Trendy

5 554 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-2 629 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

145 882 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 24.7.2013 Pitterova 2878/5, Žižkov, 130 00 Praha 3

Historické adresy

1.12.2000 - 24.7.2013 Praha 3, Koněvova 19/929

26415534

DIČ

od 1.11.2004

CZ26415534

Datum vzniku

1. prosince 2000

Datová schránka

8jbtdz4

Historické názvy

16.4.2015 - 19.5.2015

Zásobní zahrada a.s.

1.12.2000 - 16.4.2015

Zásobní zahrada a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6881

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.12.2000

120 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

6303336 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. června 2003 - 28. dubna 2004 : Řádná valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 29.04.2003 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti.a) schválila zvýšení základního kapitálu o částku 80.000... .000,-Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých) na 200.200.000,-Kč (slovy: dvě stě milionů dvě stě tisíc korun českých) za následujících podmínekb) upisování akcií nad navrženou částku se nepřipouští,c) nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem,d) celkový počet upisovaných akcií činí: 80 (slovy: osmdesát) kusů kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá,e) emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě,f) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady,g) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Jaccot BV, se sídlem Van Heuven Goedhartlaan 937, 1181 LD Amstelveen, Holandsko, za použití ustanovení § 204 odsst. 5 smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem,h) lhůta a místo pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře v Praze, se sídlem notářské kanceláře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 30 (třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen doporučeným dopisem, v němž bude obsažen i návrh smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhůtě 15 (patnáct) dnů od právní moci usnesení Městského soudu v Praze, jímž bude zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.i) lhůta a místo pro splacení peněžitého vkladu: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií peněžitým vkladem nejpozději do 1 (jednoho) roku od nabytí právní moci územního rozhodnutí, jež bude vydáno příslušným stavebním úřadem a umožní výstavbu polyfunkčního a sportovního areálu na pozemcích parc. č. 4228, 4230/2, 4231, 4232,4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245/1, 4245/2, 4245/3, 4246, 4247, 4248, 4249 a 4250/1 v katastrálním území Žižkov, zapsaných na LV č. 2637 pro Katastrální úřad Praha-město (dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku zhotoveném geodetickou kanceláří Nedoma & Řezník s.r.o. pod č. 1377-700/2002, potvrzeném Katastrálním úřadem Praha-město dne 28.04.2003 pod č. 1876/2003 došlo ke změně dále uvedených parcel a k jejich přečíslování následovně: pozemek parc. č. 4248 byl rozdělen na 4228/1 a 4228/2, pozemek parc. č. 4235 zanikl, pozemek parc. č. 4243 zanikl, pozemek parc. č. 4245/1 zanikla, pozemek parc. č. 4245/2 zanikla a pozemek parc. č. 4245/3 zanikl), nejpozději však do 3 (tří) let od uzavření smlouvy o úpisu akcií, na zvláštní účet společnosti č. 6303-010/2700, vedený u HVB Bank Czech Republic a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů