Trendy

50 263 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

5 456 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

38 396 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.8.2014 Prvního pluku 621/8a, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

11.8.2008 - 13.8.2014 Praha 8, Sokolovská 79/192, PSČ 18600
24.1.2001 - 11.8.2008 Praha 5, Drtinova 10, PSČ 15000

26429632

DIČ

od 29.1.2001

CZ26429632

Datum vzniku

24. ledna 2001

Datová schránka

ftudcwx

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7038

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.2.2004

11 000 000 Kč

Historické jmění

25.2.2002 - 14.2.2004

1 000 000 Kč

24.1.2001 - 25.2.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 7.12.2017

CZ8201000001078528080287

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 29.4.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Gromešova 769/4, 621 00, Brno - Řečkovice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. února 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 4
  • 13. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 13. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 13. srpna 2014 - 2. února 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 15. října 2003 - 14. února 2004 : Valná hromada konaná dne 26,6,2003 rozhodla o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek:- Oba akcionáři společnosti Central European Data Agency, a.s., pan Ing. Robert ... Tůma a obchodní společnost P.F. art, spol. s r.o., se vzdávají přednostního práva na upsání nových akcií peněžitými vklady ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku.- Valná hromada uděluje souhlas se započtením peněžité pohledávky pana Ing. Roberta Tůmy, nar. 7.12.1963, r.č. 63.12.07/0182, bytem Výchozí 2, Praha 4, z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 17,10,2001, uzavřené mezi obchodní společností LIBERTAS, a.s., se sídlem Štefánikova 43, 150 00, Praha 5, IČ 47 11 53 43, jako postupitelem a panem Ing. Robertem Tůmou, nar. 7,12,1963, r.č. 63.12.07/0182, bytem Výchozí 2, Praha 4, jako postupníkem, týkající se fakturace práva k využití dat na základě licenční smlouvy ze dne 10,2,2001, ve výši 4,500.000,- Kč, kterou má pan Ing. Robert Tůma vůči společnosti Central European Data Agency, a.s., proti pohledávce společnosti na splacení emisníh kursu akcií.- Valná hromada schvaluje a připouští nepeněžitý vklad do společnosti, který poskytne akcionář, obchodní společnost P.F. art, spol. s r.o., se sídlem Brno, Cejl 67/69, PSČ 602 00, IČ 46 90 53 75, jako předem určený zájemce a který spočívá v technologickém know-how-digitální mapové podklady. Jedná se o kolekci 230 mapových podkladů - plánů měst ČR a o technologii přípravy a zpracování těchto dat, tj. pořízení podkladů pro tvorbu map, příprava pro digitalizaci, digitalizace - tvorba mapového díla, korektury a terénní odsouhlasení, výstupy dat. Tento nepeněžitý vklad je v důležitém zájmu společnosti, jeho hospodářská hodnota je zjistitelná a společnost ho může hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání.- Hodnota předmětného nepeněžitého vkladu se stanoví na základě společného znaleckého posudku zpracovaného dvěma znalci nezávislými na společnosti, a to pana Ing. Vojtěcha Masaříka, Uherské Hradiště, U dvora 1082, PSČ 686 05 a pana Ing. Miloslava Smělíka, Kunovice, Lidická 574, PSČ 686 04, jmenovanými pro účely tohoto ocenění rozhodnutím soudu ve smyslu ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, na částku 4,500.000,- Kč.Ve společném posudku znalců shora jmenovaných byl předmětný nepeněžitý vklad oceněn částkou 4,500.000,- Kč.- Valná hromada schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu o částku 4,500.000,- Kč upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem shora popsaným, předem určeným zájemcem, obchodní společností P.F. art, spol.s r.o., se sídlem Brno, Cejl 67/69, PSČ 602 00, IČ 46 90 53 75, za který bude vydáno 90 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepeněžitým vkladem se nepřipouští.- Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, Praha 5, Drtinova 10, PSČ 150 00.- Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií musí být předem určenému zájemci doručen ve lhůtě 14 dnů ode dne účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Počátek běhu lhůty pro upsání bude upisovateli, obchodní společnosti P.F. art, spol.s r.o., se sídlem Brno, Cejl 67/69, PSČ 602 00, IČ 46 90 53 75, oznámen doporučeným dopisem a vyvěšením na oznamovací desce společnosti v jejím sídle, na místě veřejně přístupném.- Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich nominální hodnotou a činí 50.000,- Kč.- Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti, Praha 5, Drtinova 10, PSČ 150 00, uzavřením smlouvy o vkladu včetně předání dokumentace ,v níž je know-how zachyceno, a to do 14 dnů ode dne upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií.- Valná hromada schvaluje návrh na zvýšení základního kapitáu společnosti o částku 5,500.000,- Kč upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady se nepřipouští.Upisovány budou tyto akcie:110 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč.- Nově upisované akcie budou upsány do výše 4,500.000,- Kč jejich celkové jmenovité hodnoty předem určeným zájemcem, kterým je stávající akcionář společnosti, pan Ing. Robert Tůma, nar. 7.12.1963, r.č. 63.12.07/0182, bytem Výchozí 2, Praha 4, který upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Upsané akcie budou splaceny započtením pohledávky akcionáře pana Ing. Roberta Tůmy za společností proti pohledávce na splácení emisního kursu akcií.- Ing. Robert Tůma jako předem určený zájemce upíše:90 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- KčMístem pro upisování akcií je sídlo společnosti, Praha 5, Drtinova 10, PSČ 150 00.- Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Lhůta k úpisu počne běžet dnem následujícím po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií musí být předem určenému zájemci doručen ve lhůtě 14 dnů ode dne účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Počátek běhu lhůty pro upsání bude upisovateli, panu Ing. Robertu Tůmovi, nar. 7.12.1963, r.č. 63.12.07/0182, bytem Výchozí 2, Praha 4, oznámen doporučeným dopisem a vyvěšením na oznamovací desce společnosti v jejím sídle, na místě veřejně přístupném.Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich nominální hodnotou a činí 50.000,- Kč. upisovatel splatí 100% hodnoty emisního kursu nově upisovaných akcií do 14 dnů od úpisu nových akcií ve smlouvě o upsání akcií.Emisní kurs bude splacen uzavřením dohody o započtení pohledávky akcionáře pana Ing. Roberta Tůmy za společností proti pohledávce na splácení emisního kursu akcií, a to ve výše uvedené lhůtě 14 dnů od úpisu nových akcií ve smlouvě o upsání akcií, která musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o započtení vypracuje představenstvo společnosti Central European Data Agency, a.s., a bez zbytečného odkladu ho předloží panu Ing Robertu Tůmovi k akceptaci.- Nově upisované akcie budou upsány do výše 1,000.000,- Kč jejich celkové jmenovité hodnoty předem určeným zájemcem, kterým je pan RNDr. Ivan Dvořák, nar. 8,3,1950, r.č. 50.03.08/382 bytem Prosluněná 562/15, Praha 5, který upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem na zvláštní účet u banky.Pan RNDr. Ivan Dvářák jako předem určený zájemce upíše:20 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, Praha 5, Rdtinova 10, PSČ 150 00.Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Lhůta k úpisu počne běžet dnem následujícím po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií musí být předem určenému zájemci doručen ve lhůtě 14 dnů ode dne účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počátek běhu lhůty pro upsání bude upisovateli, panu RNDr. Ivanu Dvořákovi, nar. 8,3,1950, r.č. 50.03.08/382, bytem Prosluněná 562/15, Praha 5, oznámen doporučeným dopisem a vyvěšením na oznamovací desce společnoti v jejím sídle, na místě veřejně přístupném.Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich nominální hodnotou a činí 50.000,- Kč.Upisovatel splatí 100% hodnoty emisního kursu nově upisovaných akcií do 14 dnů od úpisu nových akcií ve smlouvě o upsání akcií.Emisní kurs bude splacen na zvláštní účet u banky, a to účet číslo 51-1713110247/0100 u Komerční banky, a.s., pobočka Praha - Smíchov, Štefánikova 22, Praha 5, PSČ 150 47, ve výše uvedené lhůtě do 14 dnů ode dne úpisu nových akcií ve smlouvě o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 29. června 2002 - 18. prosince 2002 : Valná hromada konaná dne 28,2,2002 rozhodla o zvýšení základníhokapitálu za následujících podmínek:Valná hromada uděluje souhlas se započtením peněžité pohledávkypana Ing. Roberta ... Tůmy, nar. 7,12,1963, r.č. 631207/0182, bytemVýchozí 2, Praha 4, z titulu smlouvy o postoupení pohledávky zedne 17,10,2001, uzavřené mezi obchodní společností LIBERTAS,a.s., se sídlem Štefánikova 43, 150 00, Praha 5, IČ 47 11 53 43,jako postupitelem a panem Ing. Robertem Tůmou, nar. 7,12,1963,r.č. 631207/0182, bytem výchozí 2, Praha 4, jako postupníkem,týkající se fakturace práva k využití dat, ve výši 4,500,000,-Kč, kterou má pan Ing. Robert Tůma vůči společnosti CentralEuropean Data Agency, a.s., proti pohledávce společnosti nasplacení emisního kursu akcií.Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad do společnosti,kterýposkytne akcionář, obchodní společnost P.F. art, spol.s r.o., sesídlem Brno, Cejl 67/69, PSČ 602 00, IČ 46 90 53 75, a kterýspočívá v technologickém know-how - digitální mapové podklady, stím že hodnota předmětného nepeněžitého vkladu se stanoví nazákladě společného znaleckého posudku zpracovaného dvěma znalcinezávislými na společnosti, a to pana Ing. Vojtěcha Masaříka,Uherské Hradiště, U dvora 1082, PSČ 686 05 a pana Ing.Miloslava Smělíka, Kunovice, Lidická 574, PSČ 686 04,jmenovanými pro účely tohoto ocenění rozhodnutím soudu ve smysluust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, na částku 4,500.000,-Kč.Ve společném posudku znalců shora jmenovaných byl předmětnýnepeněžitý vklad oceněn částkou 4,500.000,- Kč.Valná hromada schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu očástku 4,500.000,- Kč upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem,shora popsaným, za který bude vydáno 90 ks kmenových akcií vlistinné podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jednéakcie 50.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, Praha 5,Drtinova 10, PSČ 150 00, akcie budou upsány ve lhůtě 14 dnů odedne účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty budeupisovateli, obchodní společnosti P.F. art, spol. s r.o., sesídlem Brno, Cejl 67/69, PSČ 602 00 , IČ 46 90 53 75, oznámendoporučeným dopisem a vyvěšením na oznamovací desce společnostiv jejím sídle, na místě veřejně přístupném.Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich nominálníhodnotou a činí 50.000,- Kč.Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti, Praha 5,Drtinova 10, PSČ 150 00, uzavřením smlouvy o vkladu včetněpředání dokumentace v níž je know-how zachyceno, a to do 15 dnůode dne účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.Valná hromada schvaluje návrh na zvýšení základního kapitáluspoelčnosti o částku 5,500.000,- Kč upsáním nových akciípeněžitým vkladem, část emisního kursu nově upsaných akcií bude splacena zapoštením pohledávky akcionáře pana Ing. Roberta Tůmyza společností proti pohledávce na splácení emisního kursuakcií, a to v částce 4,500.000,- Kč, zbytek emisního kursu nověupsaných akcií v celkové výši 1,000.000,- Kč bude splacen nazvlášní účet u banky.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.Celkem bude na tento peněžitý vklad upsáno 110 ks kmenovýchakcií v listinné podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotějedné akcie 50.000,- Kč.Jelikož se všichni stávající akcionáři vzdali před hlasováním ozvýšení základního kapitálu svého přednostního práva k upisováníakcií, budou všechyn neupsané akcie v celkové jmenovité hodnotě1,000.000,- Kč nabídnuty předem určenému zájemci, panu RNDr.Ivanu Dvořákovi, nar. 8,3,1950, r.č. 500308/382, bytemProsluněná 562/15, Praha 5.Akcie v celkové jmenovité hodnotě 4,500.000,- Kč budou upsánypanem Ing. Robertem Tůmou, nar. 7,12,1963, r.č. 631207/0182,bytem Výchozí 2, Praha 4, a splaceny započetením pohledávkyupisovatele za společností způsobem výše uvedeným.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 5,Drtinova 10, PSČ 150 00, akcie budou upsány ve lhůtě 14 dnů odedne účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku.Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doporučenýmdopisem a vyvěšením na oznamovací desce společnosti v jejímsídle, na místě veřejně přístupném.Bude-li akcie upisovat předem určený zájemce, upíše je vesmlouvě o upsání akcií, kterou uzavířá se společností, a to velhůtě 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií.Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich nominálníhodnotou a činí 50.000,- Kč.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií peněžitýmivklady na zvlášní účet u banky, a to účet číslo51-1713110247/0100 u Komerční banky, a.s., pobočka Praha -SMíchov, Štefánikova 22, Praha 5, PSČ 150 47, a to ve lhůtě do15 dnů ode dne účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.Jelikož se připouští započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu upsanýchakcií, dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě 15 dnů ode dneúčinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů