Trendy

700 353 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

37 686 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

429 810 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 19.7.2012 Nučice, K Vypichu 503, PSČ 25216

Historické adresy

14.12.2000 - 19.7.2012 Praha 4 - Písnice, Vídeňská 1E

26418711

DIČ

od 1.1.2001

CZ26418711

Datum vzniku

14. prosince 2000

Datová schránka

e9bqyj2

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6919

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.3.2004

21 200 000 Kč

Historické jmění

13.5.2002 - 31.3.2004

20 000 000 Kč

18.3.2002 - 13.5.2002

10 000 000 Kč

14.12.2000 - 18.3.2002

10 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Černošice

Bankovní účty

zvěřejněno 13.4.2017

6981882 / 0800

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 25.7.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • K Vypichu 503, 252 16, Nučice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 24. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 24. června 2014 - 9. prosince 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 7. ledna 2004 - 31. března 2004 : Dne 8.12.2003 rozhodla valná hromada o zvýšení základního kapitálu takto:1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 1.200.000,- Kč (slovy:... jeden milion dvě stě tisíc korun českých) z částky ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku ve výši 21.200.000,- Kč (slovy: dvacet jeden milion dvě stě tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 12 (slovy: dvanáct) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá.Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem je společnost WORLD FOOD TRADING ESTABLISHMENT, se sídlem Bahnhofstrasse 7, Schaan, Lichtenštejnsko, která upíše 12 kusů akcií.Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v notářské kanceláři notářky Mgr. Olgy Spoustové, notářky v Praze na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3 a to ve lhůtě tří měsíců. Vzhledem ke skutečnosti, že předem určený zájemce, resp. jeho zplnomocněný zástupce, je přítomen na valné hromadě, oznamuje představenstvo společnosti předem určenému zájemci, že prvním dnem lhůty je den 22.12.2003, přičemž valná hromada pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 19.12.2003.Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci, resp. jeho zplnomocněnému zástupci, doručen osobně a to nejpozději dne 21.12.2003. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude předem určenému zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu zelenkova.petra@tiscali.cz.Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs nových akcií činí 1.250.000,-Kč (slovy: jeden milion dvě stě padesát tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).Předem určený zájemce je povinen celý emisní kurs jím upsaných akcií splatit ve lhůtě šesti měsíců počínaje dnem uzavření smlouvy o upsání akcií a to na bankovní účet. č. 155191112/0600.Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu, kterou bude mít společnost K-SERVIS PRAHA, a.s. za předem určeným zájemcem a to společností WORLD FOOD TRADING ESTABLISHMENT, se sídlem Bahnhofstrasse 7, Schaan, Lichtenštejnsko byla započtena pohledávka, resp. část pohledávky, kterou má předem určený zájemce společnost WORLD FOOD TRADING ESTABLISHMENT za společností K-SERVIS PRAHA, a.s. Pohledávka předem určeného zájemce, a to společnosti WORLD FOOD TRADING ESTABLISHMENT, vznikla na základě smlouvy o úvěru ze dne 9.1.2003 uzavřené mezi společností WORLD FOOD TRADING ESTABLISHMENT jako věřitelem a společností K-SERVIS PRAHA, a.s. jako dlužníkem znějící na částku ve výši 560.000 USD (slovy: pět set šedesát tisíc amerických dolarů) + smluvní úrok ve výši 2,4 p.a., když ke dni 5.12.2003 činí výše jistiny částku 14.986.160,- Kč (slovy: čtrnáct milionů devět set osmdesát šest t isíc sto šedesát korun českých) a to dle kursu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni 5.12.2003, který činil 26,761 Kč za 1.00 USD. Pohledávka je splatná ke dni 30.6.2004. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce do maximální výše 15.000.000,- Kč a to i před její splatností. V případě, že ke dni uzavření smlouvy o započtení nebude pohledávka společnosti WORLD FOOD TRADING ESTABLISHMENT dosahovat, dle kursu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni uzavření smlouvy o započtení, výše 15.000.000,- Kč, je společnost WORLD FOOD TRADING ESTABLISHMENT povinna příslušný rozdíl doplatit v penězích a to za podmínek shora uvedených na účet 155191112/0600.Dle vyjádření auditora Ing. Jiřího Fišera ze dne 5.12.2003 jsou veškeré tyto závazky v účetnictví společnosti řádně vedeny a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu.Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností K-SERVIS PRAHA, a.s. a předem určeným zájemcem, a to společností WORLD FOOD TRADING ESTABLISHMENT, ve lhůtě šesti měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení může být uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít společnost K-SERVIS PRAHA, a.s. za předem určeným zájemce, a to společností WORLD FOOD TRADING ESTABLISHMENT, z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela/částečně splacena a pohledávka, kterou má předem určený zájemce za společností K-SERVIS PRAHA, a.s. bude splacena zcela/částečně a to za podmínek a v rozsahu uvedeném shora.Před hlasováním o zvýšení základního kapitálu se všichni akcionáři vzdali výslovně do tohoto notářského zápisu svého přednostního práva na upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 2002 - 13. května 2002 : na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnostzapočtení pohledávky akcionáře pana Josefa Kmocha, nar.5.4.1972, ve výši 10,000.000,- Kč ( slovy: Deset milionů korunč... eských)vůči společnosti, která akcionáři Josefu Kmochovivznikla za společností z titulu půjčky ze dne 18.10.2001,splatné dne 15.2.2002 ve výši 10,000.000,- Kč ( slovy: Desetmilionů korun českých), jejíž existence a řádné vedení vúčetnictví bylo osvědčeno panem Ing. Jiřím Fišerem, auditoremev. č. 1026, Praha 9,Ostrá 299, osvědčením ze dne 14.2.2002, zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 2002 - 13. května 2002 : emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě a bude splacenv penězích,
 • 8. dubna 2002 - 13. května 2002 : počátek běhu lhůty byl všem stávajícím akcionářům potencionálnímupisovatelům sdělen na valné hromadě; pro případ, že by došlo kezměně v osobách akcionářů,popř. oprávněných osob (vě... řitelů) zpohledávky vůči společnosti ze smlouvy o půjčce ze dne18.10.2001, bude počátek běhu lhůty k uzavření dohody akcionářů,oznámen ( dle nově přijatých stanov) v Hospodářských novinách, zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 2002 - 13. května 2002 : lhůta pro uzavření dohody akcionářů ve smyslu ust. § 205obchodního zákoníku (upisování akcií) činí 10 ( slovy: Desetdnů, počíná běžet 4. ( slovy: Čtvrtým) dnem po konání valnéhroma... dy, která se usnesla o zvýšení základního kapitálu.Účinkyúpisu akcií zanikají, jestliže obchodní rejstřík pravomocnězamítne návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu, zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 2002 - 13. května 2002 : místo k uzavření dohody akcionářů ( upisování akcií) je kancelářJUDr. Ivany Kruškové, notářky v Praze, na adrese Praha 3-Žižkov, Seifertova 823/9, PSČ: 130 00, stát Česká republika... , zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 2002 - 13. května 2002 : všichni akcionáři se vzdali přečd hlasováním o zvýšenízákladního kapitálu přednostního práva na upisování akciívšechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody dle ust.§ 205 ... obchodního zákoníku, zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 2002 - 13. května 2002 : bude upsáno 100 ( slovy: Jedno sto) kusů kmenových akcií vlistinné podobě znějících na majitele, které nejsou veřejněobchodovatelné, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (s... lovy: Jedno sto tisíc korun českých), zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 2002 - 13. května 2002 : zvyšuje se základní kapitál společnosti dle ust. § 203obchodního zákoníku o částku 10,000.000,- Kč ( slovy: Desetmilionů korun českých) upsáním nových akcií bez možnostiupisování n... ad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 2002 - 13. května 2002 : Dne 28.2.2002 rozhodla mimořádná valná hromada společnostiK-SERVIS PRAHA, a.s. se sídlem Praha 4, Videňská 1E takto:
 • 8. dubna 2002 - 13. května 2002 : pravidla pro započtení:- lhůta ke splacení, tj. k uzavření dohody o započtení (splacení emisního kursu upsaných akcií) počíná běžet prvním dnemnásledujícím po posledním dni lhůty k... uzavření dohody akcionářů( k úpisu akcií) a činí 14 ( slovy: čtrnáct)dní,- místo k uzavření dohody o započtení pohledávky je kancelářJUDr. Ivany Kruškové, notářky v Praze, na adrese Praha 3-Žižkov, Seifertova 823/9, PSČ: 130 00, stát Česká republika, zapřítomnosti předsedy představenstva společnosti K- SERVIS PRAHA,a.s., a dotčeného akcionáře,dohoda o započtení bude uzavřena 4 (slovy: čtyřech)stejnopisech,a to po jednom stejnopise pro akcionáře a pro společnost a podvou stejnopisech pro obchodní rejstřík,- s ohledem na skutečnost, že pohledávka akcionáře zaspolečností z titulu půjčky a předpokládaná pohledávkaspolečnosti za akcionářem z titulu úpisu nových akcií sevzájemně kryjí, zanikne uzavřením dohody o započtení pohledávkaakcionáře za společností a jeho emisní kurs bude splacen,- nedojde-li ve lhůtě stanových v usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu k uzavření dohody akcionářů narozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu v částceurčené valnou hromadou nebo nedojde k uzavření dohody ozapočtení, stává se započtení neúčinné,-pokud rejstříkový soud nezapíše usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jsouneúčinné jak účinky úpisu, tak dohoda o započtení. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů