Trendy

19 856 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 271 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

112 408 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.7.2014 Teslova 1202/3, Skvrňany, 301 00 Plzeň

Historické adresy

4.5.2011 - 7.7.2014 Plzeň, Teslova 1202/3, PSČ 30100
3.9.2008 - 4.5.2011 Plzeň, Teslova 3, PSČ 30100
23.5.2005 - 3.9.2008 Plzeň, Riegrova 1, PSČ 30100

26392054

DIČ

od 25.5.2005

CZ26392054

Datum vzniku

23. května 2005

Datová schránka

rgzgu8v

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 1160

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.12.2013

103 700 000 Kč

Historické jmění

9.3.2011 - 4.12.2013

107 300 000 Kč

13.8.2007 - 9.3.2011

131 200 000 Kč

7.8.2006 - 13.8.2007

131 200 000 Kč

6.12.2005 - 7.8.2006

16 500 000 Kč

23.5.2005 - 6.12.2005

6 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5303200344 / 5500

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 7. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 3. června 2013 - 4. prosince 2013 : Dne 11.4. 2013 rozhodlo statutární město Plzeň jakožto jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. o snížení základního kapitálu společ... nosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. o částku ve výši 3.600.000,- Kč (tři miliony šest set tisíc korun českých), tj. z částky 107.300.000,- Kč (sto sedm milionů tři sta tisíc korun českých) o částku 3.600.000,- Kč (tři miliony šest set tisíc korun českých) na částku 103.700. 000,- Kč (sto tři milionů sedm set tisíc korun českých), představující součet jmenovitých hodnot 36 (třiceti šesti) kusů akcií společnosti braných z oběhu. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že v současné době její podnikatelské aktivity nežádají tak vysoké úrovně základního kapitálu. Částka, o kterou se sníží základní kapitál společnosti, bude vyplacena jedinému akcionáři – městu Plzni. Tyto finanční prostředky použije akcionář k úhradě kupní ceny převáděných pozemků z vlastnictví společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. na město Plzeň potřebných pro realizaci projektu PVTP III, a to formou započtení vzájemných pohledávek města a společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. v souladu s usnesením Zastupitelstva města Plzeň č. 61 ze dne 21. 2. 2013. K započtení pohledávek dojde 60. (šedesátý) den ode dne zápisu snížení základního kapitálu Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. do obchodního rejstříku. Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím 36 (třiceti šesti) kusů listinných akcií na jméno z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy jedinému akcionáři. Kupní cena jedné akcie bude shodná s její jmenovitou hodnotou, tj. 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Kupní cena je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář předloží společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. 36 (třicet šest) kusů listinných akcií na jméno o celkové jmenovité hodnotě rovnající se výši snížení základního kapitálu, tj. 3 600 000,- Kč (tři miliony šest set tisíc korun českých) ve lhůtě do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 20. září 2010 - 9. března 2011 : Dne 02.09.2010 rozhodlo Statutární město Plzeň jakožto jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. o snížení základního kapitálu společ... nosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. o celkovou pevnou částku ve výši 23.900.000,- Kč, tj. z částky 131.200.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet jedna milionů dvě stě tisíc korun českých) o částku 23.900.000,- Kč (slovy: dvacet tři milionů devět set tisíc korun českých) na částku 107.300.000,- Kč (jedno sto sedm milionů tři sta tisíc korun českých), představující součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu. 1. Z celkové částky snížení základního kapitálu společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. bude základní kapitál společnosti snížen do výše 11.800.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů osm set tisíc korun českých) takto: a) Částka ve výši 11.800.000,- Kč bude vyplacena jedinému akcionáři Statutárnímu městu Plzeň. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že v současné době podnikatelské aktivity společnosti nežádají tak vysoké úrovně základního kapitálu. Tyto finanční prostředky použije jediný akcionář k úhradě kupní ceny převáděných pozemků z vlastnictví společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. na Statutární město Plzeň potřebných pro realizaci projektu PVTP II, a to formou započtení vzájemných pohledávek Statutárního město Plzeň a společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. K započtení pohledávek dojde 60. (šedesátý) den ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b) Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím 118 kusů listinných akcií na jméno z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy jedinému akcionáři. Kupní cena jedné akcie bude shodná s její jmenovitou hodnotou, tj. 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Kupní cena je splatná 60 (šedesátý) den ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. c) Akcionář předloží společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. 118 kusů listinných akcií na jméno o celkové jmenovité hodnotě rovnající se výši snížení základního kapitálu, tj. ve výši 11.800.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů osm set tisíc korun českých) ve lhůtě do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2. Z celkové částky snížení základního kapitálu společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. bude základní kapitál společnosti snížen do výše 12.100.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů jedno sto tisíc korun českých) takto: a) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulované účetní ztráty společnosti vykázané do roku 2008 včetně, tj. částka odpovídající snížení základního kapitálu bude do výše 12.062.724,35 Kč (slovy: dvanáct milionů šedesát dva tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých třicet pět haléřů) použita na úhradu účetní ztráty společnosti ve výši 12.062.724,35 Kč (slovy: dvanáct milionů šedesát dva tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých třicet pět haléřů). Rozdíl mezi částkou 12.100.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů jedno sto tisíc korun českých) a částkou 12.062.724,35 Kč (slovy: dvanáct milionů šedesát dva tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých třicet pět haléřů) bude použit na doplnění rezervního fondu společnosti. b) Snížení základního kapitálu bude provedeno bezplatným vzetím 121 kusů listinných akcií na jméno z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy jedinému akcionáři. c) Akcionář předloží společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. 121 kusů listinných akcií na jméno o celkové jmenovité hodnotě rovnající se výši snížení základního kapitálu, tj. ve výši 12.100.000,- Kč ve lhůtě do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 18. května 2006 - 3. září 2007 : Rozhodnutím valné hromady konané dne 15. 5. 2006 sepsané formou notářského zápisu č. NZ 91/2006, N 106/2006 ze dne 15. 5. 2006, notářkou Mgr. Annou Röschovou, bylo rozhodnuto o zvý... šení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 114.700,000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku.Zvýšení základního kapitálu o částku 94.700,000,- Kč bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady a zvýšení základního kapitálu o částku 20.000,000,-- Kč bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem.Tímto rozhodnutím se mění rozhodnutí valné hromady ze dne 22. 9. 2005, kterým byl deklarován záměr Společnosti zvýšit základní kapitál o částku 105.200,000,-- Kč, a to v části páté týkající se záměru upsat a splatit nové akcie v letech 2006 - 2007.Zvýšení základního kapitálu o částku 94.700,000,- Kč bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady:- zvýšení základního kapitálu o částku 94.700,000,- Kč bude učiněno na základě dohody akcionářů dle ust. § 205 OZ- všechny akcie upsané bez využití přednostního práva budou upsány akcionáři na základě dohody dle ust. § 205 OZ- zvýšení základního kapitálu o navrhovanou částku 94.700,000,- Kč bude provedeno upisováním nových kmenových akcií, v listinné podobě, ve formě na jméno a v počtu 947 ks o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za 1 ks akcie s tím, že navrhovaná výše emisního kursu akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie; s nově vydanými kmenovými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva- k upsání akcií o celkové jmenovité hodnotě 94.700,000,- Kč dojde tak, že akcionář Statutární město Plzeň upíše 900 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a akcionář Plzeňský kraj upíše 47 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč- místem pro upisování nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 94.700,000,- Kč se stanoví sídlo Společnosti- lhůta pro upisování nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 94.700,000,- Kč se stanoví nejdéle do 31. 10. 2006- počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům oznámen písemně nejpozději 10 dní předem- upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií, jejichž emisní kurs odpovídá jejich jmenovité hodnotě a má být splacen peněžitými vklady, na zvláštní bankovní účet, zřízený Společností k tomuto účelu, č: 1083003163/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. s uvedením variabilního symbolu, kterým je IČ upisovatele- lhůta pro splacení emisního kursu 700 ks akcí, upsaných akcionářem Statutárním městem Plzeň, se stanoví nejdéle do 30. 11. 2006 a dále se stanoví lhůta pro splacení zbylé části emisního kursu akcií upsaných tímto akcionářem nejdéle do 30. 10. 2007- lhůta pro splacení emisního kursu 37 ks akcií upsaných akcionářem Plzeňským krajem se stanoví nejdéle do 30. 11. 2006 a dále se stanoví lhůta pro splacení zbylé části emisního kursu akcií upsaných tímto akcionářem nejdéle do 30. 10. 2007- správcem peněžitého vkladu byl ve smyslu ust. § 60 odst. 1 OZ pověřen akcionář Statutární město PlzeňZvýšení základního kapitálu o částku 20.000.000,- Kč bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem:- valná hromada vzala na vědomí písemnou zprávu představenstva dle ust. § 204 odst. 3 OZ, v níž se uvádí, že důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, je předpokládaná výstavba a následné provozování Vědeckotechnického parku a v důsledku toho zájem Společnosti, aby v jejím vlastnictví byly pozemky, na kterých bude prováděna výstavba a které jsou nezbytné k funkčnímu užívání budoucí stavby a v níž je odůvodněna výše navrhovaného emisního kursu- zvýšení základního kapitálu o částku 20.000.000,- Kč bude učiněno na základě dohody akcionářů dle ust.§ 205 OZ- všechny akcie upsané bez využití přednostního práva budou upsány akcionáři na základě dohody dle ust. § 205 OZ- zvýšení základního kapitálu o navrhovanou částku 20.000.000,- Kč bude provedeno upisováním nových kmenových akcií, v listinné podobě, ve formě na jméno a v počtu 200 ks o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za 1 ks akcie s tím, že navrhovaná výše emisního kursu se rovná jmenovité hodnotě akcie; s nově vydanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva- k upsání akcií o celkové jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč dojde tak, že akcionář Statutární město Plzeň upíše 200 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč- místem pro upisování nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč se stanoví sídlo Společnosti- lhůta pro upisování nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč se stanoví nejdéle do 30. 9.2006- počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům oznámen písemně nejpozději 10 dní předem- akcie o jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč upsané akcionářem Statutárním městem Plzeň na základě dohody akcionářů dle § 205 OZ, budou splaceny nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi ve vlastnictví Statutárního města Plzeň- předmětem nepeněžitého vkladu, kterým bude splacen emisní kurs akcií o jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč, jsou nemovitosti zapsané na LV č. 1 pro k.ú. Skvrňany, obec Plzeň u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-město, a to pozemky:- pozemek pč. 1477/8 o výměře 27 m2- pozemek pč. 1496/242 o výměře 25 m2- pozemek pč. 1538/12 o výměře 10905 m2- pozemek pč. 1538/16 o výměře 17 m2- pozemek pč. 1538/30 o výměře 46 m2- pozemek pč. 1538/44 o výměře 46m2 včetně objektu na něm stojícího- pozemek pč. 1538/47 o výměře 229 m2 včetně objektu na něm stojícího- pozemek pč. 1538/48 o výměře 234 m2 včetně objektu na něm stojícího- pozemek pč. 1538/49 o výměře 495 m2 včetně objektu na něm stojícího- pozemek pč. 1538/50 o výměře 1181 m2 včetně objektu na něm stojícího- pozemek pč. 1538/51 o výměře 257 m2 včetně objektu na něm stojícíhoVšechny tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 1 k.ú. Skvrňany a obec Plzeň, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město.a dále pozemky:- pozemek pč. 1538/13 o výměře 6740 m2 vzniklý oddělením od pozemku pč. 1538/13 o výměře 7.979 m2- pozemek pč. 1538/14 o výměře 2023 m2 vzniklý oddělením od pozemku pč. 1538/14 o výměře 2.320 m2- pozemek pč. 1538/101 o výměře 4844 m2 vzniklý oddělením od pozemku pč. 1538/1 o výměře 676.498 m 2- pozemek pč. 1538/106 o výměře 60 m2 vzniklý oddělením od pozemku pč. 1538/14 o výměře 2.320 m2- pozemek pč. 1538/110 o výměře 16 m2 vzniklý oddělením od pozemku pč. 1538/33 o výměře 7.569 m2Pozemky pč. 1538/13 o výměře 7.979 m2, 1538/14 o výměře 2.320 m2, 1538/1 o výměře 676.498 m2, a 1538/33 o výměře 7.569 m2 jsou zapsány na LV č. 1 pro k.ú. Skvrňany a obec Plzeň, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město a pozemky pč. 1538/13 o výměře 6740 m2, 1538/14 o výměře 2023 m2, 1538/101 o výměře 4844 m2, 1538/106 o výměře 60 m2 a 1538/110 o výměře 16 m2 vznikly oddělením od shora uvedených pozemků geometrickým plánem zhotoveným Ing. Josefem Zelenkou, č. plánu 1849-33/2006, který byl ověřen Ing. Josefem Zelenkou dne 3. 3. 2006 pod č. 29/2006 a potvrzen Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Plzeň-město dne 7. 2. 2006 pod č. 137/2006.- znaleckým posudkem znalců Ing. Zdeňka Stadlbauera a Milana Vodičky ze dne 18. 3. 2006, č. posudku 1367-25/2006), byl oceněn předmět vkladu na částku 20.064.900,-- Kč. Tato částka je pro účely výše ocenění nepeněžitého vkladu zaokrouhlena na celé jednostotisíckoruny dolů, tzn. na částku 20.000.000,- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu tedy převyšuje emisní kurs akcií, které mají být vydány jako proti plnění za tento vklad- rozdíl hodnoty předmětu nepeněžitého vkladu a emisního kursu nově upsaných akcií bude správcem vkladu vložen do rezervního fondu Společnosti- místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví sídlo Společnosti- lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví nejdéle do 15. 11. 2006- nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku- vkladatel Statutární město Plzeň předá před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Společnosti písemné prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku- za splacení nepeněžitých vkladů se považuje předání písemného prohlášení správce vkladu o splacení vkladu dle ust. § 60 odst. 4 OZ a předání nemovitosti- správcem nepeněžitého vkladu byl ve smyslu ust. § 60 odst. 1 OZ pověřen akcionář Statutární město Plzeň- za splacený nepeněžitý vklad budou vydány nové kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na jméno a v počtu 200 ks o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za 1 ks akcie zobrazit více skrýt více
  • 1. listopadu 2005 - 18. května 2006 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 22.9.2005:"Valná hromada obchodní společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. (dále jen "společnost") rozhodla o zvýšení základního ... kapitálu společnosti o částku 105.200.000,- Kč (slovy: jednostopětmilionůdvěstětisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to v počtu 1.052 kusů (slovy: jedentisícpadesátdva) akcií, o jmenovité hodnotě 1 kusu akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých).Zvyšování základního kapitálu společnosti upisováním akcií bude učiněno na základě dohody všech akcionářů uzavřené podle § 205 obchodního zákoníku tak, že všechny nové akcie budou upisovány následujícím způsobem:- v roce dva tisíce pět (2005) dojde ke zvýšení základního kapitálu upisováním akcií v částce 10.500.000,- Kč (slovy: desetmilionůpětsettisíc korun českých), a to tak, že akcionář statutární město Plzeň upíše 100 kusů (slovy: jednosto) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), když se bude jednat o kmenové akcie společnosti, akcie na jméno v listinné podobě a akcionář Plzeňský kraj upíše 5 kusů (slovy: pět) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), když se bude jednat o kmenové akcie společnosti, akcie na jméno v listinné podobě;- v roce dva tisíce šest (2006) dojde ke zvýšení základního kapitálu upisováním akcií v částce 73.700.000,- Kč (slovy: sedmdesáttřimilionůsedmsettisíc korun českých), a to tak, že akcionář statutární město Plzeň upíše 700 kusů (slovy: sedmset) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), když se bude jednnt o kmenové akcie společnosti, akcie na jméno v listinné podobě a akcionář Plzeňský kraj upíše 37 kusů (slovy: třicetsedm) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), když se bude jednat o kmenové akcie společnosti, akcie na jméno v listinné podobě;- v roce dva tisíce sedm (2007) dojde ke zvýšení základního kapitálu upisováním akcií v částce 21.000.000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionů korun českých), a to tak, že akcionář statutární město Plzeň upíše 200 kusů (slovy: dvěstě) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), když se bude jednat o kmenové akcie společnosti, akcie na jméno v listinné podobě a akcionář Plzeňský kraj upíše 10 kusů (slovy: deset) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), když se bude jednat o kmenové akcie společnosti, akcie na jméno v listinné podobě.Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií se stanoví následovně:- pro akcie upisované v roce dva tisíce pět (2005) běží lhůta pro upisování od prvého listopadu roku dva tisíce pět (1.11.2005) do patnáctého prosince roku dva tisíce pět (15.12.2005),- pro akcie upisované v roce dva tisíce šest (2006) běží lhůta pro upisování od prvého dubna roku dva tisíce šest (1.4.2006) do patnáctého září roku dva tisíce šest (15.9.2006),- pro akcie upisované v roce dva tisíce sedm (2007) běží lhůta pro upisování od prvého dubna roku dva tisíce sedm (1.4.2007) do patnáctého září roku dva tisíce sedm (15.9.2007).Upisovatelé budou o počátku běhu těchto lhůt písemně vyrozuměni společností nejpozději patnáct (15) dní předem).Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upisovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, na účet vedený u Raiffeisenbank a.s. - č. účtu 1083003163/5500, jako variabilní symbol uvede upisovatel svoje identifikační číslo, přičemž lhůta, ve které je povinen upisovatel splatit celý emisní kurz upisovaných akcií, se stanoví následovně:- pro akcie upisované v roce dva tisíce pět (2005) běží lhůta pro splacení emisního kursu od patnáctého listopadu roku dva tisíce pět (15.11.2005) do třicátéhoprvého prosince roku dva tisíce pět (31.12.2005),- pro akcie upisované v roce dva tisíce šest (2006) běží lhůta pro splacení emisního kursu od patnáctého dubna roku dva tisíce šest (15.4.2006) do třicátého září roku dva tisíce šest (30.9.2006),- pro akcie upisované v roce dva tisíce sedm (2007) běží lhůta pro splacení emisního kursu od patnáctého dubna roku dva tisíce sedm (15.4.2007) do třicátého září roku dva tisíce sedm (30.9.2007)." zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů