Trendy

515 102 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

6 860 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

243 548 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 30.11.2016Bělohorská 161/279, Břevnov, 169 00 Praha 6

Historické adresy

21.12.2000 - 30.11.2016Praha 6, Bělohorská 279/161, PSČ 16900

26421470

DIČ

od 3.1.2001

CZ26421470

Datum vzniku

21. prosince 2000

Datová schránka

5ubddwp

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6947

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.5.2004

20 410 000 Kč

Historické jmění

21.12.2000 - 29.5.2004

11 210 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 28.4.2015

268817919 / 0300

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 13.3.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Pražská tř. 1507, 370 10, České Budějovice - České Budějovice 3

... více provozoven (celkem 30) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 14. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 14. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 21. února 2004 - 29. května 2004 : Zapisuje se záměr zvýšit základní kapitál obchodní společnosti o částku 9,200.000,- Kč, (slovy devětmilionůdvěstětisíc korun českých) na celkovou částku 20,410.000,- Kč (slovy dvac... etmilionůčtyřistadesettisíc korun českých)Řádná valná hromada dne 20.11.2003 rozhodl o zvýšení základního kapitálu jak následuje:1. Základní kapitál společnosti se tedy zvýší z částky 11,210.000,- Kč (slovy jedenáctmilionůdvěstědesettisíc korun českých) na částku 20,410.000,- Kč (slovy dvacetmilionůčtyřistadesettisíc korun českých);2. Upsání akcií nad částku 9,200.000,- Kč (slovy devětmilionůdvěstětisíc korun českých) se nepřipouští;3. Využití přednostního práva akcionářů na úpis akcií se vylučuje;4. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude upsáno 920 ks (slovy dvětsetdvacet kusů) kmenových akcí na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých). Emisní kurz jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě jedné akcie tj. 10.000,- Kč (slovy desttisíc korun českých);5. Úpis nových akcií:- akcionáře se vzdali přednostního práva k úpisu nových akcií společnosti a proto bude 920 ks akcií upisovaných peněžitým vkladem nabídnuto určitému zájemci a to:- 20 ks (slovy dvacet kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě bude nabídnuto určitému zájemci panu Karlu Burešovi, r.č. 600428/2075, bydliště Pardubice, Na Hrádku 1940, emisní kurz jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých)- 900 ks (slovy devětset kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě bude nabídnuto určitému zájemci, věřiteli spolenčosti a to panu Josefu Chárovi, r.č. 560602/0420, bydliště Praha 4, Mezi stráněmi 1/311, emisní kurz jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých)6. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií;7. Upisovatelé splácejí celou upsanou částku tak, že při upisování akcií je upisovate povinen splatit emisní kurz akcií, které upsal v den úpisu těchto akcií;8. Upisovatel se při úpisu prokáže předložením příslušného dokladu o tom, že částka byla poukázána ve prospěch účtu č. 1191072/0800 vedeného u peněžního ústavu Česká spořitelna, a.s., komerční centrum Praha - jih, Olbrachtova 1929/62, Praha 4, identifikací platby je variabilní symbol, kterým u fyzické osoby je rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo.9. Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu 900 ks (slovy dvětset kusů) akcií, tj. pohledávka ve výši 9,000.000,- Kč (slovy devětmilionů korun českých) bude splacena započtením proti peněžité pohledávce Josefa Cháry, r.č. 560602/0420, bydliště Praha 4, Mezi stráněmi 1/311 vyplývající ze smluv a to Kupní smlouvy, kdy společnost na straně kupující nabyla od prodávajícího Josefa Cháry nemovitost - průmyslový objekt bez č-p. nacházející se na pozemku parc.č.st. 1149/7 a dále pozemek parc.č.st. 1149/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 516 m2 a pozemek parc.č. st. 1149/41 ostatní plocha o výměře 877 m2, který vznikl rozdělením podle geometrického plánu č. plánu 1306 - 35/2003 ze dne 28.2.2003 odsouhlaseného Katastrálním úřadem Brno - venkov dne 5.3.2003 uzavřené dne 23.5.2003, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly dne 28.5.2003 splatné dne 7.7.2003 a z titulu smlouvy o peněžité půjčce Jos efa Cháry, r.č. 560602/0420, bytem Praha 4, mezi Stráněmi 1/311, ze dne 5.8.2002 ve výši 1,800.000,- Kč (slovy jedenmilionosmsettisíc korun českých);10. Úpis bude probíhat 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci, a to v prostorách společnosti na adrese Bělohorská 279/161, Praha 6 u zaměstnance pověřeného emitentem k vedení agendy akcionářů v pracovní dny od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Společnost je povinna zaslat návrh smlouvy o upsání akcií určeným zájemcům do 5 dnů ode dne nabytí právní moci zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.11. Upisovatel akcií (určitý zájemce) peněžitým vkladem je povinen uzavřít smlouvu o započtení do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií v prostorách společnosti na adrese Praha 6, Bělohorská 279/161. Návrh smlouvy o zpaočtení obdrží upisovatel akcií při úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů