Trendy

64 083 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

13 893 tis. Kč

Zisk za rok 2010

Trendy

43 845 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

1.8.2010 - 1.7.2011 Praha 10, U Seřadiště 65/7, PSČ 10100
23.10.2006 - 1.8.2010 Praha 4, Táborská 940/31, PSČ 14000
2.9.2005 - 23.10.2006 Praha 4, Bartoškova 1411/22, PSČ 14000
15.8.2001 - 2.9.2005 Praha 4, Bartoškova 1411/22, PSČ 14511
31.12.2000 - 15.8.2001 Praha 4, Bartoškova 22, PSČ 14511

Adresa z obchodního rejstříku

od 14.4.2003 Praha 4 - Nusle, Bartoškova 1411/22, PSČ 14511

26420961

DIČ

Není plátce DPH

31.12.2000 - 1.7.2011

CZ26420961

Datum vzniku

31. prosince 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2011

Historické názvy

1.8.2010 - 1.7.2011

AF-REGULA a.s.

11.1.2001 - 1.8.2010

REGULA, a.s.

31.12.2000 - 11.1.2001

REGULA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6943

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.3.2009 - 1.7.2011

6 480 000 Kč

11.9.2008 - 19.3.2009

32 400 000 Kč

31.12.2000 - 11.9.2008

64 800 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. července 2011 - 1. července 2011 : Vymazává se z obchodního rejstříku společnost AF-REGULA a.s., se sídlem Praha 10, U Seřadiště 65/7, PSČ 101 00, IČ: 264 20 961, která zanikla bez likvidace fúzí sloučením se společ... ností AF-Meacont s.r.o., se sídlem Chrást čp. 215, pošta Poříčany, PSČ 289 14, IČ: 453 06 605, na niž jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti a jmění další zanikající společnosti TODO spol. s r.o., se sídlem Horní Počáply, areál Elektrárny Mělník, PSČ 277 03, IČ: 470 51 604. zobrazit více skrýt více
  • 1. srpna 2010 - 1. července 2011 : Na společnost Regula, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jako na nástupnickou společnost obchodní jmění zanikající REGULA Industry, s.r.o. se sídlem Praha 10, U Seřadiště 65/7... , PSČ 101 00, identifikační číslo 267 75 972. zobrazit více skrýt více
  • 31. prosince 2000 - 1. července 2011 : Obchodní společnost REGULA, a.s., se sídlem Praha 4, Bartoškova22 vznikla splynutím a je právním nástupcem zaniklýchspolečností:1) REGULA Praha, a.s., se sídlem Praha 4, Bartoškova... 22, IČO:00659967, která byla zapsána v obchodním rejstříku v oddíle B,vložce 460.2) KITURO, a.s., se sídlem Praha 4, Bartoškova 22, IČO:64949869, která byla zapsána v obchodním rejstříku v oddíle B,3809. zobrazit více skrýt více
  • 16. června 2008 - 11. září 2008 : Valná hromada přijal dne 10.6.2008 toto usnesení o snížení základního kapitálu:1.Důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a o... bchodním aktivitám společnsoti. S částkou 32.400.000,-Kč (slovy:třicetdva milionů čtyřista tisíc korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude naložena tak, že částka 9.709.065,-Kč (slovy:devět milionů sedmsetdevět tisíc šedesátpětkorun českých) bude použita k úhradě neuhrazené ztáry z minulých let vykázané v řádné účetní závěrce za r.2007 a částka 22.690.935,-Kč (slovy:dvacetdva milionů šestseddevadesát tisíc devět setřicetpět korun českých) bude vyplacena akcionářům společnosti.2.Základní kapitál se snižuje o pevnou částku 32.400.000,-Kč z hodnoty 64.800.000,-Kč na novou hodnotu 32.400.000,-Kč.3.Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížení mjmenovité hodnoty u všech akcií z dosavadní jmenovité hodnoty každé akcie 800.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu každé akcie 410.000Kč.Společnost nemá žádné vydané zatímní listy ani vlastní akcie nebo nesplacené akcie.4.Lhůta k předložení dosavdních listinných akcií k výměně za nové lsitinné akcie s jmenovitou hodnotou 400.000,-Kč jedo 30 dnů poté co budou akcionáři vyzváni představenstvem způsobem určeným zákonem a Stanovami pro svolávání valné hromady. Vývu zajistí představensto do 10 dnů po zápisu sníženého základního kaptiálu do Obchodního rejstříku5.Částka ze snížení základního kapitálu pro výplatu akcionářům bude vyplacena ve lhůtě 15 dnů ode de předložení akcií akcionářem společnosti za )čelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotu tak, že na každou akcii bude vyplacena částka 280.135,-Kč (slovy: dvěstěosmdesát tisíc jednostotřicetpět korun českých). zobrazit více skrýt více
posunout dolů