Trendy

9 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 168 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

1 768 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

23.4.2009 - 4.5.2016 Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 30128
19.8.2002 - 23.4.2009 Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 31600

26348543

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

19. srpna 2002

Datum zániku v obchodním rejstříku

4. května 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. března 2016

Datová schránka

tjdgi6p

Historické názvy

19.10.2015 - 4.5.2016

ŠKODA INTERIM a.s., v likvidaci

19.8.2002 - 19.10.2015

ŠKODA INTERIM a.s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 999

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

16.1.2015 - 4.5.2016

2 129 250 Kč

7.5.2014 - 16.1.2015

283 900 000 Kč

19.8.2002 - 7.5.2014

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 4. května 2016 - 4. května 2016 : Vymazává se obchodní společnost ŠKODA INTERIM a.s., v likvidaci se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 30128, identifikační číslo 263 48 543, z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí po... ukončení likvidace rozdělením likvidačního zůstatku, po schválení postupu likvidace a schválení naložení s likvidačním zůstatkem rozhodnutím nejvyššího orgánu společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 19. října 2015 - 4. května 2016 : Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti ŠKODA INTERIM a.s. došlo s účinností ke dni 01.10.2015 ke zrušení obchodní společnosti ŠKODA INTERIM ... a.s. a k jejímu vstupu do likvidace k 01.10.2015. Obchodní firma společnosti nadále zní ŠKODA INTERIM a.s., v likvidaci. zobrazit více skrýt více
  • 30. července 2014 - 4. května 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 25. července 2014 - 4. května 2016 : Jediný akcionář Společnosti přijal dne 14.07.2014 v působnosti valné hromady Společnosti následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu: I. Rozsah a způsob provedení snížení ... základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku ve výši 281.770.750,-Kč (slovy: dvě stě osmdesát jedna milionů sedm set sedmdesát tisíc sedm set padesát korun českých), t.j. z částky 283.900.000,-Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři milionů devět set tisíc korun českých) na částku 2.129.250,-Kč (slovy: dva miliony sto dvacet devět tisíc dvě stě padesát korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty akcií Společnosti. U každé ze 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), dojde ke snížení její jmenovité hodnoty o částku 99.250,- Kč (slovy: devadesát devět tisíc dvě stě padesát korun českých) na částku 750,- Kč (slovy: sedm set padesát korun českých). U 1 (slovy: jednoho) kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 281.900.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát jedna milionů devět set tisíc korun českých), dojde ke snížení její jmenovité hodnoty o částku 279.785.750,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát devět milionů sedm set osmdesát pět tisíc sedm set padesát korun českých) na částku 2.114.250,- Kč (slovy: dva miliony sto čtrnáct tisíc dvě stě padesát korun českých). II. Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je skutečnost, že v současné době její podnikatelské aktivity nežádají tak vysoké úrovně základního kapitálu, kdy s ohledem na stávající podnikatelskou činnost Společnosti není důvod, aby Společnost disponovala tak vysokým zapsaným základním kapitálem, a proto se jediný akcionář rozhodl základní kapitál Společnosti snížit. Účelem snížení základního kapitálu Společnosti je vyplacení finančních prostředků akcionáři Společnosti. III. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. částka 281.770.750,-Kč (slovy: dvě stě osmdesát jedna milionů sedm set sedmdesát tisíc sedm set padesát korun českých) je po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku určena k výplatě jedinému akcionáři Společnosti. IV. Lhůta pro předložení akcií: Lhůta k předložení akcií Společnosti za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty je 30 (slovy: třicet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 15. dubna 2014 - 4. května 2016 : Dne 31.03.2014 rozhodla společnost ŠKODA INVESTMENT a.s. jakožto jediný akcionář společnosti ŠKODA INTERIM a.s. v působnosti valné hromady společnosti ŠKODA INTERIM a.s. o zvýšení ... základního kapitálu společnosti ŠKODA INTERIM a.s. takto:Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ŠKODA INTERIM a.s., a to úpisem akcií z částky 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) o částku 281.900.000,-- Kč (dvě stě osmdesát jedna milionů devět set tisíc korun českých) na částku 283.900.000,-- Kč (dvě stě osmdesát tři milionů devět set tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem, z důvodu získání majetku - nemovitých věcí, které budou představovat tento nepeněžitý vklad. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude upsán jeden (1) kus kmenové akcie vydané na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 281.900.000,-- Kč (dvě stě osmdesát jedna milionů devět set tisíc korun českých) na tuto jednu akcii. S novou akcií nebudou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs nové akcie bude 281.900.000,-- Kč (dvě stě osmdesát jedna milionů devět set tisíc korun českých). Přednostní právo na úpis akcií je vyloučeno, neboť se upisuje nepeněžitým vkladem.Nová akcie bude upsána jediným akcionářem společnosti ŠKODA INTERIM a.s., kterým je společnost ŠKODA INVESTMENT a.s., a to písemnou smlouvou uzavřenou mezi jediným akcionářem, tedy společností ŠKODA INVESTMENT a.s. a společností ŠKODA INTERIM a.s., dle ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, proto se přednostní právo nevyužije.Upisovací lhůta pro upsání nové akcie činí 30 (třicet) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti. Emisní kurs nově upisované akcie činí 281.900.000,-- Kč (dvě stě osmdesát jedna milionů devět set tisíc korun českých). Emisní kurz nové akcie bude splácen nepeněžitým vkladem.Jediný akcionář schvaluje, že emisní kurs nově upsané akcie bude splacen nepeněžitým vkladem, který je představován těmito nemovitými věcmi:Nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí:p.p.č. 8666/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4.163 m2, jehož součástí je budova č.p. 2936 (stavba pro výrobu a skladování)p.p.č. 8664/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4.753 m2, jehož součástí je budova č.p. 2937 (stavba pro výrobu a skladování)p.p.č. 8663/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3.159 m2, jehož součástí je budova č.p. 2939 (stavba pro výrobu a skladování)p.p.č. 8644/49 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4.871 m2, jehož součástí je budova č.p. 2940 (stavba pro výrobu a skladování)p.p.č. 8644/47 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1.615 m2, jehož součástí je budova č.p. 2941 (stavba pro výrobu a skladování)p.p.č. 8644/101 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 5.291 m2, jehož součástí je budova č.p. 2942 (stavba pro výrobu a skladování)p.p.č. 8666/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 3.648 m2 *, vzniklá dle geometrického plánu č. 9577-53/2013 ze dne 26.04.2013p.p.č. 8644/88 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1.518 m2p.p.č. 8644/89 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2.745 m2 *, vzniklá dle geometrického plánu č. 9577-53/2013 ze dne 26.04.2013p.p.č. 8666/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2.836 m2p.p.č. 8644/44 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 7.060 m2 *, vzniklá dle geometrického plánu č. 9577-53/2013 ze dne 26.04.2013p.p.č. 8664/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 13 m2p.p.č. 8644/45 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 7.315 m2.p.č. 8663/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 104 m2p.p.č. 8661/6 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 168 m2p.p.č. 8661/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 586 m2p.p.č. 8661/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 801 m2p.p.č. 8644/82 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 4.226 m2 ***, vzniklá dle geometrického plánu č. 9581-62/2013 ze dne 25.04.2013p.p.č. 8661/5 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 13 m2p.p.č. 8644/48 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 4.157 m2p.p.č. 8644/92 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 863 m2p.p.č. 14431/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 2.791 m2 *, vzniklá dle geometrického plánu č. 9577-53/2013 ze dne 26.04.2013p.p.č. 8644/91 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 2.266 m2 **, vzniklá dle geometrického plánu č. 9577-53/2013 ze dne 26.04.2013 a geometrického plánu č. 9625-97/2013 ze dne 05.06.2013p.p.č. 8972/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 6.013 m2 ****, vzniklá dle geometrického plánu č. 9624-96/2013 ze dne 05.06.2013p.p.č. 8972/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 122 m2 ****, vzniklá dle geometrického plánu 9624-96/2013 ze dne 05.06.2013p.p.č. 14429/14 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 100 m2 ****, vzniklá dle geometrického plánu č. 9624-96/2013 ze dne 05.06.2013p.p.č. 8644/125 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 829 m2p.p.č. 8644/134 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 702 m2 ***, vzniklá dle geometrického plánu č. 9581-62/2013 ze dne 25.04.2013vše v katastrálním území Plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město.Nemovitá věc nezapsaná v katastru nemovitostí:podzemní stavba krytu civilní ochrany K600/3-109 inv. č. vlastníka CO00010902, nacházející se pod p.p.č. 8644/45 v katastrálním území Plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město.Částka ocenění shora uvedeného nepeněžitého vkladu je stanovená znaleckým posudkem číslo 2046/35/2013, ze dne 30.12.2013, zpracovaným znalcem Václavem Kroftem, jmenovaným pro tento účel pravomocným Usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 46 Nc 2011/2013-51 ze dne 29.08.2013 a činí 281.900.000,-- Kč (dvě stě osmdesát jedna milionů devět set tisíc korun českých).Za tento nepeněžitý vklad bude vydán jeden (1) kus kmenové akcie vydané na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 281.900.000,-- Kč (dvě stě osmdesát jedna milionů devět set tisíc korun českých) na tuto jednu akcii.Místo pro vnesení (splacení) nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti ŠKODA INTERIM a.s. Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 301 28, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 17.00 hodin. Lhůta pro vnesení (splacení) nepeněžitého vkladu činí 30 (třicet) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře. zobrazit více skrýt více
  • 30. července 2014 - 16. ledna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 30. července 2014 - 16. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
posunout dolů