Trendy

36 592 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-8 208 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

3 488 724 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.5.2008 Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 11000

Historické adresy

11.1.2001 - 26.5.2008 Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 11000

Adresa z obchodního rejstříku

od 24.9.2015 Praha - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, okres Hlavní město Praha, PSČ 11000

26427044

DIČ

od 26.10.2006

CZ26427044

Datum vzniku

11. ledna 2001

Datová schránka

bkgd9d4

Historické názvy

11.1.2001 - 1.11.2004

GES GROUP, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7008

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.6.2007

1 250 000 000 Kč

Historické jmění

23.10.2002 - 4.6.2007

2 000 000 Kč

11.1.2001 - 23.10.2002

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

124151003 / 2700

Historické provozovny

11.1.2001 - 22.8.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Králodvorská 1081/16, 110 00, Praha - Staré Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 28. března 2007 - 4. června 2007 : Jediný akcionář dne 28. února 2007 rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 1,248,000.000,-, tj. z původní části 2,000.000,- Kč na konečnou částku 1,250,000.000,-... Kč (slovy: jedna miliarda dvěstěpadesát miliónů korun českých), a to upsáním nových akcií Společnosti. Upisování nad navrhovanou částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií - 1.248 (slovy: jedentisíc dvěstěčtyřicetosm) kusů, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč. Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na majitele a v listinné podobě.Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude stávající jediný akcionář Společnosti - tj. společnost GES GROUP HOLDING B.V., se sídlem v Amsterdamu, 1076 AZ Amsterdam, Lacatellikade 1, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 34259187, který upíše všech 1.248 kusů kmenových, listinných akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, a to jako předem určený zájemce.Emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením v souladu s tímto usnesením.Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je sídlo Společnosti - Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, v době od 9:00 hod. do 16:00 hod.Akcie, které mají být vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu podle tohoto usnesení a nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti, tj. společnost GES GROUP HOLDING B.V., která je oprávněna tyto akcie upsat ve lhůtě do 1 (jednoho) měsíce ode dne tohoto rozhodnutí, stanovené v souladu s ust. § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku.K upsání akcií dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem, tj. společností GES GROUP HOLDING B.V. a Společností. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být uředně ověřeny.Rozvazovací podmínkou úpisu akcií je v souladu s ust. § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze jako příslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Připouští se možnost započtení pohledávky na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií proti pohledávce předem určeného zájemce, tj. společnosti GES GROUP HOLDING B.V. specifikované takto:Věřitel: GES GROUP HOLDING B.V. se sídlem se sídlem v Amsterdamu, 1076 AZ Amsterdam, Lacatellikade 1, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 34259187.Dlužník: GES ASSET HOLDING, a.s. IČ 26427044, se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7008.Pohledávka ve výši 1,489,228.973,28 Kč, z toho jistina 1,437,839.231,55 Kč a příslušenství 51,389.741,73 Kč. Právní důvody pohledávky: pohledávka je pohledávkou na vrácení poskytnutého úvěru s příslušenstvím, poskytnutého podle úvěrové smlouvy (Loan Agreement) ze dne 7. listopadu 2005, uzavřené mezi GES MEDIA EUROPE B.V. se sídlem v Amsterdamu, 1076 AZ Amsterdam, Locallikade 1, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 34190857 jako věřitelem a Dlužníkem. Jediný akcionář se věřitelem pohledávky stal na základě smlouvy o postoupení pohledávky (Agreement on assignment of Account Receivable), uzavřené mezi GES MEDIA EUROPE B.V. a GES GROUP HOLDING B.V. dne 30. listopadu 2006.Měna pohledávky byla ujednána mezi Věřitelem a Dlužníkem dohodou Currency Conversion ze dne 30. listopadu 2006.Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje.Předem určený zájemce, společnost GES GROUP HOLDING B.V., jako upisovatel, splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 204 odst. 2 Obchodního zákoníku takto: emisní kurs upsaných akcií, tj. částku ve výši 1,248,000.000,- Kč splatí společnost GES GROUP HOLDING B.V., jako upisovatel, dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností GES ASSET HOLDING, a.s. a společností GES GROUP HOLDING B.V., přičemž předmětem započtení bude odpovídající část jistiny shora specifikovaného úvěru. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje.Stanovují se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: Společnost zašle předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení, opatřený podpisem osob, oprávněných jednat jménem Společnosti, nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou smlouvu o započtení do sídla Společnosti.Jediný akcionář tímto v souladu s ust. § 173 odst. 2 a 186 odst. 5 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku rozhoduje o spojení stávajících 20 (dvaceti) kmenových akcií, vydaných Společností v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč takto: 10 (deset) kmenových akcií vydaných Společností v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč č. 1 až č. 10 se spojují do 1 (jedné) nové kmenové akcie, která bude Společností vydána v listinné podobě, bude znít na majitele, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, a 10 (deset) kmenových akcií vydaných Společností v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč č. 11 až č. 20 se spojují do 1 (jedné) nové kmenové akcie, která bude Společností vydána v listinné podobě, bude znít na majitele, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
  • 28. března 2007 - 28. března 2007 : Jediný akcionář dne 28. února 2007 rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 1,248,000.000,-, tj. z původní části 2,000.000,- Kč na konečnou částku 1,250,000.000,-... Kč (slovy: jedna miliarda dvěstěpadesát miliónů korun českých), a to upsáním nových akcií Společnosti. Upisování nad navrhovanou částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií - 1.248 (slovy: jedentisíc dvěstěčtyřicetosm) kusů, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč. Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na majitele a v listinné podobě.Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude stávající jediný akcionář Společnosti - tj. společnost GES GROUP HOLDING B.V., se sídlem v Amsterdamu, 1076 AZ Amsterdam, Lacatellikade 1, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 34259187, který upíše všech 1.248 kusů kmenových, listinných akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, a to jako předem určený zájemce.Emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením v souladu s tímto usnesením.Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je sídlo Společnosti - Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, v době od 9:00 hod. do 16:00 hod.Akcie, které mají být vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu podle tohoto usnesení a nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti, tj. společnost GES GROUP HOLDING B.V., která je oprávněna tyto akcie upsat ve lhůtě do 1 (jednoho) měsíce ode dne tohoto rozhodnutí, stanovené v souladu s ust. § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku.K upsání akcií dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem, tj. společností GES GROUP HOLDING B.V. a Společností. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být uředně ověřeny.Rozvazovací podmínkou úpisu akcií je v souladu s ust. § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze jako příslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Připouští se možnost započtení pohledávky na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií proti pohledávce předem určeného zájemce, tj. společnosti GES GROUP HOLDING B.V. specifikované takto:Věřitel: GES GROUP HOLDING B.V. se sídlem se sídlem v Amsterdamu, 1076 AZ Amsterdam, Lacatellikade 1, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 34259187.Dlužník: GES ASSET HOLDING, a.s. IČ 26427044, se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7008.Pohledávka ve výši 1,489,228.973,28 Kč, z toho jistina 1,437,839.231,55 Kč a příslušenství 51,389.741,73 Kč. Právní důvody pohledávky: pohledávka je pohledávkou na vrácení poskytnutého úvěru s příslušenstvím, poskytnutého podle úvěrové smlouvy (Loan Agreement) ze dne 7. listopadu 2005, uzavřené mezi GES MEDIA EUROPE B.V. se sídlem v Amsterdamu, 1076 AZ Amsterdam, Locallikade 1, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 34190857 jako věřitelem a Dlužníkem. Jediný akcionář se věřitelem pohledávky stal na základě smlouvy o postoupení pohledávky (Agreement on assignment of Account Receivable), uzavřené mezi GES MEDIA EUROPE B.V. a GES GROUP HOLDING B.V. dne 30. listopadu 2006.Měna pohledávky byla ujednána mezi Věřitelem a Dlužníkem dohodou Currency Conversion ze dne 30. listopadu 2006.Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje.Předem určený zájemce, společnost GES GROUP HOLDING B.V., jako upisovatel, splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 204 odst. 2 Obchodního zákoníku takto: emisní kurs upsaných akcií, tj. částku ve výši 1,248,000.000,- Kč splatí společnost GES GROUP HOLDING B.V., jako upisovatel, dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností GES ASSET HOLDING, a.s. a společností GES GROUP HOLDING B.V., přičemž předmětem započtení bude odpovídající část jistiny shora specifikovaného úvěru. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje.Stanovují se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: Společnost zašle předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení, opatřený podpisem osob, oprávněných jednat jménem Společnosti, nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou smlouvu o započtení do sídla Společnosti.Jediný akcionář tímto v souladu s ust. § 173 odst. 2 a 186 odst. 5 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku rozhoduje o spojení stávajících 20 (dvaceti) kmenových akcií, vydaných Společností v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč takto: 10 (deset) kmenových akcií vydaných Společností v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč č. 1 až č. 10 se spojují do 1 (jedné) nové kmenové akcie, která bude Společností vydána v listinné podobě, bude znít na majitele, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
posunout dolů