Trendy

12 908 138 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

169 254 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

2 043 212 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 19.8.2008 Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 14000

Historické adresy

2.6.2001 - 19.8.2008 Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 14021
4.12.2000 - 2.6.2001 Praha 1, Klimentská 46, PSČ 11002

26415623

DIČ

od 1.1.2001

CZ26415623

Datum vzniku

4. prosince 2000

Datová schránka

xjjgzmz

Historické názvy

2.10.2014 - 22.12.2014

W.A.G. payment solutions, a.s.

4.12.2000 - 1.8.2012

W.A.G. minerální paliva, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6882

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.12.2017

111 245 457 Kč

Historické jmění

25.9.2017 - 14.12.2017

110 763 052 Kč

21.3.2017 - 25.9.2017

109 798 250 Kč

1.10.2010 - 21.3.2017

109 796 000 Kč

12.2.2008 - 1.10.2010

109 500 000 Kč

14.2.2005 - 12.2.2008

100 000 000 Kč

4.3.2002 - 14.2.2005

11 000 000 Kč

4.12.2000 - 4.3.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 19.5.2017

SK5711110000001183736065

... více účtů (celkem 81) najdete zde

Provozovny

od 23.5.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Svatá Kateřina 117, 348 06, Rozvadov

... více provozoven (celkem 15) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. prosince 2014 : Podle projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveném dne 30.9.2014 došlo k rozdělení společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. odštěpením sloučením do společnosti Bitustore, Podle projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveném dne 30.9.2014 došlo k rozdělení společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. odštěpením sloučením do společnosti Bitustore, ...a.s., IČ: 27606996, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 14000, s přechodem vyčleněné části jmění rozdělované společnosti W.A.G. payment solutions, a.s., která je uvedena v projektu rozdělení, na nástupnickou společnost Bitustore, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 6. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. října 2010 : Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti NETTO spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, IČ: 445 66 450, zapsané v ob Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti NETTO spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, IČ: 445 66 450, zapsané v ob...chodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119629. zobrazit více skrýt více
 • 23. září 2005 : Na společnost W.A.G. minerální paliva, a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti 1. ČESKÁ OLEJÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s., se sídlem Veselé u Děčína, Rabštejn, PSČ 407 Na společnost W.A.G. minerální paliva, a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti 1. ČESKÁ OLEJÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s., se sídlem Veselé u Děčína, Rabštejn, PSČ 407... 43, IČ: 61536075, která byla zrušena bez likvidace. zobrazit více skrýt více
 • 2. června 2001 : Usnesením řádné valné hromady konané dne 19.04.2001 bylorozhodnuto o změně formy akcií z akcií na jméno na akcie namajitele. Akcie budou vydány v listinné podobě. Společnostvymění Usnesením řádné valné hromady konané dne 19.04.2001 bylorozhodnuto o změně formy akcií z akcií na jméno na akcie namajitele. Akcie budou vydány v listinné podobě. Společnostvymění ...akcionářům společnosti zapsaným v seznamu akcionářůspolečnosti jimi držené akcie znějící na jméno za akcie znějícína majitele do 30-ti dní ode dne právní moci usnesení soudu opovolení zápisu této změny do obchodního rejstříku.Výměna akcií bude provedena v sídle společnosti s tím, žepředstavenstvo společnosti písemně vyzve akcionáře společnostizapsané v seznamu akcionářů k předložení jimi držených akcií najméno k výměně za akcie znějící na majitele. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 14. prosince 2017 - 14. prosince 2017 : Valná hromada ze dne 14.12.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 482.405,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát dva tisíc č... tyři sta pět korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2. v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 482.402 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy jedna koruna česká) a 3 kusy akcií na jméno se zvláštními právy akcie C o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy jedna koruna česká), s akciemi na jméno se zvláštními právy akcie C jsou spojena práva uvedená ve stanovách, jejichž změna (obsahující úpravu práv spojených s akciemi na jméno se zvláštními právy akcie C) je přijímána současně s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu,3. akcie budou upsány peněžitým vkladem,4. konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení uvedeném v notářském zápise NZ 1118/2017, N 1235/2017, sepsaném Mgr. Šárkou Sýkorovou, notářkou se sídlem v Praze, notářská kancelář na adrese Praha 5, Malátova 17,5. konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích,6. ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto:i.Couverina Business, s.r.o., IČ: 284 67 221, sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, reg. zn. C 143664: 322.051 kusů kmenových akcií,ii.Bock Capital EU Luxembourg WAG S.à.r.l., se sídlem Avenue Monterey 40, L - 2163, Luxembourg, reg. číslo B 202010: 160.351 kusů kmenových akcií,iii.Jakub Malý, nar. 31.8.1981, bydliště Sluneční nám. 10/2583, 15800 Praha 13, Česká republika: 3 kusy akcií na jméno se zvláštními právy akcie C,7. konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry,8. konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,9. ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne konání této valné hromady; emisní kurs upisovaných akcií činí v případě kmenových akcií 1,-Kč (slovy: jednu korunu českou) na jednu akcii, a v případě akcií na jméno se zvláštními právy akcie C 15.379,- Kč (slovy: patnácttisíc třistasedmdesátdevět korun českých) na jednu akcii,10. ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet společnosti č. 117833153/0300 ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dní ode dne upsání akcií,11. konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 111.245.457,-Kč (slovy: jednostojedenáctmilionů dvěstěčtyřicetpěttisíc čtyřistapadesátsedm korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 25. září 2017 - 25. září 2017 : Valná hromada společnosti, konaná dne 14.9.2017, rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:1. základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 964.802,- Kč (slovy: devětsetšedes... átčtyřitisíc osmsetdva korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,2. v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 964.802 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká),3. akcie budou upsány peněžitým vkladem,4. konstatuje, že všichni akcionáři Společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení shora uvedené v tomto zápise,5. konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři Společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích,6. ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto:i.Couverina Business, s.r.o., IČ: 284 67 221, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, reg. zn. C 143664: 644.102 kusů akcií; ii.Bock Capital EU Luxembourg WAG S.à.r.l., se sídlem Avenue Monterey 40, L - 2163, Luxembourg , reg. číslo B 202010: 320.700 kusů akcií,7. konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry,8. konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,9. ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne konání této valné hromady; emisní kurs upisovaných akcií činí 50,975,-Kč (slovy: padesát korun českých a devětsetsedmdesátpět haléřů) na jednu akcii, 10. ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet Společnosti č. 117833153/0300 ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne upsání akcií,11. konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 110.763.052,-Kč (slovy: jednostodesetmilionů sedmsetšedesáttřitisíc padesátdva korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2017 - 25. září 2017 : Valná hromada společnosti přijala dne 15.12.2016 toto rozhodnutí: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto:1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2.... 250,- Kč (slovy: dva tisíce dvě stě padesát korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 45 kusů prioritních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,- Kč (slovy: padesát korun českých), s prioritními akciemi jsou spojena práva uvedená ve stanovách, jejichž změna (obsahující úpravu práv s prioritními akciemi spojených) je přijímána současně s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu,3) akcie budou upsány peněžitým vkladem,4) konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení shora v tomto notářském zápise,5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích,6) ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto:Klaus Burkart, nar. 23.12.1971, bydliště Ringenberg 1, 94315 Straubing, Německo: 5 kusů akciíTomáš Michek, nar. 20.3.1982, bydliště Pod Nouzovem 1007/25, 197 00 Praha 9 Kbely: 5 kusů akciíGabriela Paun, nar. 17.5.1984, bydliště 4 Lunca Siretului Alley, Bld. D43, Ent. A, Apt. 10, District 6, Bukurešť, Rumunsko: 3 kusy akcií,Jolana Bosmanová, nar. 9.9.1971, bydliště Na Lukách 376/28, Plzeň 312 00: 3 kusy akcií,Radek Mádlo, nar. 13.7.1975, bydliště Švermova 386, 471 25 Jablonné v Podještědí: 3 kusy akcií,Stefan Georg von der Marwitz, nar. 18.11.1972, bydliště Finkenweg 31, 56759 Kaisersesch, stát Německo: 5 kusů akcií,Jan Otta, nar. 13.6.1976, bydliště Rašínova 744, 289 12 Sadská: 3 kusy akcií,Markéta Hlaváčová, nar. 10.5.1973, bydliště Pod Kapličkou 858, 250 91 Zeleneč: 3 kusy akcií,Michael Grabmayer, nar. 19.2.1976, bydliště Hudečkova 2036/1C, 140 00 Praha 4: 3 kusy akcií,Bruno Addes, nar. 18.3.1973, bydliště Carer Josep Vicenc Foix 11C, 8173 Sant Cugat Atlantic, stát: Španělsko, 3 kusy akcií,Catalin Profir, nar. 16.1.1979, bydliště Str. Sf. Ilie, nr. 5. Ap. 45, Et.4, Sector 4, Bukurešť, Rumunsko: 3 kusy akcií,Stig Rogenbaum, nar. 31.12.1978, bydliště Arunõmme tee 9, Tänassilma küla, Saku vald, Estonsko 76406: 3 kusy akcií,Eke Emre, nar. 17.9.1970, bydliště Avenue du Devin du Village 25,1203 Ženeva, Švýcarsko: 3 kusy akcií7) konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry,8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,9) ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne konání této valné hromady; emisní kurs upisovaných akcií činí 14.664,-Kč (slovy: čtrnácttisíc šestsetšedesátčtyři korun českých) na jednu akcii; 10) ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet společnosti č. 117833153/0300 ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne upsání akcií,11) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 109.798.250,-Kč (slovy: jednostodevětmilionů sedmsetdevadesátosmtisíc dvěstěpadesát korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 6. června 2014 - 1. října 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 6. června 2014 - 1. října 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 27. listopadu 2001 - 17. prosince 2009 : Převoditelnost akcií je omezena ve smyslu čl. 8.2. stanovspolečnosti.
 • 17. prosince 2007 - 12. února 2008 : Valná hromada společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. učinila dne 22.10.2007 v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení... obchodního zákoníku toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 9.500.000,-- Kč (slovy: devětmilionůpětsettisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydán 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 9.500.000,-- Kč (slovy: devětmilionůpětsettisíc korun českých), znějící na majitele a mající listinnou podobu,3) akcie bude upsána peněžitým vkladem,4) konstatuje, že všichni akcionáři se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení obsaženém v tomto notářském zápise,5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři společnosti se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku,6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upisovány s využitím přednostního práva, tj. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě 9.500.000,-- Kč (slovy: devětmilionůpětsettisíc korun českých), znějící na majitele a mající listinnou podobu, která má být na zvýšení základního kapitálu vydána, bude nabídnuta určitému (předem určenému) zájemci, a to panu Martinu Vohánkovi, r.č. 751211/2773, bytem Podolská 126, Praha 4, 147 00,7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. na adrese Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21, ve lhůtě 2 (slovy: dvou) týdnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli, tj. určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek lhůty pro upisování akcií bude upisovateli, tj. určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, emisní kurs upisované akcie činí částku 19.000.000,-- Kč (slovy: devatenáctmilionů korun českých); rozdíl mezi emisním kursem akcie a její jmenovitou hodnotou bude v souladu s ust. § 163a odst. 2 obchodního zákoníku tvořit emisní ážio,9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení této pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - pana Martina Vohánky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcie, která má být vydána na toto zvýšení základního kapitálu: peněžitá pohledávka ve výši 19.000.000,-- Kč (slovy: devatenáctmilionů korun českých); tato pohledávka vznikla na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 30.9.2004 mezi společností W.A.G. minerální paliva, a.s. jako nabyvatelem akcií a panem martinem Vohánkou jako převodcem akcií; uvedená pohledávka představuje nedoplatek kupní ceny za převod akcií dle Smlouvy o převodu akcií,10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek:- při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek,- lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne upsání akcií,- smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. nebo na jimém místě dohodnutém oběma smluvními stranami11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcie upisované na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku,12 konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 109.500.000,-- Kč (slovy: jednostodevětmilionůpětsettisíc korun čekých). zobrazit více skrýt více
 • 7. ledna 2005 - 14. února 2005 : Jediný akcionář společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s., tj. pan Martin Vohánka, činí v souladu s ustanovením §190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení ... obchodního zákoníku, přivýkonu působnosti valné hromady:toto rozhodnutí:I.1) zvyšuje základní kapitál o částku 89.000.000,-Kč (slovy: osmdesátdevětmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých), znějících na majitele a majících listinnou podobu a 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě 9.000.000,-Kč (slovy: devětmilionů korun českých), znějící na majitele a mající listinnou podobu,3) akcie budou upsány peněžitým vkladem,4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení obsaženém shora v tomto notářském zápise,5) konstatuje, že s přihlédnutním ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku,6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých), znějících na majitele a majících listinnou pdoobu a 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie o jmenovitého hodnotě 9.000.000,-Kč (slovy: devětmilionů korun českých), znějící na majitele a mající listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitému (předem určenému) zájemci, a to panu Martinu Vohánkovi r.č. 751211/2773, bytem Most, Budovatelů 3073/3827) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje všechny akcie ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle advokátní kanceláře Žižka a partneři, na adrese Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ: 110 00, ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcie upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bdliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcie bez využití přednostního práva bude upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcie; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcie bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcie bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcie; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je vždy shody s jejich jmenovitou hodnotou a činí vždy částku 10.000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých) na jednu akcie o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč (slovy: destimilionů korun českých) a částku 9.000.000,-Kč (slovy: devětmilionů korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 9.000.000,-Kč (slovy: devětmilionů korun českých), v souladu s ustanoveními § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikované peněžité pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - pana Martina Vohánky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení základního kapitálu, přičemž se jedná o tuto pohledávku pana Martina Vohánky:- pohledávka je peněžitá a její celková výše činí částku 147.580.138,-Kč (slovy: jednostočytřicetsedmmilionůpětsetosmdesáttisíc jednostotřicetosm korun českých) s tím, že k započtení bude použita pouze část pohledávky ve výši 89.000.000,-Kč (slovy: osmdesátdevětmilionů korun českých); pohledávka vyplývá ze Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 30.9.2004 (slovy: třicátého září roku dva tisíce čtyři) mezi společností W.A.G. minerální paliva, a.s. jako nabyvatelem a panem Martinem Vohánkou jako převodcem, na základě které došlo k převodu akcií společnosti ČESKÁ OLEJÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s. a na základě které je nabyvatel akcií povinen zaplatit kupní cenu ve výši 147.580.138,-Kč (slovy: jednostočtyřicetsedmmilionůpětsetosmdesáttisíc jednostotřicetosm korun českých); do denšího dne nebyla kupní cena zaplacena; existence pohledávky je současně doložena též zprávou auditora o ověření pohledávky - vypracovanou dne 7.12.2004 Ing. Daliborem Šulcem, číslo osvědčení 1364, Generála Klapálka 855, Kralupy nad Vltavou,10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek:- při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek,- lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 2 (slovy: dva) měsíce ode dne upsání akcií,- smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle advokátní kanceláře Žižka a partneři, na adrese Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ: 110 00 nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami,11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku,12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 100.000.000,-Kč (slovy: jednostomilionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2002 - 4. března 2002 : Jediný akcionář přijal dne 24.01.2002 rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu společnosti o 10.000.000,- Kč a to upsáním1.000 kusů nových akcií v listinné podobě na majitele ojmeno... vité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Jediný akcionář sevzdal přednostního práva na upisování akcií s tím, že všechnyakcie budou upsány jediným akcionářem, panem Martinem Vohánkou,r.č. 751211/2773, bytem Budovatelů 3073/382, Most v sídlespolečnosti na adrese Na Pankráci 1685/17, 140 21, Praha 4 do15-ti dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkus tím, že počátek lhůty oznámí upisovateli představenstvospolečnosti. Emisní kurs každé upisované akcie činí 10.000,- Kč.Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je vázáno narozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář panMartin Vohánka upíše akcie prostřednictvím peněžitého vkladu vevýši 10.000.000,- Kč ve lhůtě 15-ti dnů od uzavření smlouvy oupsání akcií na účet u Komerční banky, a.s. číslo účtu19-2771600257/0100. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů