EVP 13B2G5, bruska EBU 18E, věšák kaktus, zvedák automobilový, radio Philips, stavební výtah, bruska vibrační 9035, televizor LCE CK 5390 X, el. rozvodová skříň - rozvaděč, židle Mirco S 22 - 8 ks, kancelářský stůl - 6 ks, stůl pod počítač - 2 ks, stůl pod tiskárnu - 2 ks, stůl rohový kulatý - 4 ks, kontejner čtyřzásuvkový - 6 ks, skříň úzká jednodveřová - 5 ks, regál - 5 ks, regál rohový vysoký - 2 ks, knihovna dvoudvéřová - 7 ks, knihovna čtyřdvéřová, skříň žaluziová, skříň prosklená, nástavec na A 501, pracovní deska úhlová - 2 ks, míchačka KBM 50, rudlík Bantam, knihovna prosklená, knihovna čtyřdvéřová - 5 ks, kancelářský stůl - 4 ks, kontejner čtyřzásuvkový - 6 ks, stůl rohový kulatý - 2 ks, stůl pod tiskárnu - 2 ks, skříň úzká jednodveřová - 2 ks, skříň na výkresy desetizásuvková, lednice, šastní skříň - 4 ks, soubor lešení;- nákladní automobil LIAZ 18,29 SA, SPZ: PMB 03-89, výr. č. vozidla TNL1829SAW2990008;- osobní automobil ŠKODA Pick-Up LX1, SPZ: PMB 46-21, výr. č. karoserie TMBEFF673W5750061;- osobní automobil Renault Trafic 2,5, SPZ: AEY 56-66, výr. č. karoserie VF1T5XG05135204848;- osobní automobil ŠKODA Felicia Combi 1.3 Lx, SPZ: PMO 40-21, výz. č. TMBEFF653T0146267;- automobil AVIA A 21.1F, SPZ: PMA 54-15, výr. č. vozidla 000213;- speciální přívěs ZTS SPO 3,5 SPZ: PM 32-98, výr. č. vozidla 028;- speciální vozidlo - autojeřáb PRAGA V3S ČKD AD 020, SPZ: PMA 08-24, výr. č. vozidla 4051005;- osobní automobil ŠKODA Felicia Combi 1.3.Lxi, SPZ: PMR 22-41, výr. č. karoserie TMBEFF653V0650619;- osobní automobil ŠKODA Pick-Up LXi, SPZ: PMB 43-83, výr. č. karoserie TMBEFF673W5748381;- osobní automobil ŠKODA Pick-Up LXi, SPZ: MBN 27-32, výr. č. karoserie TMBEFF673W5574014;- osobní automobil ŠKODA Felicia 1.3 Lxi, SPZ: PMT 26-05, výr. č. karoserie TMBEFF613Y0285712;- osobní automobil ŠKODA Felicia 1.3. Lxi, SPZ: PMT 26-06, výr. č. karoserie TMBEFF613Y0285706;- osobní automoobil ŠKODA Felicia 1.3 Lxi, SPZ: PMT 47-70, výr. č. karoserie TMBEFF613Y0285796;- nákladní přívěs za osobní automobil NP 3 V, SPZ: 29-PMS-65, výr. č. TK91ZNP00VTAP3017;- osobní automobil ŠKODA Felicia 1.3.Lxi, SPZ: PMT 26-04, výr. č. karoserie TMBEFF613Y0285746;- nosič kontejnerů AVIA A75-N, SPZ: PMU 19-34, výr. č. vozidla TNAA1N000XA000476;- univerzální čelní nakladač UNC 750, výr. č. vozidla 14912-95;- univerzální čelní nakladač Locust 750, výr. č. vozidla 15566-97;- univerzální čelní nakladač Locust 752, výr. č. vozidla 029/01;- kontejner - 3 ks;- vysokozdvižný vozík DESTA DV 25A, výr.č. vozidla 01474;- vibrační válec WACKER RT560;- hydraulické kladivo Montabert tep BR 50.Za nepeněžité vklady bude upisovateli vydáno 192 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) a 16 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedetisíc korun českých).Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, činí 270,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesát korun českých). Tento rozdíl je společnost povinna vyplatit upisovateli. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů