Trendy

194 897 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-1 579 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

59 635 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Adresa

od 30.9.2015Starochodovská 2286/1a, Chodov, 149 00 Praha 4

Historické adresy

15.5.2002 - 30.9.2015Praha 8, Davídkova 38/č.p. 533, PSČ 18200
1.12.2000 - 15.5.2002Praha 8, Davídkova 38, PSČ 18200

26415160

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

1. prosince 2000

Datová schránka

24rgfem

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6879

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.7.2012

30 000 000 Kč

Historické jmění

1.12.2000 - 20.7.2012

1 000 000 Kč

Provozovny

od 1.3.2016

SINGER BAR
  • Adresy:
    • Husova 249, 549 31, Hronov

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 31. prosince 2012 : Na základě fúze sloučením, společnost s obchodní firmou Stardust electronic a.s., IČ 26415160, se sídlem Praha 8, Davídkova 38/533, PSČ 182 00, která je zapsána v obchodním rejstří Na základě fúze sloučením, společnost s obchodní firmou Stardust electronic a.s., IČ 26415160, se sídlem Praha 8, Davídkova 38/533, PSČ 182 00, která je zapsána v obchodním rejstří...ku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6879 jako nástupnická společnost převzala jmění zanikajících společností STARDUST GAMES s.r.o., IČ 26474824, se sídlem Praha 8, Davídkova 38/533, PSČ 182 00, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84605 a CZ MASTERGAME s.r.o., IČ 26189305, se sídlem Praha 8, Davídkova 38/533, PSČ 182 00, která je zapsaná v obchdoním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78227. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 14. června 2012 - 20. července 2012 : Základní kapitál společnosti Stardust electronic a.s. se z původní výše..…1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) zvyšuje o částku ve výši……………………………..……………………....29,00... 0.000,--Kč (slovy: dvacet devět milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši……………………………………………30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 58 ks (slovy: padesát osm kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve výši 29,000.000,-- Kč (slovy: dvacet devět milionů korun českých).Dosavadní akcionář má přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti Stardust electronic a.s., Praha 8, Davídkova 38/č.p. 533, PSČ 182 00. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí 30 (slovy: třicet) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude dosavadnímu akcionáři oznámen doporučeným dopisem, s kterým mu bude současně předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Dosavadní akcionář je oprávněn upsat 58 ks (slovy: padesát osm kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu novou akcii o jmenovité hodnotě ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) připadá podíl 1/29 (slovy: jedna ku dvaceti devíti) na jednu dosavadní akcii o téže jmenovité hodnotě, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Všechny tyto akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to opět společnosti Stardust on-line a.s., se sídlem Praha 8 – Libeň, Davídkova 38/533, PSČ 180 00, IČ 28472021, tedy všech 58 ks (slovy: padesát osm kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), které upíše peněžitým vkladem. Místem po úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Stardust electronic a.s., Praha 8, Davídkova 38/č.p. 533, PSČ 182 00, a lhůta pro jejich úpis činí 30 (slovy: třicet) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni uplynutí lhůty pro úpis s využitím přednostního práva. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Peněžitý vklad upisovatele musí být splacen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurs upsaných akcií, a to do patnácti (15) dnů ode dne jejich úpisu (od uzavření shora uvedené smlouvy o upisování akcií), a to na zvláštní k tomu zřízený účet společnosti číslo 107-2676360267/0100 vedený u Komerční banky, a.s., tj. ve výši 100 % (slovy: sto procent). Stanovy společnosti Stardust electronic a.s. se mění v článku §10 tak, že za dosavadní text se doplňuje text ve znění. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné listiny dle § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění (dále jen "hromadné listiny"). Hromadná listina musí obsahovat stejné údaje a náležitosti stanovené zákonem pro akcie (listinný cenný papír), které nahrazuje, a číslo hromadné listiny. Vlastník hromadné listiny, která bude nahrazovat jednotlivé akcie společnosti, má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie společnosti nebo jiné hromadné listiny a vlastník akcií společnosti má právo na výměnu akcií za jednu nebo více hromadných listin, které akcie nahrazují. Každá výměna se uskuteční na základě písemné žádosti akcionáře a k výměně dojde nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne doručení žádosti společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů