Trendy

2 523 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 147 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

50 270 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 15.2.2010Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 383, PSČ 15600

Historické adresy

24.7.2002 - 15.2.2010Praha 5 - Košíře, Na Šmukýřce č.p. 726/10, PSČ 15000
7.12.2000 - 24.7.2002Praha 5 - Košíře, Na Šmukýřce 10, PSČ 15000

Adresa z obchodního rejstříku

od 19.9.2014Praha 5 - Košíře, Na Šmukýřce 726/10, PSČ 15000

26416964

DIČ

od 1.8.2002

CZ26416964

Datum vzniku

7. prosince 2000

Datová schránka

zgxdewx

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6893

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.3.2012

34 500 000 Kč

Historické jmění

13.7.2005 - 15.3.2012

15 000 000 Kč

7.12.2000 - 13.7.2005

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 16

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2119789001 / 5500

Provozovny

od 1.1.2003

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 543 52, Strážné 126

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 6. března 2012 - 15. března 2012 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 15.000.000.,- Kč (slovy: patnáct milionů korun č... eských) o částku 19.500.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů pět set tisíc korun českých). Celková výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení tedy činit celkem 34.500.000,- Kč (slovy: třicetčtyři miliony pětset tisíc korun českých).2. Jediný akcionář pro úplnost konstatuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela a beze zbytku splacen.3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 39 (slovy: třicetidevíti) nových kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) v listinné podobě, přičemž s nimi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Všechny nové akcie budou upsány stávajícím akcionářem bez veřejné výzvy k upisování akcií.4. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají beze změny.5. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen upisovatelem peněžitým vkladem. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je získání finančních zdrojů k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti.6. Jediný akcionář Vladimír Fric se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v důležitém zájmu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obch. zák.7. Vzhledem k tomu, že jediný akcionář se svého přednostního práva na upisování akcií výslovně vzdal, nové akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány předem určeným zájemcem, jmenovitě jediným akcionářem, tj. Vladimírem Fricem, nar. 2.1.1964, bytem Praha 5, Zbraslav, Elišky Přemyslovny 383, PSČ : 156 00.8. Emisní kurs nových 39 (slovy: třicetdevět) akcií je jediný akcionář povinen upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je stanovena lhůta 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno předložit jedinému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti, tj. Praha 5, Zbraslav, Elišky Přemyslovny 383, PSČ : 150 00. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě.9. Celý emisní kurz upsaných akcií, tj. 19.500.000,- Kč (slovy: devatenáct miliónů pět set tisíc korun českých), je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne upsání nových akcií, a to na účet emitenta číslo: 107-197 516 02 87/0100, vedený u Komerční banky, a s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku.10. Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby do třiceti dnů po upsání nových akcií a po splacení emisního kursu upsaných nových akcií podalo bez zbytečného odkladu návrh na zápis základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář dále ukládá představenstvu společnosti, aby zajistilo vydání nových akcií jako listinných cenných papírů v souladu s příslušnými právními předpisy. zobrazit více skrýt více
  • 4. července 2005 - 23. července 2008 : Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 22. 6. 2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti:1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti CIRF, a. s., z část... ky 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) o celkovou částku 14,000.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých) na částku 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) takto:- peněžitým vkladem ve výši 9,500.000,-Kč (slovy: devět milionů pět set tisíc korun českých),- z vlastních zdrojů, a to konkrétně z výsledku hospodaření za minulá účetní období vykázaných v řádné účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2004, uvedených v rozvaze společnosti v plném rozsahu pod označením A.V. na řádku 084 ve výši 4,500.000,-Kč (slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých),- s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem bude upsáno 19 (slovy: devatenáct) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).3) Na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů budou vydány nové akcie, a to 9 (slovy: devět) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). V souladu s ustanovením § 209 odst. 1 obch. zák. budou tyto nově vydané akcie bezplatně převedeny jedinému akcionáři panu Vladimíru Fricovi, r.č.: 640102/0846, bytem Praha 5, Elišky Přemyslovny 383.4) Všechny nové akcie, splácené peněžitým vkladem, upíše jediný akcionář společnosti CIRF, a. s., a to pan Vladimír Fric, r. č.: 640102/0846, bytem Praha 5, Elišky Přemyslovny 383.5) Počátek běhu lhůty pro upisování akcií, splácených peněžitým vkladem, oznámí společnost CIRF, a. s., jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení akcionáře o jeho přijetí, a to do tří (3) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6) Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku s tím, že mu bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.7) K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností CIRF, a. s. dojde v sídle společnosti na adrese: Praha 5, Košíře, Na Šmukýřce č. p. 726/10, PSČ 150 00.8) Pan Vladimír Fric je povinen peněžitý vklad splatit v plné výši na účet č. 2119789001/2400, vedený u eBanka, a. s., se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, pobočka Obchodní centrum Praha, Karlovo nám. 10, Praha 2 nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli.9) Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.10) S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.11) Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů