Trendy

955 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 546 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

90 016 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 28.11.2005 Praha 2, Čiklova 1706/13a, PSČ 12800

Historické adresy

16.2.2001 - 28.11.2005 Praha 2, Čiklova 13a, PSČ 12800

26434865

DIČ

od 1.4.2004

CZ26434865

Datum vzniku

16. února 2001

Datová schránka

9ndefuw

Historické názvy

16.2.2001 - 3.7.2007

S12 a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7092

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.11.2005

62 000 000 Kč

Historické jmění

1.10.2003 - 28.11.2005

1 000 000 Kč

16.2.2001 - 1.10.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

172972666 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 25. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 11. listopadu 2005 - 28. listopadu 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 8.11.2005 o zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti, který byl v pl-ném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 1.000.000... ,- Kč o částku 61.000.000,- Kč na výslednou částku 62.000.000,- Kč, a to peněžitým vkladem ve výši 35.040.000,- Kč a nepeněžitým vkladem ve výši 25.960.000,- Kč, bez možnosti upisování nad tuto částku, vydáním 3.050 ks nových kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmeno-vité hodnotě. Akcie nebudou registrovanými účastnickými cennými papíry. Převod akcií není omezen.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Akcie nebudou upisovány s využitím před-nostního práva ve smyslu § 204a obch. zák. vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal a že část bude upisována nepeněžitými vklady.Nepeněžitý vklad spočívá v nemovitostech - budově čp. 1706 jiná stavba na pozemku par.č. 1180, a pozemcích par.č. 1180 o vý-měře 599 m2 zastavěná plocha a nádvoří a par.č. 1181 o výměře 5121 m2 zahrada (ZPF), zapsaných na LV 6873 pro obec Praha, k.ú. Nusle u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha.Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanove-na znalcem jmenovaným usnesením Měst-ského soudu v Praze čj. Nc 4607/2005-7 ze dne 26. 8. 2005, právní moc dne 30. 8. 2005, Ing. Janem Kontou znaleckým posudkem ze dne 5. 10. 2005 zapsaným pod pořadovým číslem 2277-142/2005 znaleckého deníku ve výši 25.995.000,- Kč. Rozdíl mezi oceněnou hodnotou a hodnotou nepeněžitého vkladu, tj. částka 35.000,- Kč bude v souladu s § 163 odst. 3 obch. zák. převedena a zaúčtována do rezervního fondu společnosti.Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto:1. manželům Ing. Vojtěchu Haluzovi, r.č. 460415/443, a Heleně Haluzové, r.č. 525826/031, oba bytem Praha 2 - Vinohra-dy, Vinohradská 1596/29, PSČ 120 00, kterým bude každému z nich nabídnuto k úpisu 649 kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (nepeněžitý vklad).2. ing. Vojtěchu Haluzovi, r.č. 460415/443, bytem Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 1596/29, PSČ 120 00, kterému bude nabíd-nuto k úpisu 1752 kusů listinných kmeno-vých akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (peněžitý vklad).Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zák.Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne do-ručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétním zájemcům představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétním zájem-cům do 7 dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro úpis nových akcií je sídlo spo-lečnosti.Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu.Připouští se možnost započtení pohledávek v jejich nominální hodnotě konkrétního zá-jemce Ing. Vojtěcha Haluzy vůči společ-nosti v celkové výši 45.194.498,80 Kč, a to:1. ve výši 4.106.845,- Kč z titulu nezaplace-né celé kupní ceny za prodej nemovitostí - pozemků par.č. 3535/1, 3535/2, 3537/1, 3537/2, 3515, 3516, 3538/2, 3539/4 zapsaných na LV č. 2454 a 2089 pro obec Praha, k.ú. Žižkov u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu dle kupní smlouvy ze dne 27. 9. 20042. ve výši 41.087.653,80 Kč z titulu nespla-cených půjček poskytnutých konkrétním zá-jemcem společnosti na základě smlouvy o půjčce ze dne 1. 12. 2004 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií takto:- na splacení emisního kursu ve výši 35.040.000,- Kč- ve výši 10.154.498,80 Kč dle § 163a odst. 3 obch. zák. na tvorbu rezervního fondu.Představenstvo je oprávněno uzavřít smlou-vu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 35.040.000,- Kč. Návrh smlouvy o započtení je povinno za-slat konkrétnímu zájemci do 7 dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí pět měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci.Místem pro splacení emisního kursu upsa-ných akcií je sídlo společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů