Trendy

6 264 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 235 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

17 393 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 12.8.2014 Mladoboleslavská 58, Kbely, 197 00 Praha 9

Historické adresy

7.2.2001 - 12.8.2014 Praha 9 - Kbely, Mladoboleslavská ul. - areál letiště Praha 58, PSČ 19721

26432811

DIČ

od 10.4.2014

CZ26432811

Datová schránka

8ncdi3h

Historické názvy

7.2.2001 - 14.2.2014

Czech Aviation Sales, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7069

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.8.2017

18 964 000 Kč

Historické jmění

7.2.2001 - 17.8.2017

12 864 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 19

Historické provozovny

1.10.2001 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Bratří Štefanů 101/7, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 17. srpna 2017 : Valná hromada společnosti Prestige Aviation a.s., IČO 264 32 811, se sídlem Mladoboleslavská 58, Kbely, 197 00 Praha 9, konaná dne 30. června 2017 rozhodla o zvýšení základního kap Valná hromada společnosti Prestige Aviation a.s., IČO 264 32 811, se sídlem Mladoboleslavská 58, Kbely, 197 00 Praha 9, konaná dne 30. června 2017 rozhodla o zvýšení základního kap...itálu společnosti, a to takto:Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 6.100.000,- Kč (šest milionů jedno sto tisíc korun českých) upisováním nových akcií následovně:a. Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 6.100.000,- Kč (šest milionů jedno sto tisíc korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí částku 12.864.000,- Kč (dvanáct milionů osm set šedesát čtyři tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu, která představuje částku 18.964.000,- Kč (osmnáct milionů devět set šedesát čtyři tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod částku 6.100.000,- Kč (šest milionů jedno sto tisíc korun českých) navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií:- počet upisovaných akcií: celkem 61 ks (šedesát jedna kusů)- jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých)- jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 6.100.000,- Kč (šest milionů jedno sto tisíc korun českých)- emisní kurs jednoho kusu upisované akcie: 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých)/ 1 ks- emisní kurs všech upisovaných akcií: 6.100.000,- Kč (šest milionů jedno sto tisíc korun českých)- druh všech upisovaných akcií: kmenové- forma všech upisovaných akcií: na jméno- podoba všech upisovaných akcií: listinné(dále též jen jako "Akcie").c. Akcie ve jmenovité hodnotě ve výši 6.100.000,- Kč (šest milionů jedno sto tisíc korun českých) budou upsány bez využití přednostního práva na upisování akcií, když se všichni akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva, a budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to akcionáři Tomáši Suchánkovi, nar. 20. března 1949, trvalým pobytem a bydlištěm Hradec Králové, část Věkoše, Jana Černého 402, PSČ 503 41 (dále též jen jako "Tomáš Suchánek st."), kterému bude nabídnuto 61 (šedesát jedna) kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 6.100.000,- Kč (šest milionů jedno sto tisíc korun českých), za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 6.100.000,- Kč (šest milionů jedno sto tisíc korun českých). d. Místem pro vykonání úpisu akcií je sídlo společnosti Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., na adrese Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové. Lhůta pro upisování akcií činní 90 (devadesát) kalendářních dnů a začíná běžet ode dne 30.6.2017 (třicátého června roku dva tisíce sedmnáct) včetně. Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění (dále též jen jako "ZOK"), mezi Společností, na straně jedné a předem určeným zájemcem, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy.e. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na bankovní účet Společnosti č. 264157407/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s., a to do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií, tj. do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy upisovatel v místě upisování akcií uzavře se Společností dle ust. § 479 ZOK písemnou smlouvu o upsání akcií. f. Započtení pohledávky předem určeného zájemce (tedy Tomáše Suchánka st.) vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, se připouští. Započtení je výhradní formou splacení emisního kursu nově upisovaných akcií.g. Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka Společnosti vůči upisovateli akcionáři Tomáši Suchánkovi st., ve výši 6.100.000,- Kč (šest milionů jedno sto tisíc korun českých), spočívající v právu na splacení emisního kursu 61 (šedesáti jedna) kusů listinných, kmenových Akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých)/1 ks, byla v celém rozsahu započtena proti pohledávce akcionáře Tomáše Suchánka st., jakožto zapůjčitele, vůči Společnosti, jakožto vydlužiteli, ve výši 6.100.000,- Kč (šest milionů jedno sto tisíc korun českých), spočívající v právu na vrácení jistiny zápůjčky ve výši 6.100.000,- Kč (šest milionů jedno sto tisíc korun českých) přenechané Společnosti Tomášem Suchánkem st. na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 9.12.2016 (devátého prosince roku dva tisíce šestnáct).h. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávky Společnosti vůči upisovateli (předem určenému zájemci - akcionáři, Tomáši Suchánkovi st.) na splacení emisního kursu jím upsaných Akcií v úhrnné výši 6.100.000,- Kč (šest milionů jedno sto tisíc korun českých), proti pohledávce upisovatele (Tomáše Suchánka st.) vůči Společnosti na vrácení zápůjčky ve výši 6.100.000,- Kč (šest milionů jedno sto tisíc korun českých) na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 9.12.2016 (devátého prosince roku dva tisíce šestnáct).i. Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena písemně v sídle společnosti Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., na adrese Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové do 3 (tří) pracovních dnů ode dne, kdy určený zájemce uzavře se Společností smlouvu o upsání akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí mít písemnou formu a Společnost společně s upisovatelem (akcionářem) v ní musí bez výhrad prohlásit, že vzájemně započítávané pohledávky jsou mezi nimi nesporné. Smlouva o započtení pohledávky Společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kurzu jím upsaných Akcií proti pohledávce upisovatele vůči společnosti na vrácení zápůjčky ve výši 6.100.000,- Kč (šest milionů jedno sto tisíc korun českých) na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 9.12.2016 (devátého prosince roku dva tisíce šestnáct), může být uzavřena také při témže právním jednání společně se smlouvou o upsání akcií s tím, že obě tyto smlouvy mohou být obsažené v jedné listině s úředně ověřenými podpisy obou jejích účastníků.j. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o upsání akcií a smlouvy o započtení vzájemných pohledávek v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, uzavírané mezi Společností a Tomášem Suchánkem st. zobrazit více skrýt více
  • 14. února 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
posunout dolů