Trendy

6 487 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

532 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

107 788 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 17.3.2011 Zdiby, Ke Zdibsku 240, PSČ 25066

Historické adresy

24.5.2007 - 17.3.2011 Klíčany 90, PSČ 25069
15.8.2001 - 24.5.2007 Praha 8, Modřínová 1404, PSČ 18200
10.12.2000 - 15.8.2001 Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 13087

26418347

DIČ

od 1.11.2001

CZ26418347

Datum vzniku

10. prosince 2000

Datová schránka

vnbea25

Historické názvy

10.12.2000 - 15.8.2001

Millbrae Consultants, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6915

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.4.2011

71 200 000 Kč

Historické jmění

7.6.2002 - 23.4.2011

23 000 000 Kč

10.12.2000 - 7.6.2002

1 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 8449700257 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 10. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 17. března 2011 - 23. dubna 2011 : Jediný akcionář Gondrand AG se sídlem Basel, Uferstrasse 70, CH-4057, Švýcarská konfederace rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti GONDRAND Invest, a.s. dne 14.3.2... 011 o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to tak, že stávající základní kapitál společnosti ve výši 23.000.000,- Kč (slovy: dvacet tři miliony korun českých) se zvyšuje o částku 48.200.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů dvě sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu společnosti 71.200.000,- Kč (slovy: sedmdesát jeden milion dvě sta tisíc korun českých), a to upsáním 482 (čtyři sta osmdesáti dvou) kusů nových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé akcie a s tím, že emisní kurs každé nové akcie je 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a všechny nové akcie upíše předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti, společnost Gondrand AG, a to smlouvou o upsání akcií, kterou společnost Gondrand AG, uzavře se společností GONDRAND Invest, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 28. ledna 2002 - 7. června 2002 : Důvodem zvýšení základního jmění je posílení kapitáluspolečnosti pro další investice dle schváleného záměru rozvojespolečnosti.
 • 28. ledna 2002 - 7. června 2002 : Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba a jejichjmenovitá hodnota zůstávají beze změny.
 • 28. ledna 2002 - 7. června 2002 : Emisní kurs nově vydaných akcií bude odpovídat jejich jmenovitéhodnotě. Akcie budou v listinné podobě, neveřejněobchodovatelné.
 • 28. ledna 2002 - 7. června 2002 : Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti GONDRAND Invest a.s., kterou má společnost GONDRANDAG ve výši 22,000.000,--Kč na základě Smlouvy o úvěru ze dne24... .8.2001, uzavřené mezi společností GONDRAND AG, jako věřitelema společností GONDRAND Invest, a.s., jako dlužníkem, protipohledávce ve výši 22,000.000,--Kč na splacení emisního kursu.Emisní kurs bude splacen výhradně započtením. Smlova o započtenípohledávky společnosti GONDRAND AG vůči společnosti GONDRANDInvest, a.s. ve výši 22,000.000,--Kč, která byla splatná dne30.11.2001, proti pohledávce společnosti GONDRAND Invest, a.s.vůči společnost GONDRAND AG ve výši 22,000.000,--Kč na splaceníemisního kursu bude uzavřena do 30 dnů od uzavření smlouvy oupsání akcií podle § 204 odst.5 a § 205 obchodního zákoníku meziurčitým zájemcem - společností GONDRAND AG a společnostíGONDRAND Invest, a.s. Tato smlouva o započtení musí být uzavřenapřed podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 28. ledna 2002 - 7. června 2002 : Nebudou-li nové akcie účinně upsány jak stanoveno tímtorozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno vsouladu s ust. § 167 obchodního zákoníku.
 • 28. ledna 2002 - 7. června 2002 : Písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií budeSpolečností doručen určitému zájemci nejpozději 30 dnů poté, cobude Společností podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí ozvýšení... základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 28. ledna 2002 - 7. června 2002 : Upisování akcií může začít dříve, než bude rozhodnutí jedinéhoakcionáře zapsáno do obchodního rejstříku za podmínky, že budepodán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rej... stříku aupisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž jeprávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohotorozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 28. ledna 2002 - 7. června 2002 : Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti a sídloupisovatele s tím, že lhůta k upsání akcií určitým zájemcem,t.j. společností Gondrand AG, činí 30 dnů a počíná běžet v den,... kdy byl písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručentomuto určitému zájemci. zobrazit více skrýt více
 • 28. ledna 2002 - 7. června 2002 : Úpis nových akcií bude proveden ve smyslu ust. §204 odst. 5obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením smlouvy o upsáníakcií mezi předem určeným zájemcem, t.j. společností Gondr... andAG a společností GONDRAND Invest a.s. Určitý zájemce společnostGondrand AG upíše 220 (slovy: dvěstědvacet) kusů novýchkmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie vevýši 100.000,-Kč (slovy:jedno sto tisíc korun českých), vlistinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 28. ledna 2002 - 7. června 2002 : Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akciíspolečnosti se neuplatní, neboť se jediný akcionář společnosti,ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, vzdalpř... ednostního práva na upisování akcií, v souladu s ust. § 204aodst. 7 obchodního zákoníku v platném znění.Akcie, jejichž úpisem bude realizováno zvýšení základníhokapitálu, budou nabídnuty k upsání určitnému zájemci, a tospolečnosti Gondrand AG, se sídlem Viaduktstrasse 8, CH-4051Basel, Švýcarská konfederace. zobrazit více skrýt více
 • 28. ledna 2002 - 7. června 2002 : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu sustanovemími § 203 a násl. obchodního zákoníku, úpisem 220(slovy: dvě stě dvaceti) kusů nových kmenových akcií o jmenovitéhodn... otě jedné akcie ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíckorun českých), znějících na jméno v listinné podobě. Emisníkurs každé z upisovaných akcií činí 100.000,--Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 28. ledna 2002 - 7. června 2002 : Zvýšení základního kapitálu společnosti o 22'000.000,--Kč s tím,že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští, a to vydáním 220 ks akcií na m... ajiteleve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč. zobrazit více skrýt více
 • 28. ledna 2002 - 7. června 2002 : Zvýšení základního jmění:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů