Trendy

1 714 706 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

18 416 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

753 111 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.12.2016 Borského 876/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Historické adresy

28.2.2001 - 2.12.2016 Praha 5, Borského č.p. 876, PSČ 15200

26435713

DIČ

od 19.3.2001

CZ26435713

Datum vzniku

28. února 2001

Datová schránka

kaqcysp

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7099

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.7.2003

67 400 000 Kč

Historické jmění

29.10.2002 - 23.7.2003

80 000 000 Kč

10.9.2001 - 29.10.2002

80 000 000 Kč

28.2.2001 - 10.9.2001

20 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2108621414 / 2700

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 027941PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 4) ( zobrazit podrobnosti )

Provozovny

od 29.1.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 163 00, Praha - Řepy

... více provozoven (celkem 13) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 24. října 2017 : V souladu s projektem přeměny rozdělení odštěpením sloučením ze dne 21. 08. 2017 přešla část jmění rozdělované společnosti Autosalon Klokočka Centrum a.s. se sídlem Praha 5, Hluboč V souladu s projektem přeměny rozdělení odštěpením sloučením ze dne 21. 08. 2017 přešla část jmění rozdělované společnosti Autosalon Klokočka Centrum a.s. se sídlem Praha 5, Hluboč...epy, Borského 876/8, PSČ: 152 00, IČ: 264 35 713, vedené Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 7099, na nástupnickou společnost AUTOSALON KLOKOČKA spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Borského 1, PSČ: 152 00, IČ: 458 03 412, vedenou Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 10936, a to k rozhodnému dni 01. 01. 2017. zobrazit více skrýt více
  • 28. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. října 2017 - 24. října 2017 : V souladu s projektem přeměny rozdělení odštěpením sloučením ze dne 21. 08. 2017 přešla část jmění rozdělované společnosti Autosalon Klokočka Centrum a.s. se sídlem Praha 5, Hluboč... epy, Borského 876/8, PSČ: 152 00, IČ: 056 04 095, vedené Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 7099, na nástupnickou společnost AUTOSALON KLOKOČKA spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Borského 1, PSČ: 152 00, IČ: 458 03 412, vedenou Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 10936, a to k rozhodnému dni 01. 01. 2017. zobrazit více skrýt více
  • 28. července 2014 - 29. června 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 29. října 2002 - 23. července 2003 : Valná hromada společnosti dne 14.8.2002 přijala toto usnesení:Valná hromada:1,snižuje základní kapitál společnosti z důvodu prominutínesplacené části emisního kursu akcií,které ups... al při založeníspolečnosti akcionář jan Klokočka,r.č. 601126/0783,bytem Praha5,Sobín,Čejkovická 63,PSČ 155 21,2,vzhledem k tomu,že částka, o kterou se snižuje základníkapitál je rovna nesplacené části emisního kursu akcií,způsobjak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základníhokapitálu se neurčuje,neboť snížením základního kapitálu nebudežádná částka získána,3,snižuje základní kapitál společnosti o částku 12.600.000.- Kč(slovy:dvanáctmilionůšestsettisíc korun českých):4,určuje,že základní kapitál bude snížen tím způsobem,že zazatímní list o jmenovité hodnotě 78.000.000.-Kč (slovy :sedmdesátosmmilionů korun českých),který byl vydán akcionářiJanu Klokočkovi,r.č. 601126/0783,bytem Praha 5,Sobín,Čejkovická63,PSČ 155 21,za 390 (slovy : třistadevadesát) kusů jím upsanýchakcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000.- Kč (slovy:dvěstětisíc korun českých ),bude tomuto akcionáři za zbývajícíčást akcií,které upsal a jejichž emisní kurs v důsledku sníženízákladního kapitálu v plné výši splatil,vydáno 327 (slovy:třistadvacetsedm) kusů akcií na jméno v listinné podobě vejmenovité hodnotě jedné akcie 200.000.- Kč (slovy : dvěstětisíckorun českých),5,určuje,že představenstvo společnosti je povinno vyzvatakcionáře Jana Klokočku nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíceode dne,kdy rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu doobchodního rejstříku nabude právní moci,způsobem určeným prosvolání valné hromady ,aby předložil zatímní list za účelem jehovýměny za akcie,6,určuje lhůtu pro předložení zatímního listu na 1(slovy : jeden) měsíc ode dne doručení výzvy představenstva společnosti kpředložení zatímního listu.Zatímní list je akcionář Jan Klokočkapovinen předložit ve stanovené lhůtě v sídle společnosti naadrese Praha 5,Borského čp.876,PSČ 152 00, v době od 9,00 hodindo 15,00 hodin, v kterýkoliv pracovní den,7,konstatuje se,že v případě,že akcionář zatímní list nepředložíve stanovené lhůtě,nebude oprávněn až do jeho předloženívykonávat práva s ním spojená a představenstvo společnosti budepostupovat v souladu s ustanovením § 214 obchodního zákoníku,8,konstatuje se,že po snížení základního kapitálu bude základníkapitál společnosti činit částku 67.400.000.- Kč(slovy:šedesátsedmmilionůčtyřistatisíc korun českých) a základníkapitál bude rozdělen na 337 (slovy : třistatřicetsedm)kusůakcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- kč(slovy:dvěstětisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 30. července 2001 - 10. září 2001 : Valná hromada společnosti dne 25,června 2001 v souladu s § 203odst. 2,§ 205 a § 59 odst. 3 obchodního zákoníku přijala totousnesení :a,Schvaluje se zvýšení základního kapitálu upsá... ním nových akciíspolečnosti o částku 60000000,- Kč(slovy :šedesátmilionů korunčeských) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tutočástu,b,Bude upsáno 300 ks kmenových akcií společnosti v listinnépodobě, na jméno, o jmenovité hodnotě po 200000,- Kč(slovy : dvěstětisíc korun českých )emisní kurs těchto akcií se bude rovnat jejichjmenovité hodnotěc,Základní kapitál bude zvýšen na základě dohody akcionářů podle§ 205 obchodního zákoníku,d,Všechny akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle §205 obchodního zákoníkue,Schvaluje se splacení všech akcií nepeněžitým vkladem, jehožpředmětem je podnik akcionáře Jana Klokočky r.č.601126/0783,bytem v Sobíně,Čejkovická 63,Praha 5,PSČ 155 00IČO:14945665,místo podnikání : Karlovarská 660/117,Praha 6 - Řepy,PSČ : 163 00,f,Ocenění nepeněžitého vkladu podle písm. e), tj. podniku JanaKlokočky činí částku 60000000,- Kč(slovy: šedesát milionů korun českých),g,Ocenění uvedené pod písm. g) bylo v souladu s ustanoveními §203 odst.2 písm.h)a § 59 odst.3 obchodního zákoníkuprovedeno společným posudkem č.1663-172/2001 ze dne 22.6.2001,zpracovaným dvěma znalci nezávislými na společnosti,tj. Dolmenservis,s.r.o. se sídlem Praha 2,Anny Letenské 1120/17,IČO:61501107, a JUDr. Václavem Havlíkem,bytemČernošice,Jičínská 1106,jmenovanými usnesením Městského souduv Praze č.j. Nc 4087/2001-10,h,Za shora uvedený nepeněžitý vklad podniku Jana Klokočky budevydáno Janu Klokočkovi 300 ks kmenových akcií společnosti vlistinné podobě, na jméno, o jmenovité hodnotě po 200000,- Kč,emisní kurs těchto akcií se bude rovnat jejich jmenovitéhodnotě,i,Dohodu podle § 205 obchodního zákoníku jsou akcionářipovinni uzavřít do 30 dnů po zápisu tohoto usnesení doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů