Trendy

257 150 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

2 044 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

173 836 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 30.5.2008 Praha 1, Haštalská 760/27, PSČ 11000

Historické adresy

20.10.2005 - 30.5.2008 Praha 1, Haštalská 27/760, PSČ 11000
5.3.2001 - 20.10.2005 Praha 3, Radhošťská 1771/19

26437741

DIČ

od 4.4.2001

CZ26437741

Datová schránka

wnmd8se

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7114

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.10.2013

70 000 000 Kč

Historické jmění

8.10.2013 - 30.10.2013

198 000 000 Kč

20.10.2008 - 8.10.2013

110 000 000 Kč

20.3.2006 - 20.10.2008

51 000 000 Kč

5.3.2001 - 20.3.2006

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 24.11.2016

219154178 / 0600

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 22.8.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Tychonova 272/18, 160 00, Praha - Hradčany

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 28. července 2014 : Počet členů správní rady: 2
  • 28. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 13. února 2014 : V důsledku fúze sloučením s rozhodným dnem 1.1.2014 přešlo na nástupnickou společnost GEMA ART GROUP a.s., IČ: 26437741 jmění zanikající společnosti DISTAV Construction a.s., IČ: 2 V důsledku fúze sloučením s rozhodným dnem 1.1.2014 přešlo na nástupnickou společnost GEMA ART GROUP a.s., IČ: 26437741 jmění zanikající společnosti DISTAV Construction a.s., IČ: 2...50 63 804, se sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. září 2013 - 8. října 2013 : 1) Jediný akcionář obchodní společnost s obchodní firmou QED SYSTEMS a.s. se sídlem Praha 1, Haštalská 760/27, PSČ 110 00, IČ 63080117, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městs... kým soudem v Praze, oddíl B, vložka 3261(dále též jen „jediný akcionář“), tímto rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou GEMA ART GROUP a.s. (dále též jen „Společnost“) z jeho současné výše 110.000.000,-- Kč (slovy jedno sto deset milionů korun českých) na novou výši 198.000.000,-- Kč (slovy jedno sto devadesát osm milionů korun českých), tj. o částku 88.000.000,-- Kč (slovy osmdesát osm milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to za těchto podmínek: 1. Základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upsáním 8.800 (slovy osmi tisíc osmi set) kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydané v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých). 2. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. 3. Emisní kurz nových akcií Společnosti bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. bude činit 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs bude splácen pouze peněžitým vkladem s možností započtení. Všech 8.800 (slovy osm tisíc osm set) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez veřejné nabídky, přičemž nebudou upisovány s využitím přednostního práva Jediného akcionáře ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, (neboť tento Jediný akcionář tímto prohlašuje, že se svého přednostního práva výslovně vzdává), ale budou upsány postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář, tj. obchodní společnost s obchodní firmou QED SYSTEMS a.s., výše uvedená, který upíše těchto 8.800 (slovy osm tisíc osm set) kusů nově upisovaných akcií ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi Jediným akcionářem a Společností. 4. Nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 5. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. 2) Jediný akcionář tímto rozhodl o možnosti započtení své peněžité pohledávky, a to konkrétně ve výši 88.000.000,-- Kč (slovy osmdesát osm milionů korun českých), vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu ve výši 88.000.000,-- Kč (slovy osmdesát osm milionů korun českých), a to takto: - připouští se možnost započtení peněžité pohledávky, níže uvedené, Jediného akcionáře vůči Společnosti, a to konkrétně ve výši 88.000.000,-- Kč (slovy osmdesát osm milionů korun českých), proti pohledávce Společnosti vůči jejímu Jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu 8.800 (slovy osmi tisíc osmi set) jím upisovaných nových kmenových listinných akcií na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), která je ve výši 88.000.000,-- Kč (slovy osmdesát osm milionů korun českých)3) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 2008 - 20. října 2008 : Dne 23.9.2008 učinil jediný akcionář společnosti rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, o němž byl pořízen notářský zápis N 442/2008 Nz 382/2008 notářsk... ou kanceláři notářky JUDr. Jany Borské, a to: Za prvé: Konstatuje se, že základní kapitál společnosti GEMA ART GROUP a.s. činí 51,000.000,-- Kč (slovy: padesát jeden milion korun českých) a emisní kurs dříve upsaných akcií společnosti je zcela splacen.Za druhé: Jediný akcionář společnosti ? společnost MCC ? MONARCH CONSERVATION & CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED ? se tímto vzdává dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování akcií.Za třetí: Základní kapitál společnosti GEMA ART GROUP a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem o částku ve výši 59,000.000,-- Kč (slovy: padesát devět milionů korun českých). Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 110,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto deset milionů korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 59,000.000,-- Kč (slovy: padesát devět milionů korun českých) se nepřipouští.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Za čtvrté: Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:Počet upisovaných akcií: 5.900 (slovy: pět tisíc devět set) kusů akcií.Jmenovitá hodnota každé akcie: 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotěDruh akcií: kmenovéForma akcií: na majitelePodoba akcií: listinné akcie Za páté: Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdal přednostního práva na upisování akcií, určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti MCC ? MONARCH CONSERVATION & CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn W5 2EE, Ealing, 7A Hamilton Road, číslo společnosti 4994046. Za šesté: Určuje se místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva takto: Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti GEMA ART GROUP a.s., Praha 1, Haštalská 760/27. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností GEMA ART GROUP a.s. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti GEMA ART GROUP a.s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do deseti (10) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Představenstvo společnosti GEMA ART GROUP a.s. doručí určenému zájemci do patnácti (15) dnů poté, co dojde k zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí třicet (30) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty společně se zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií. Za sedmé: Určuje se emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs jedné a každé akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tedy 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Za osmé: Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti MCC ? MONARCH CONSERVATION & CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn W5 2EE, Ealing, 7A Hamilton Road, číslo společnosti 4994046, ve výši 59,000.000,-- Kč (slovy: padesát devět milionů korun českých) vůči společnosti GEMA ART GROUP a.s. proti pohledávce společnosti GEMA ART GROUP a.s. ve výši 59,000.000,-- Kč slovy: padesát devět milionů korun českých) vůči společnosti MCC ? MONARCH CONSERVATION & CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED na splacení emisního kursu jí upsaných akcií, a to uzavřením smlouvy o započtení. Předmětná peněžitá pohledávka společnosti MCC ? MONARCH CONSERVATION & CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED vůči společnosti GEMA ART GROUP a.s. vznikla dle Zprávy auditora Ing. Slavomíra Ježka, auditor č. osvědčení 1305, ze dne 16.09.2008 na základě postoupení části pohledávky společnosti GOZER Betreuung und Acquisition von Neukunden und Kundenstrukturen GmbH, se sídlem Rakousko, 1030 Vídeň, Kübeckgasse 18/14, přičemž tato pohledávka je pohledávkou na splacení části jistiny ve výši 59,000.000,-- Kč (slovy: padesát devět milionů korun českých) vyplývající z úvěru poskytnutého společností GOZER Betreuung und Acquisition von Neukunden und Kundenstrukturen GmbH společnosti GEMA ART GROUP a.s. na základě Smlouvy o revolvingovém úvěru uzavřené dne 30.11.2004, ve znění jejího dodatku č. 4 ze dne 13.08.2007. Za deváté: Určuje se, že emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením. Za desáté: Určují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Představenstvo společnosti GEMA ART GROUP a.s. doručí upisovateli do patnácti (15) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií návrh smlouvy o započtení se sdělením, že lhůta pro přijetí návrhu činí třicet (30) dnů ode dne doručení tohoto návrhu upisovateli. Po uzavření smlouvy o započtení podá představenstvo společnosti GEMA ART GROUP a.s. návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 1. března 2006 - 20. března 2006 : Valná hromada učinila dne 10.1.2006 rozhodnutí, o němž byl pořízen notářský zápis NZ 5/2006 vyhotovený JUDr. Alenou Procházkovou, notářkou v Praze, o zvýšení základního kapitálu sp... olečnosti upsáním nových akcií peněžitými vklady (s tím, že předsedající konstatovala, že akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií; a dále s tím, že všichni akcionáři se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií) takto:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 50,000.000,-- Kč (padesát milionů korun českých), tj. z původní částky ve výši 1,000.000,-- Kč (jeden milión korun českých) na novou částku ve výši 51,000.000,-- Kč (padesát jedna miliónů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.2. Za účelem zvýšení základního kapitálu společnost vydá celkem 5.000 ks (pět tisíc kusů) kmenových akcií znějících na majitele, každá akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované.3. Všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány peněžitými vklady a nabídnuty předem určenému zájemci, a to dosavadnímu akcionáři společnosti GEMA ART GROUP a.s. tj. shora uvedené společnosti MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited, se sídlem 3a Carlos Place, Londýn W1K 3AN, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, zapsané v Obchodním rejstříku pro Anglii a Wales, pod číslem společnosti 04994046.4. Předem určený zájemce, tj. společnost MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited upíše svým peněžitým vkladem ve výši 50,000.000,-- Kč (padesát miliónů korun českých) 5.000 ks (pět tisíc kusů) kmenových akcií znějících na majitele, každá akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované.5. Emisní kurs upisovanýh akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jedné akcie činí 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) a celkový emisní kurs upisovaných akcií v počtu 5.000 ks (pět tisíc kusů) činí 50,000.000,-- Kč (padesát miliónů korun českých).6. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky upisovatele, tj. společnosti MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited, vůči společnosti GEMA ART GROUP a.s. proti pohledávce spolenčosti GEMA ART GROUP a.s. vůči spolenčosti MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited, na splacení emisního kursu.7. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výlučně započtením pohledávky upisovatele, tj. společnosti MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited vůči společnosti GEMA ART GROUP a.s. proti pohledávce spolenčosti GEMA ART GROUP a.s. vůči upisovateli, tj. vůči společnosti MCC Monarch Conservation & Construction Holdings limited na splacení emisního kursu akcií.8. Schvaluje se započtení této následující pohledávky upisovatele, tj. spolenčosti MCC Monarch Conservation & Construction Holding Limited vůči spolenčosti GEMA ART GROUP a.s., proti pohledávce společnosti GEMA ART GROUP a.s. vůči společnosti MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited na splacení emisního kursu akcií: ----------------------------- tj. pohledávky ve výši 50,000.000,-- Kč (padesát miliónů korun českých), kterou má spolenčost MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited vůči společnosti GEMA ART GROUP a.s. a kterou společnost MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited nabyla od společnosti Formuliance BV, se sídlem Vondelstraat 138- 2, 1054 GT Nizozemské království postoupením pohledávky vzniklé z titulu neuhrazení odměny za poskytnutí služeb a z titulu neuhrazení kupní ceny za dodání zboží podle smlouvy o sociomapování společnosti ze dne 08.01.2005 (osmého ledna roku dva tisíce pět), ke které byla vystavena faktura č. 17.04.01GA.9. Schvalují se tato následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií a pro uzavření dohody o započtení pohledávky:- Společnost MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited je oprávněna upsat nové akcie společnosti GEMA ART GROUP a.s. ve smlouvě o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být ověřeny a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Místem uzavření smlouvy o upsání akcií bude adresa sídla společnosti GEMA ART GROUP a.s., tj. Praha 1, Haštalská 27/760, PSČ 110 00. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí dva měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen vyvěšením oznámení představenstva společnosti GEMA ART GROUP a.s. v sídle společnosti GEMA ART GROUP a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti GEMA ART GROUP a.s. povinno doručit společnosti MCC Monarch conservation & Construction Holdings limited bez zbytečného odkladu poté, co bude zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti GEMA ART GROUP a.s. do obchodního rejstříku. K přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být společnost MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited poskytnuta lhůta alespoň čtrnácti (14) dnů od doručení návrhu.- Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu spolenčosti GEMA ART GROUP a.s. do obchdoního rejstříku. Dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností GEMA ART GROUP a.s. na straně jedné a společností MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited na straně druhé. Lhůta pro uzavření dohody o započtení činí 3 (tři) měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení je představenstvo společnosti GEMA ART GROUP a.s. povinno doručit spolenčosti MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřena smlouva o upsání akcií. K přijetí návrhu dohody o započtení musí být společnosti MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited poskytnuta lhůta alespoň čtrnácti (14) dnů od doručení návrhu.10. Společnost MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited a.s. jako upisovatel splatí emisní kurs akcií, jí upsaných na základě rozhodnutí valné hromady spolenčosti GEMA ART GROUP a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti GEMA ART GROUP a.s., dnem nabytí platnosti a účinnosti dohody o započtení pohledávky, uzavírané mezi společností GEMA ART GROUP a.s. a společností MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů