Základní údaje

Sídlo

od 14.11.2016 Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Historické adresy

11.11.2011 - 14.11.2016 Praha 1, Kaprova 42/14, PSČ 11000
26.2.2008 - 11.11.2011 Praha 1, Na Florenci 19A, PSČ 11000
22.11.2005 - 26.2.2008 Štětí, Stračenská 752, PSČ 41108
19.3.2001 - 22.11.2005 Praha 8, Nekvasilova 625/2, PSČ 18000

26438151

DIČ

od 7.5.2001

CZ26438151

Datum vzniku

19. března 2001

Datová schránka

7aud4ss

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7119

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.10.2006

31 480 000 Kč

Historické jmění

19.3.2001 - 3.10.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 12.2.2014

3551588369 / 0800

Historické provozovny

20.1.2010 - 26.10.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Litoměřická 170, 411 72, Hoštka

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 18. července 2006 - 3. října 2006 : rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bylo dne 8.6.2006 rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu takto:1. Dosavadní úplně splacený základní kapitál spo... lečnosti ve výši 2.000.000,-- Kč, slovy: Dva miliony korun českých, který byl zcela splacen, se upsáním nových akcií zvýší o částku 29.480.000,-- Kč, slovy: Dvacet devět milionů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých, a to upsáním:- 2.948 kusů, slovy: Dvou tisíc devíti set čtyřiceti osmi kusů, nových akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč, slovy: Deset tisíc korun českých.2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: Deset tisíc korun českých, je 10.000,-- Kč, slovy:Deset tisíc korun českých.4. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť jediný akcionář se tohoto svého přednostního práva na upsání nových akcií v plné navrhované výši vzdává. Nové akcie budou upsány dosavadním jediným akcionářem a dále budou nové akcie nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým bude paní Markéta Šťastná, r.č. 715125/2658, bytem Hoštka, Litoměřická 170.5. Akcie budou předem určeným zájemcem upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a zástupcem společnosti ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti.6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu.7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií.8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti FINANCIAL GROUP a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9,00 hod. do 15,00 hod.9. Jediný akcionář schvaluje upisování akcií nepeněžitými vklady.Předmět vkladu zájemce o upsání akcií společnost Labyrint CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Pod Terebkou čp. 1159/10, PSČ 140 00, IČ 26161192, výše jeho ocenění určená posudkem znalce, počet a jmenovitá hodnota akcií, jejich podoba, forma a druh, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad:a) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 2466 pro obec Štětí, katastrální území Štětí I, a to- budova č.p. 752 administrativní budova, na parcele č. 1138 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 346 m2- pozemek č. parcely 1138 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 346 m2- pozemek č. parcely 1126/8 ostatní plocha o výměře 183 m2Shora uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem znalce Ing. Zbyňka Saifrta č. 2402-22/2006 ze dne 10.2.2006 částkou 9.050.720,-- Kč, tj. slovy: Devět milionů padesát tisíc sedm set dvacet korun českých.b) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 611 pro obec Hoštka, katastrální území Hoštka u Roudnice nad Labem, a to:- dům č.p. 193 na stavební parcele č. 136 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2- pozemek č. parcely 136 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2- dům č.p. 194 na stavební parcele č. 135/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2- pozemek č. parcely 135/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2- jiná stavba bez čp/če na stavební parcele č. 135/2- pozemek stavební č. parcely 137/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2Shora uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem znalce Ing. Zbyňka Saifrta č. 2399-19/2006 ze dne 29.1.2006 částkou 3.075.140,-- Kč, tj. slovy: Tři miliony sedmdesát pět tisíc jedno sto čtyřicet korun českých.c) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 6962 pro obec a katastrální území Roudnice nad Labem, a to:- dům č.p. 689 na pozemku č. parcely 1955 zastavěná plocha a nádvoří- pozemek č. parcely 1955 zastavěná plocha a nádvoří o výměře- budova bez čp/če průmyslový objekt na pozemku č. parcely 1944/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.039 m2Shora uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem znalce Ing. Zbyňka Saifrta č. 2401-21/2006 ze dne 10.2.2006 částkou 6.315.600,-- Kč, tj. slovy: Šest milionů tři sta patnáct tisíc šest set korun českých.Celková výše ocenění výše uvedených nepeněžitých vkladů zájemce Labyrint CZ s.r.o. činí 18.441.460,-- Kč, tj. slovy: Osmnáct milionů čtyři sta čtyřicet jeden tisíc čtyři sta šedesát korun českých.Z toho na zvýšení základního kapitálu se započítává částka 18.440.000,-- Kč, slovy: Osmnáct milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých.Za tento vklad bude vydáno:1.844 kusů akcií, slovy: Jeden tisíc osm set čtyřicet čtyři kusů akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč, slovy: Deset tisíc korun českých.Předmět vkladu zájemce o upsání akcií paní Markéty Šťastné, r.č. 715125/2658, bytem Hoštka, Litoměřická 170, výše jeho ocenění určená posudkem znalce a počet a jmenovitá hodnota akcií, jejich podoba, forma a druh, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad.a) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 51 pro obec Hoštka, katastrální území Hoštka u Roudnice nad Labem, a to:- dům č.p. 152 občanská vyb., na parcele č. 447 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.403 m2- pozemek č. parcely 447 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.403 m2- pozemek č. parcely 285/6 ostatní plocha o výměře 1.259 m2Shora uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem znalce Ing. Zbyňka Saifrta č. 2373-115/2005 ze dne 30.11.2005 částkou 7.235.210,-- Kč, tj. slovy: Sedm milionů dvě stě třicet pět tisíc dvě stě deset korun českých.b) nemovitosti zapsané v katastru nemovitosí na listu vlastnictví číslo 255 pro obec Dalešice, katastrální území Dalešice u Jablonce nad Nisou, a to:- rodinný dům č.p. 2 na stavební parcele č. 83 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 439 m2- pozemek č. parcely 83 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 439 m2- jiná stavba bez čp/če na stavební parcele č. 294 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2- pozemek č. parcely 294 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2- jiná stavba bez čp/če na stavební parcele č. 295 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2- pozemek č. parcely 295 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2- pozemek č. parcely 724/1 zahrada o výměře 897 m2- pozemek č. parcely 725/1 trvalý travní porost o výměře 508 m2- pozemek č. parcely 725/3 trvalý travní porost o výměře 14 m2Shora uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem znalce Ing. Zbyňka Saifrta č. 2371-112/2005 ze dne 23.11.2005 částkou 3.811.600,-- Kč, tj. slovy: Tři miliony osm set jedenáct tisíc šest set korun českých.Celková výše ocenění výše uvedených nepeněžitých vkladů zájemce paní Markéty Šťastné činí 11.046.810,-- Kč, tj. slovy: Jedenáct milionů čtyřicet šest tisíc osm set deset korun českých.Z toho na zvýšení základního kapitálu se započítává částka 11.040.000,- Kč, slovy: Jedenáct milionů čtyřicet tisíc korun českých.Za tento vklad bude vydáno:1.104 kusů akcií, slovy: Jeden tisíc jedno sto čtyři kusů akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč, slovy: Deset tisíc korun českých.Celkově se úpisem akcií základní kapitál předem určenými osobami zvýší o částku 29.480.000,-- Kč, slovy: Dvacet devět milionů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých, na částku 31.480.000,-- Kč, slovy: Třicet jedna milionů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
posunout dolů