Trendy

11 818 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-1 233 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

572 392 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.1.2013 Tovární 5533, 430 01 Chomutov

Historické adresy

29.6.2009 - 5.1.2013 Praha 10 - Hostivař, Průmyslová 1428/10, PSČ 10200
6.3.2002 - 29.6.2009 Praha 10, Počernická 524/64, PSČ 10800
8.1.2001 - 6.3.2002 Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 13087

26425432

DIČ

od 1.5.2002

CZ26425432

Datum vzniku

8. ledna 2001

Datová schránka

92tcj8x

Historické názvy

8.1.2001 - 1.10.2001

B.I.D., a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6981

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.4.2004

421 000 000 Kč

Historické jmění

6.5.2002 - 7.4.2004

401 000 000 Kč

8.1.2001 - 6.5.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Chomutova

Bankovní účty

zvěřejněno 11.10.2017

78- 5600780277 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 8. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 8. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. března 2004 - 7. dubna 2004 : Z v y š u j e se základní kapitál společnosti ze stávající výše 401.000.000,-Kč (slovy: čtyři sta jeden milion korun českých) na 421.000.000,-Kč (slovy: čtyři sta dvacet jeden mil... ion korun českých), tedy o částku 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), za těchto podmínek a tímto způsobem:a) upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.b) Počet, forma, druh, jmenovitá hodnota, podoba upisovaných akcií a jejich emisní kurs: Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě, t.j. 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých).c) S ohledem na to, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, bude ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku neprodleně učiněna nabídka upsání akcií panu Josefu Honzákovi r.č. 62-08-18/1342, bytem Prahah 10, Sámova 28/410.d) Všechny akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí upsány, budou upsány předem určeným zájemcem - panem Josefem Honzákem, r.č. 62-08-19/1342, bytem Praha 10, Sámova 28/410, ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ust. § 204 odst. (5) obchodního zákoníku.e) Upisování akcií bude ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo a lhůta pro upisování akcií, způsob oznámení počátku běhu lhůty a emisní kurs takto upisované akcie: Místem pro upsání akcie je sídlo společnosti 3 LSA, a.s., tj. Praha 5, Holečkova 31. Lhůta pro upsání akcie je stanovena 15 (slovy: patnáct) dnů od učiněné nabídky a doručeného návrhu smlouvy na upsání akcií představenstvem, přičemž nabídka nebude učiněna dříve, než po podání návrhu zapsání zámylu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a skončí nejpozději jeden měsíc od právní moci usnesení soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu představenstvem společnosti předanou nabídkou k upsání akcií, která bude mít formu dopisu představensstva, přičemž spolu s tímto dopisem bude upisovateli předán i návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 20.000.000,-Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých).f) Upisovatel je povinen splatit 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu jim upisovaných akcií ve lhůtě do 15 (slovy: patnácti) dnů od upsání akcií, a to na vázaný účet vedený u HVB Bank Czech Republic a.s. č. 700099777/2700.g) Vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku se neschvaluje. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 2002 - 6. května 2002 : f) pan Josef Honzák, r.č. 62-08-18/1342, bytem Praha 10, Sámova28/410 je povinen splatit 100% (slovy: jednosto procent)emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 30(slovy: třiceti) dnů... odrozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu.Emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 2002 - 6. května 2002 : e) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky panaJosefa Honzáka, r.č. 62-08-18/1342, bytem Praha 10, Sámova28/410 vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisníhokur... su akcií a stanovují se tato pravidla pro uzavření smlouvy ozapočtení.1. smlouva o započtení bude uzvařena mezi společností ACTHERMholding a.s., a předem určeným zájemcem Josefem Honzákem, r.č.62-08-18/1342,2. na splacení emisního kursu se připouští započtení částipohledávky pana Josefa Honzáka, r.č. 62-08-18/1342, bytemPraha10, Sámova 28/410, za společnosti ACTHERM holding, a.s., kterávznikla z titulu neuhrazení kupní ceny za převod obchodníhopodílu pana Josefa Honzáka, r.č. 620818/1342, bytem Praha 10,Sámova 28/410, ve společnosti ACTHERM, s.r.o., IČ 48024091 sesídlem Praha 10, Malešice, Počernická 524/64 na společnostACTHERM holding, a.s. IČ 26425432 se sídlem Praha 3, Táboritská1000/23, - smlouva o převodu obchodního podílu uzavřena dne31.10.2001, dodatek ke smlouvě o převodu obchodního podíluuzavřen 12.12.2001, a to do výše 400.000.000,- (čtyřistamilionůkorun českých)Kč, tj. do výše emisního kursu akcií.3. smlouva o započtení bude uzavřena v sídle advokáta JUDr.Ladislava Sádlíka, na adrese Praha 5, Holečkova 31, a to do 30(třiceti) dnů od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního kapitálu, ne však dříve než bude podán návrh na zápisrozhodnutí jediného akcinoáře o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku a než bude uzavřena mezi výše uvedenýmiúčastníky smlouva o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 2002 - 6. května 2002 : d) upisování akcií bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodníhozákoníkuu vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného... akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 2002 - 6. května 2002 : c) všechny akcie, které mají být upsány na zvýšení základníhokapitálu podle tohoto rozhodnutí, budou upsány předem určenýmzájemcem - panem Josefem Honzákem, bytem Praha 10, Sámova... 28/410, ve smlouvě o upsání akcií zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 2002 - 6. května 2002 : b) na navržené zvýšení základního kapitálu má být upsáno 80 kusůkmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000.000,-Kč,emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnot... ě, t.j.5.000.000,-Kč. Veškeré akcie budou na majitele, budou vydány vlistinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Ve smyslu §203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku bude neprodleně učiněnanabídka upsání akcií panu Honzákovi Josefu, r.č. 620818/1342,bytem Praha 10, Sámova 410/28 zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 2002 - 6. května 2002 : a) základní kapitál ve výši 1.000.000,-Kč má být zvýšen na401.000.000,-Kč, tedy o částku 400.000.000,-Kč. Upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepři... pouští. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 2002 - 6. května 2002 : záměr zvýšení základního kapitálu následovně:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů