Trendy

993 646 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

984 729 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

6 071 994 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.6.2002 Praha 10, Na Hroudě 1492, PSČ 10005

Historické adresy

17.1.2001 - 10.6.2002 Praha 10, Na Hroudě 4, PSČ 10005

26428059

DIČ

Není plátce DPH

Datová schránka

dn6fsk5

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7020

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.11.2001

3 598 627 000 Kč

Historické jmění

17.1.2001 - 21.11.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 25. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 25. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 25. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4

Historické ostatní skutečnosti

 • 8. října 2001 - 10. července 2002 : 10. Rozdíl mezi hodnotou upsaných akcií ve výši 3.597.627.000,-Kč (slovy: korun českýchtřimiliardypětsetdevadesátsedmmilionůšestsetdvacetsedmtisíc) ahodnotou nepeněžitých vkladů ve... výši 4.317.353.000,-Kč (slovy:korun českýchčtyřimiliardytřistasedmnáctmilionůtřistapadesáttřitisíc) tvořípříplatek, který je určený k naplnění rezervního fondu. Celkováhodnota jednorázového naplnění rezervního fondu společnosti činí719.726.000,- Kč (slovy: českých korun:sedmssetdevatenáctmilionůsedmsetdvacetšesttisíc). zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2001 - 10. července 2002 : 9. Po provedení úpisu, respektive po uzavření dohody všechakcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku, musí býtnepeněžité vkady převedeny formou písemné smlouvy o vkladu meziupis... ovatelem a společností. Nepeněžité vklady budou splacenypřevodem nepeněžitých vkladů na účet cenných papírů společnostive Středisku cenných papírů. Lhůta pro splacení nepeněžitýchvkladů činí 30 (třicet) dnů od upsání akcií, respektice odnabytí účinnosti dohody všech akcionářů ve smyslu ustanovení §205 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2001 - 10. července 2002 : 8. Místem upisování akcií, tedy místem podpisu dohody všechakcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, je sídlo advokátníkanceláře Linklaters, v.o.s., 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19... . zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2001 - 10. července 2002 : 7. Tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účely zvýšenízákladního kapitálu společnosti o 3.597.627.000,- Kč (slovy:korun českých:třimiliardypětsetdevadesátsedmtisícšestsetdvace... tsedm) výšiocenění nepeněžitých vkladů, které spočívají v 648.608 kmenovýchakcií na majitele, ISIN: CZ 0005078154, a 1.315.611 akcií najméno, ISIN: 770950000628, ve jmenovité hodnotě 1.000,- KčPražské energetiky, a.s., se sídlem 100 05 Praha 10, Na Hroudě1492/4, IČ: 60193913, na částku 4.317.353.000,- Kč, která jeurčena společným posudkem zpracovaným dne 28.05.2001 dvěmaznalci nezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERTse sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ: 160 00, zapsaným podleustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6odst. 1 vyhl.č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavůkvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika astavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02//05/2001, a panem Ing.Václavem Zvěřinou, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovanýmpředsedou Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne1.12.1992 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhadynemovitostí, pod Č.z.d.: 658-58/2001, jmenovaným usnesenímMěstského soudu v Praze pod č.j. Nc 4092/2001-9 ze dne11.5.2001, které nabylo právní moci dne 5.6.2001 a kterým bylooceněno předmětných 648.608 akcií na majitele a 1.315.611 akciína jméno (celkem 1.964.219 akcií), po uvedeném zaokrouhlenísměrem dolů na 4.317.353.000,- Kč (slovy: korun českýchčtyřimiliardytřistasedmnáctmilionůtřistapadesáttřitisíc). zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2001 - 10. července 2002 : 6. Úpis 3.597.627 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč budeproveden nepeněžitými vklady, které spočívají v 648.608kmenových akcií na majitele, ISIN: CZ 0005078154, a 1.315.611akcií... ch na jméno, ISIN: 770950000628 (celkem 1.964.219 akcií) vejmenovité hodnotě 1.000,- Kč Pražské energetiky, a.s., se sídlem100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ: 60193913, které bylyoceněny:společným posudkem zpracovaným dne 28.5.2001 dvěma znalcinezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT s.r.o.se sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ: 160 00, zapsaným podleustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6odst. 1 vyhl.č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavůkvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika astavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02//05/2001, a pana Ing. VáclavaZvěřiny, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedouMěstského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí,pod Č.z.D.:658-58/2001, jmenovanými usnesením Městského soudu vPraze pod č.j. Nc 4092/2001-9 ze dne 11.5.2001, které nabyloprávní moci dne 5.6.2001, na hodnotu 2.198,- Kč na jednu akciiPražské energetiky, a.s., tzn. celkem dle tohoto znaleckéhoposudku po zaokrouhlení směrem dolů 4.317.353.000,- Kč (slovy:korun českých čtyřimiliardytřistasedmnáctmilionůtřistapadesáttřitisíc). zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2001 - 10. července 2002 : 5. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě.
 • 8. října 2001 - 10. července 2002 : 4. Akcie budou upsány ve lhůtě 2 měsíců od doručení sdělenípředstavenstva o nabytí právní moci usnesení, kterým budepovolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitál... u do obchodního rejstříku, a to formou dohody všechakcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Představenstvoneprodleně oznámí akcionářům formou doporučených dopisů nebotelefaxů den nabytí právní moci usnesení. Den doručení sdělenípředstavenstva o nabytí právní moci usnesení bude počátkem lhůtypro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedypočátkem lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205obchodního zákoníku, pokud nebude dohoda akcionářů uzavřena přednabytím právní moci usnesení o zvýšení základního jmění srozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku; vtakovém případě bude lhůta pro uzavření dohody všech akcionářůpodle § 205 obchodního zákoníku činit 30 dní ode dne podánínávrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Představenstvo oznámí akcionářům denpodání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku, a to v den podání návrhu na zápis usnesenío zvýšení do obchodního rejstříku. Oznámení představenstvo zašleakcionářům, a to Hlavnímu městu Praze na číslo faxu 2328613,společnosti GESO Beteiligungs - und Beratungs-Aktiengesellschaftna číslo faxu 0049-351-4685839 a společnosti RWE PlusAktiengesellschaft na číslo faxu 0049-201-1224540. Odesláníoznámení faxem potvrdí představenstvo akcionářům také odeslánímdoporučeného dopisu. Oznámení o podání návrhu na zápis usnesenío zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkuprostřednictvím faxu začne běžet lhůta v délce 30 dní prouzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2001 - 10. července 2002 : 3. Úpis všech akcií bude proveden pouze na základě dohody všechakcionářů uzavřené v sídle advokátní kanceláře Linklaters,v.o.s., 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19, ve smyslu ustanovení... §205 obchodního zákoníku. Akcionáři se v této dohodě vzdajípřednostního práva. Rozsah účasti jednotlivých akcionářů nazvýšení základního kapitálu bude určen touto dohodou. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2001 - 10. července 2002 : 2. Předmětem úpisu bude:3.597.627 akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč.Jde o neregistrované kmenové akcie na jméno, jež budou vydány vzaknihované podobě.
 • 8. října 2001 - 10. července 2002 : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši3.597.627.000,- Kč (slovy: korun českýchtřimiliardypětsetdevadesátsedmminionůšestsetdvacetsedmtisíc) načástku ve výši 3.5... 98.627.000,- Kč (slovy: korun českýchtřimiliardypětsetdevadesátosmmilionůšestsetdvacetsedm).Upisování nad tuto částku se připouští. Zvýšení základníhokapitálu bude provedeno formou úpisu nových akcií. Důvodemzvýšení základního kapitálu je naplnění účelu společnosti, a tozískání podílu ve společnosti Pražská energetika, a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů