Základní údaje

Historické adresy

1.10.2001 - 24.10.2012 Praha 1, Rytířská 8/č.p. 409, PSČ 11000
11.12.2000 - 1.10.2001 Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 13087

26417511

DIČ

Není plátce DPH

29.9.2005 - 22.5.2007

CZ26417511

1.6.2002 - 30.12.2003

CZ26417511

Datum vzniku

11. prosince 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

24. října 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

24. října 2012

Historické názvy

2.2.2011 - 24.10.2012

1. Sure Credit, a.s. v likvidaci

1.10.2001 - 2.2.2011

1. Sure Credit, a.s.

11.12.2000 - 1.10.2001

Triangular Trade, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6899

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

25.10.2002 - 24.10.2012

100 000 000 Kč

11.12.2000 - 25.10.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 24. října 2012 - 24. října 2012 : Společnost 1. Sure Credit, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1, Rytířská 8/409, PSČ 110 00, identifikační číslo 264 17 511 se vymazává z obchodního rejstříku. Právním důvodem výma... zu společnosti je zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku. zobrazit více skrýt více
  • 2. února 2011 - 24. října 2012 : Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 81 Cm 173/2010-10 ze dne 9.11.2010, které nabylo právní moci dne 5.1.2011, byla společnost soudem zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
  • 22. května 2002 - 24. října 2012 : Místem pro upisování akcií je kancelář předsedy představenstva vsídle společnosti Praha 1, Rytířská 8/č.p. 409, vždy v pracovnídny v době od 10.00 - 15.00 hodin. Předem určený záje... mce RobertNagy upíše 990 ks nových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) za jednu akcii vlistinné podobě ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře sespolečností, a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisysmluvních stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205odst. 3 obch. zák. K upsání akcií je povinna společnostposkytnou upisovateli lhůtu 15 dnů od doručení návrhu nauzavření Smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akciíse rovná jejich nominální hodnotě, t.j. 100.000,- Kč (slovy:jednostotisíckorunčeských) za jednu upisovanou akcii vejmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy:jednostotisíckorunčeských)- účet u banky a lhůta pro splacení emisního kursu upsanýchakcií: upisovatel Robert Nagy je povinen splatit emisní kursupsaných akcií ve výši 30% před podáním návrhu na zápis zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do14 pracovních dnů po úpisu všech akcií, a to peněžitým vklademve výši 29.700.000,- Kč (slovy:dvacetdevětmilionůsedmsettisíckorunčeských) na zvláštní účet ubanky eBanka a.s., na firmu společnosti. Zbytek emisního kursuupsaných akcií ve výši 70%, to je 69.300.000,- Kč (slovy:šedesátdevětmilonůtřistatisíckorunčeských) je povinen splatitupisovatel Robert Nagy do jednoho roku ode dne úpisu akciírovněž na zvláštní účet, vedený na firmu společnosti u eBankya.s. zobrazit více skrýt více
  • 22. května 2002 - 24. října 2012 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálutakto:- zvýšení základního kapitálu této společnosti úpisem novýchakcií ze stávajícího 1.000.000,- Kč (slovy:jedenmilionk... orunčeských) na 100.000.000,- Kč (slovy:jednostomilionůkorunčeských) o 99.000.000,- Kč (slovy:devadesátdevětmilionůkorunčeských). Nepřipouští se možnostupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu tétospolečnosti je posílení stability hospodářské i ekonomickésituace společnosti a posílení jejich kapitálových zdrojů, to jezískání disponibilního kapitálu pro další rozvoj podnikatelskýchaktivit společnosti. Před rozhodnutím o zvýšení základníhokapitálu prohlásil jediný akcionář Robert Nagy do tohotonotářského zápisu, že se vzdává přednostního práva na upisováníakcií- počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií: na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 990 kskmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč(jednostokorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě, akcienebudou registrovány- že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou nabídnuty určitému zájemci: Robert Nagy, r.č.680115/1907, bytem Havířov - Šumbark, Jarošova 773/10B- lhůtě a místě pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva: lhůta pro upisování akcií činí třicet (30) dnů, počínáběžet prvním pracovním dnem kalendářního týdne, který následujepo týdnu, v němž nabude právní moci usnesení příslušnéhoMěstského soudu o zápisu Rozhodnutí jediného akcionáře přivýkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálutéto společnosti do obchodního rejstříku. Upisovateli budeoznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnosti,doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele. zobrazit více skrýt více
posunout dolů