Trendy

497 855 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

3 169 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

107 108 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Základní údaje

Historické adresy

3.11.2003 - 1.11.2013Krčská 1079, 140 00 Praha 4
6.3.2001 - 3.11.2003 Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 13087

26438062

DIČ

Není plátce DPH

1.9.2003 - 1.11.2013

CZ26438062

Datum vzniku

6. března 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. listopadu 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. listopadu 2013

Historické názvy

1.10.2010 - 1.11.2013

SimonPharma, a.s.

1.8.2003 - 1.10.2010

E-lékárny, a.s.

6.3.2001 - 1.8.2003

Harnesses Group, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7117

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.11.2003 - 1.11.2013

35 900 000 Kč

6.3.2001 - 3.11.2003

1 000 000 Kč

Historické provozovny

22.11.2010 - 6.8.2014

Lékárna Mexiko
  • Adresy:
    • U Slavie 1527/3, 100 00, Praha - Vršovice

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. listopadu 2013 - 1. listopadu 2013 : Společnost SimonPharma, a.s. se sídlem Praha 4, Krčská 1079, PSČ 140 00, IČ 264 38 062, zanikla v rámci vnitrostátní fúze sloučením se společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se s... ídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 285 11 298, jakožto společností nástupnickou a společnostmi (i) Česká lékárna, a.s., sídlem Brno , Palackého třída 105, PSČ 612 00, IČ 262 30 071, (ii) Lloyds Holding CZ s.r.o., sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, IČ 452 76 650, (iii) Lékárny Lloyds s.r.o., sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, (iv) Lékárna F+G s.r.o. sídlem Brno - Královo Pole, Palackého třída 924/105, PSČ 612 00, IČ 291 59 644, (v) In.Invid. s.r.o., sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 267 79 544 a (vi) LINEPHARM s.r.o., sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 463 50 471, jakožto společnostmi zanikajícími. zobrazit více skrýt více
  • 27. října 2003 - 3. listopadu 2003 : - Jediný akcionář společnosti E-lékárny, a.s, učinil dne 12.9.2003 v notářské kanceláři notářky Aleny Klocové, Holečkova, Praha 5, NZ 347/2003, N 418/2003, rozhodnutí o zvýšení zák... ladního kapitálu za následujících podmínek:- společnost zvyšuje základní kapitál ze stávající výše 1.000.000,- Kč na 35.900.000,- Kč tedy o částku 34.900.000,- Kč, za těchto podmínek a tímto způsobem:a) upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.b) na zvýšení základního kapitálu bude upsána jedna kmenová akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 34.900.000,- Kč. Akcie bude vydána v listinné podobě a nebude veřejně obchodovatelná. Emisní kurs akcie je vyšší než jmenovitá hodnota akcie a činí 34.900.000,- Kč. Emisní ážió činí 99 000,- Kč.c) vylučuje se přednostní právo jediného akcionáře k upsání akcie.d) akcie, která má být upsána na zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí bude upsána předem určeným zájemcem ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ust. § 204 odst. (5) obchodního zákoníku, a to MUDr. Mgr. Janem Šimonem, r.č. 73 03 26 / 0624, bytem Nový Jáchymov 175, okres Beroun.e) místo a lhůta pro upisování akcie, způsob oznámení počátku běhu lhůty a emisní kurs takto upisované akcie: místem pro upsání akcie je advokátní kancelář advokáta JUDr. Ladislava Sádlíka na adrese Praha 5, Holečkova 31. Lhůta pro upsání nově emitované akcie je třicet dnů od tohoto rozhodnutí. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu osobně Dr. Sádlíkem předanou nabídkou k upsání akcie, která bude mít formu dopisu představenstva, přičemž spolu s tímto dopisem bude upisovateli předán i návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie. Emisní kurs takto upisované akcie činí 34.990.000,- Kč.f) místem pro splacení nepeněžitého vkladu advokátní kancelář advokáta JUDr. Ladislava Sádlíka na adrese Praha 5, Holečkova 31. Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad ve lhůtě do 20 dnů od předané výzvy, ne však později než je stanovená celková lhůta pro upisování akcie, Bylo schváleno upisování akcie těmito nepeněžitými vklady: veškerým majetkem, (t.j. věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami) fyzické osoby podnikatele PharmDr. MUDr. Jana Šimona, r.č. 73 03 26 / 0624, bytem Nový Jáchymov 175, okres Beroun, místo podnikání: Velké Kunratické 1314/2, 148 00 Praha 414, IČ 64750264 (Den vzniku živnostenského oprávnění: 17.11.1997, původní živnostenský list byl změněn a změněný živnostenský list byl vydán obecním živnostenským úřadem Městského úřadu v Berouně dne 24.1.2002 a je evidován pod číslem 320201-7609-01.), který slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze má k tomuto účelu sloužitg) dále jsou předmětem vkladu i závazky vzniklé tomuto podnikateli v souvislosti s jeho podnikáním, pokud na ně lze aplikovat ustanovení § 59, odst. 5 ObchZ a přiměřeně tak i ustanovení § 476 a násl. ObchZ, tedy ustanovení o smlouvě o prodeji podniku. Tímto nepeněžitým vkladem je souhrn provozoven lékáren základního typu na adresách: Lékárna u nádraží, Praha 5, Nádražní ul. 20/286, Krčská lékárna, Praha 4, Krčská 1079, lékárna na adrese Praha 10, Kubánské nám. 5 a lékárna na adrese Praha 8, Lodžská 598, včetně zařízení, vybavení, zásob, závazků, pohledávek, dobou podnikání, certifikátu ISO 9001, nájemních vztahů. Tento nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve společném znaleckém posudku vypracovaném dne 10.9.2003 soudní znalkyní Ing. Miluší Urbanovou a soudním znalcem Ing. Zdeňkem Urbanem zapsaným pod poř. čísly MU-02/23 a ZU 02/23 znaleckého deníku. Tito znalci byli ustanoveni usnesením Městského soudu v Praze č.j . Nc 4355/2003-7 ze dne 29.7.2003, které nabylo právní moci dne 10.9.2003 (jak v citovaném usnesení, tak i v citovaném znaleckém posudku je společsnost uvedena ještě pod původní obchodní firmou, t.j. Harnesses Group, a.s.). Podrobný soupis majetku je součástí podkladů, které jsou uloženy ve spisu znalce a budou součástí vstupních a výstupních inventur.h) dle citovaného znaleckého posudku činí hodnota tohoto majetku 34.999.000,- Kč a odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcie, která má být vydána jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Za tento nepeněžitý vklad bude vydána jedna kmenová akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 34.900.000,- Kč. Tato akcie bude vydána v listinné podobě a nebude veřejně obchodovatelná. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, t.j. 99.000,- Kč tvoří emisní ážio.i) vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku nebylo schváleno zobrazit více skrýt více
posunout dolů