Trendy

515 102 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

6 860 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

243 548 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Adresa

od 21.12.2000Praha 6, Bělohorská 279/161, PSČ 16900

26421470

DIČ

od 3.1.2001

CZ26421470

Datum vzniku

21. prosince 2000

Datová schránka

5ubddwp

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6947

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.5.2004

20 410 000 Kč

Historické jmění

21.12.2000 - 29.5.2004

11 210 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 28.4.2015

268817919 / 0300

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 1.1.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na Bezděku 5496/1a, 722 00, Ostrava - Třebovice

... více provozoven (celkem 26) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 14. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 14. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 21. února 2004 - 29. května 2004 : Zapisuje se záměr zvýšit základní kapitál obchodní společnosti o částku 9,200.000,- Kč, (slovy devětmilionůdvěstětisíc korun českých) na celkovou částku 20,410.000,- Kč (slovy dvac... etmilionůčtyřistadesettisíc korun českých)Řádná valná hromada dne 20.11.2003 rozhodl o zvýšení základního kapitálu jak následuje:1. Základní kapitál společnosti se tedy zvýší z částky 11,210.000,- Kč (slovy jedenáctmilionůdvěstědesettisíc korun českých) na částku 20,410.000,- Kč (slovy dvacetmilionůčtyřistadesettisíc korun českých);2. Upsání akcií nad částku 9,200.000,- Kč (slovy devětmilionůdvěstětisíc korun českých) se nepřipouští;3. Využití přednostního práva akcionářů na úpis akcií se vylučuje;4. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude upsáno 920 ks (slovy dvětsetdvacet kusů) kmenových akcí na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých). Emisní kurz jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě jedné akcie tj. 10.000,- Kč (slovy desttisíc korun českých);5. Úpis nových akcií:- akcionáře se vzdali přednostního práva k úpisu nových akcií společnosti a proto bude 920 ks akcií upisovaných peněžitým vkladem nabídnuto určitému zájemci a to:- 20 ks (slovy dvacet kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě bude nabídnuto určitému zájemci panu Karlu Burešovi, r.č. 600428/2075, bydliště Pardubice, Na Hrádku 1940, emisní kurz jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých)- 900 ks (slovy devětset kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě bude nabídnuto určitému zájemci, věřiteli spolenčosti a to panu Josefu Chárovi, r.č. 560602/0420, bydliště Praha 4, Mezi stráněmi 1/311, emisní kurz jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých)6. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií;7. Upisovatelé splácejí celou upsanou částku tak, že při upisování akcií je upisovate povinen splatit emisní kurz akcií, které upsal v den úpisu těchto akcií;8. Upisovatel se při úpisu prokáže předložením příslušného dokladu o tom, že částka byla poukázána ve prospěch účtu č. 1191072/0800 vedeného u peněžního ústavu Česká spořitelna, a.s., komerční centrum Praha - jih, Olbrachtova 1929/62, Praha 4, identifikací platby je variabilní symbol, kterým u fyzické osoby je rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo.9. Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu 900 ks (slovy dvětset kusů) akcií, tj. pohledávka ve výši 9,000.000,- Kč (slovy devětmilionů korun českých) bude splacena započtením proti peněžité pohledávce Josefa Cháry, r.č. 560602/0420, bydliště Praha 4, Mezi stráněmi 1/311 vyplývající ze smluv a to Kupní smlouvy, kdy společnost na straně kupující nabyla od prodávajícího Josefa Cháry nemovitost - průmyslový objekt bez č-p. nacházející se na pozemku parc.č.st. 1149/7 a dále pozemek parc.č.st. 1149/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 516 m2 a pozemek parc.č. st. 1149/41 ostatní plocha o výměře 877 m2, který vznikl rozdělením podle geometrického plánu č. plánu 1306 - 35/2003 ze dne 28.2.2003 odsouhlaseného Katastrálním úřadem Brno - venkov dne 5.3.2003 uzavřené dne 23.5.2003, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly dne 28.5.2003 splatné dne 7.7.2003 a z titulu smlouvy o peněžité půjčce Jos efa Cháry, r.č. 560602/0420, bytem Praha 4, mezi Stráněmi 1/311, ze dne 5.8.2002 ve výši 1,800.000,- Kč (slovy jedenmilionosmsettisíc korun českých);10. Úpis bude probíhat 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci, a to v prostorách společnosti na adrese Bělohorská 279/161, Praha 6 u zaměstnance pověřeného emitentem k vedení agendy akcionářů v pracovní dny od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Společnost je povinna zaslat návrh smlouvy o upsání akcií určeným zájemcům do 5 dnů ode dne nabytí právní moci zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.11. Upisovatel akcií (určitý zájemce) peněžitým vkladem je povinen uzavřít smlouvu o započtení do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií v prostorách společnosti na adrese Praha 6, Bělohorská 279/161. Návrh smlouvy o zpaočtení obdrží upisovatel akcií při úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů