Trendy

3 047 362 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

390 780 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

4 659 791 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.1.2002 Praha 7, Partyzánská 1, PSČ 17000

Historické adresy

7.12.2000 - 9.1.2002 Praha 7, Partyzánská 7, PSČ 17000

26416808

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

7. prosince 2000

Datová schránka

2eufsm8

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6889

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.4.2002

1 937 691 000 Kč

Historické jmění

7.12.2000 - 3.4.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 7

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. ledna 2018 : Změna stanov dne 19. 12. 2017.
 • 26. ledna 2017 : Změna stanov dne 4. 11. 2016.
 • 7. srpna 2015 : Změna stanov dne 12. 6. 2015.
 • 20. prosince 2014 : Změna stanov dne 13.6.2014.
 • 20. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. února 2002 - 3. dubna 2002 : 10. Rozdíl mezi hodnotou upsaných akcií ve výši1.936.691.000,-Kč (slovy:jednamiliardadevětsettřicetšestmilionůšestsetdevadesátjednatisíckorun českých) a hodnotou nepeněžitých vklad... ů ve výši2.324.230.000,-Kč (slovy:dvěmiliardytřistadvacetčtyřimilionůdvěstětřicettisíc korunčeských) tvoří přípatek, který je určený k naplnění rezervníhofondu. Celková hodnota jednorázového naplnění rezervního fodnuspolečnosti činí 387.539.000 Kč (slovy:třistaosmdesátsedmilionůpětsettřicetdevěttisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 11. února 2002 - 3. dubna 2002 : 7. Tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účely zvýšenízákladního kapitálu společnosti o 1.936.691.000,-Kč (slovy:jednamiliardadevěttřicetšestmilionůšestsetdevadesátjednatisíck... orun českých) výši ocenění nepeněžitých vkladů, kteréspočívají v 1.958.071 kmenových akcií na majitele ve jmenovitéhodnotě á 1.000,-Kč v zaknihované podobě ISIN: CS 0008439659,vydaných společností Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha7, Partyzánská 7, PSČ 170 00, IČ: 45273600, na částku2.324.230.000,-Kč, která je určena společným posudkemzpracovaným dne 28.5.2001 dvěma znalci nezávislými naspolečnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT se sídlem Praha 6, KMatěji 4, PSČ 160 00, zapsaným podle ustanovení § 21 odst. 3zákona č. 36/1967 Sb. a ustaanovení § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných proznaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví, pod č.j.Be/Zn/28-02/05/2001, a panem Ing. Václavem Zvěřinou, CSc., bytemPraha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedou Městského soudu vPraze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992 pro základní oborekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod Č.z.d.:658-58/2001, jmenovanými usnesením Městského soudu v Praze podč.j. Nc 4105/2001 -4 ze dne 15.5.2001, kterým bylo oceněnopředmětných 1.958.071 akcií, po uvedeném zaokrouhlení směremdolů, na 2.324.230.000,-Kč (slovy:dvěmiliardytřistadvacetčtyřimilionůdvěstětřicettisíc korunčeských). 8. Místem upisování akcií, tedy místem podpisu dohody všechakcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, je sídlo advokátníkanceláře LInklaters, v.o.s 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19. 9. Po provedení úpisu, respektive, po uzavření dohody všechakcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku, musí býtnepeněžité vklady převedeny formou písemné smlouvy o vkladu meziupisovatelem a společností. Nepeněžité vklady budou splacenypřevodem nepeněžitých vkladů na účet cenných papírů společnostive Středisku cenných papírů. Lhůtta pro splacení nepeněžitýchvkladů činí 30 (třicet) dnů od upsání akcií, respektive odnabytí účinnosti dohody všech akcionářů ve smyslu ustanovení §205 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 11. února 2002 - 3. dubna 2002 : 6. Úpis 1.936.691 akcií o jmenovité hodnotě á 1.000,-Kč budeproveden nepeněžitými vklady, které spočívají v :1.958.071 kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě á1.000,-Kč, ... v zaknihované podobě ISIN:CS 0008439659, vydanýchobchodní společností Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha7, Partyzánská 7, PSČ 170 00, IČ:45273600, které byly oceněny:společným posudkem zpracovaným dne 28.5.2001 dvěma znalcinezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT sesídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ 160 00, zapsaným podleustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavůkvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika astavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02/05/2001, a panem Ing.Václavem Zvěřinou, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovanýmpředsedou Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne1.12.1992 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhadynemovitostí, pod Č.z.d.: 658-58/2001, jmenovanými usnesenímMěstského soudu v Praze pod č.j. Nc 4105/2001-4 ze dne15.5.2001, na hodnotu 1.187,-Kč na jednu akcii společnostiPražská teplárenská a.s., tzn. celkem dle tohoto společnéhoznaleckého posudku po zaokrouhlení směrem dolů 2.324.230.000,-Kč(slovy: dvěmiliardytřistadvacetmilionůdvěstětřicettisíc korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 11. února 2002 - 3. dubna 2002 : 5. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě.
 • 11. února 2002 - 3. dubna 2002 : 4. Akcie budou upsány ve lhůtě dvou měsíců od doručení sdělenípředstavenstva o nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylpovolen zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základ... níhokapitálu do obchodního rejstříku, a sice formou dohody všechakcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Představenstvoneprodleně oznámí akcionářům formou doporučeného dopisu nebofaxu den nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Den doručenísdělení představenstva o nabytí právní moci rozhodnutí budepočátkem lhůty pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva, tedy počátkem lhůlty pro uzavření dohody všech akcionářůpodle § 205 obchodního zákoníku. Dohoda akcionářů může býtuzavřena již před nabytím právní moci rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu s rozvazovací podmínkou, jíž je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromadyo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podle §203 odst. 4 obchodního zákoníku, v takovém případě bude lhůtapro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodníhozákoníku činit 15 dní ode dne podání návrhu na zápis usnesení ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Představenstvo oznámí akcionářům den podání návrhu na zápisusnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,a to v den podání návrhu na zápis usnesení do obchodníhorejstříku. Oznámení představenstvo zašle akcionářům faxem, a toHlavnímu městu Praze na číslo faxu 2328613 a společnosti GESOBeteiligungs - und Beratungs-Aktiengesellschaft na číslo faxu0049 - 351-4685839, odeslání oznámení faxem potvrdí akcinoářůmtaké odesláním doporučeného dopisu. Od oznámení o podání návrhu zobrazit více skrýt více
 • 11. února 2002 - 3. dubna 2002 : 3. Úpis všech akcií bude proveden pouze na základě dohody všechakcionářů uzavřené v sídle advokátní kanceláře Linklaters,v.o.s., 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19, ve smyslu ustanovení... §205 obchodního zákoníku. Akcionáři se v této dohodě vzdajípřednostního práva. Rozsah účasti jednotlivých akcionářů nazvýšení základního kapitálu bude určen touto dohodou. zobrazit více skrýt více
 • 11. února 2002 - 3. dubna 2002 : 2. Předmětem úpisu bude:1.936.691 akcií o jmenovité hodnotě á 1.000,-Kč.Jde o neregistrované kmenové akcie na jméno, jež budou vydányv zaknihované podobě.
 • 11. února 2002 - 3. dubna 2002 : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši1.936.691.000,-Kč (slovy:jednamiliardadevětsettřicetšestmilionůšestsetdevadesátjednatisíckorun českých). Upisování nad tu... to částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou úpisu novýchakcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je naplnění účeluspolečnosti, a to získání podílu ve společnosti Pražskáteplárenská a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů