Trendy

7 607 315 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

632 784 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

19 864 838 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3 500

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.6.2014 Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Historické adresy

5.12.2013 - 9.6.2014 Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
22.9.2010 - 5.12.2013 Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 35601
30.6.2005 - 22.9.2010 Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 35600
23.8.2002 - 30.6.2005 Sokolov, ul. Jednoty 1628, PSČ 35601

26348349

DIČ

Není plátce DPH

16.7.2004 - 31.12.2008

CZ26348349

Datum vzniku

23. srpna 2002

Datová schránka

mz4chhv

Historické názvy

23.8.2002 - 30.6.2005

Sokolovská těžební, a.s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 980

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.11.2017

15 400 000 Kč

Historické jmění

10.7.2015 - 22.11.2017

16 000 000 Kč

17.2.2004 - 10.7.2015

2 000 000 Kč

23.8.2002 - 17.2.2004

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Sokolov

Provozovny

od 18.2.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Kounice 615/12, 357 31, Horní Slavkov

... více provozoven (celkem 13) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 10. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 9. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 9. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 9
 • 30. června 2005 : Na obchodní společnost Sokolovská těžební, a.s., se sídlem Sokolov, ul. Jednoty 1628, PSČ 356 01, identifikační číslo263 48 349, přešlo jmění obchodní společnosti Sokolovská uhelná Na obchodní společnost Sokolovská těžební, a.s., se sídlem Sokolov, ul. Jednoty 1628, PSČ 356 01, identifikační číslo263 48 349, přešlo jmění obchodní společnosti Sokolovská uhelná..., a. s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 00, identifikační číslo 497 90 072. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 27. června 2017 - 22. listopadu 2017 : Valná hromada společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. konaná dne 20. 6. 2017 rozhodla o snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu 6 (šesti) kusů vlastních akcií... , které jsou v majetku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., tedy o snížení základního kapitálu společnosti o částku 600 000,00 Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) s tím, že stávající výše základního kapitálu, která činí částku 16 000 000,00 Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých), se sníží na částku 15 400 000,00 Kč (slovy: patnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), přičemž:(a)ke snížení základního kapitálu společnost přistupuje z důvodu naplnění usnesení valné hromady ze dne 20. 5. 2015, která rozhodla o souhlasu s nabytím vlastních akcií s tím, že společnost následně o jmenovitou hodnotu nabytých vlastních akcií sníží základní kapitál; (b)základní kapitál společnosti se snižuje o částku 600 000,00 Kč (slovy: šest set tisíc korun českých), která plně odpovídá souhrnné jmenovité hodnotě všech 6 (šesti) kusů vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti, konkrétně se jedná o zaknihované kmenové akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), ISIN: CZ0005126912;(c)základní kapitál společnosti po zápisu snížení základního kapitálu bude činit 15 400 000,00 Kč (slovy: patnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) a bude rozvržen na 154 (jedno sto padesát čtyři) kusů zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých);(d)ke snížení základního kapitálu společnost použije pouze vlastní akcie, jak je uvedeno pod písm. b) shora, s tím, že po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bude bez zbytečného odkladu dán Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a.s. příkaz ke zrušení všech 6 (šesti) kusů zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), ISIN: CZ0005126912;(e)společnost v souvislosti s tímto rozhodnutím o snížení základního kapitálu neposkytuje plnění ve prospěch žádného z akcionářů společnosti;(f)představenstvo společnosti podá bez zbytečného odkladu ode dne přijetí tohoto usnesení návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2015 - 30. března 2016 : Mimořádná valná hromada společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (dále jen Společnost) konaná dne 21. 5. 2015 rozhodla o návrhu na zvýšení základního kapitálu upsáním n... ových akcií takto:(a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2 000 000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 14 000 000,00 Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých), tedy na celkovou částku 16 000 000,00 Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých), a to upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým plněním. (b)Stanoví se, že se nepřipouští upisování akcií nad a ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti, a dále, že nové akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky.(c)Nové akcie, které budou upisovány při zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou vydány v počtu 140 (jedno sto čtyřicet) kusů, a to jako zaknihované kmenové akcie znějící na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurz každé nové upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie. Práva spojená s těmito novými akciemi budou stejná jako práva spojená se stávající emisí akcií, na kterou je rozvržena částka základního kapitálu Společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu.(d)Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude uskutečněno bez využití přednostního práva akcionářů. Právo na upsání nových akcií při zvýšení základního kapitálu Společnosti vykonají předem určení zájemci, a to konkrétně: (i)Ing. František Štěpánek, dat. nar. 30. 6. 1953, bytem č. p. 296, 357 09 Krajková, a to ve vztahu k úpisu 80 (osmdesáti) kusů nových zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě každé 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), s emisním kursem odpovídajícím jmenovité hodnotě upisovaných akcií; a (ii)Ing. Jaroslav Rokos, MBA, dat. nar. 28. 6. 1963, bytem V Úvoze 345, 356 01 Staré Sedlo, a to ve vztahu k úpisu 60 (šedesáti) kusů nových zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě každé 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), s emisním kursem odpovídajícím jmenovité hodnotě upisovaných akcií.(e)Předem určení zájemci o upsání nových akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu Společnosti vykonají své právo na úpis nových akcií při zvýšení základního kapitálu uzavřením písemné smlouvy, která bude uzavřena se Společností podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen zákon o obchodních korporacích) nejpozději ve lhůtě do 40 (čtyřiceti) kalendářních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení, a to kterýkoli pracovní den v době od 8:00 do 15:00 hodin v sídle Společnosti, přičemž podpisy na smlouvě uzavírané s předem určenými zájemci musí být úředně ověřeny. Představenstvo Společnosti je povinno vypracovat a doručit předem určeným zájemcům návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií při zvýšení základního kapitálu Společnosti tak, aby byla předem určenému zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnácti) kalendářních dnů k přijetí doručeného návrhu na uzavření smlouvy o upsání nových akcií při zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to při zajištění zachování výše uvedené lhůty, ve které má být právo na úpis nových akcií předem určenými zájemci vykonáno. (f)Emisní kurs nových upsaných akcií při zvýšení základního kapitálu bude splacen v plné výši peněžitým plněním nejpozději do 10. července 2015, a to na zvláštní účet Společnosti zřízený pro splacení emisního kursu nových akcií při zvýšení základního kapitálu, tedy na bankovní účet č. 117 653 013/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2014 - 10. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 8. března 2006 - 9. června 2014 : převoditelnost akcií na jméno je omezená předkupním právem ostatních akcionářů
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů