Trendy

74 505 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-5 175 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

31 496 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 1.1.2016 Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

9.5.2013 - 1.1.2016 Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4
16.3.2007 - 9.5.2013 Čestlice, Obchodní 107, PSČ 25101
19.1.2006 - 16.3.2007 Praha 4, Vídeňská 744/2, PSČ 14000
22.5.2003 - 19.1.2006 Praha 4, Marie Cibulkové 14/379, PSČ 14000
1.6.2002 - 22.5.2003 Praha 10, Oblouková 943/38, PSČ 10100
9.3.2001 - 1.6.2002 Praha 10, Oblouková 38, PSČ 10100

26439069

DIČ

od 1.6.2001

CZ26439069

Datum vzniku

9. března 2001

Datová schránka

ev9cugw

Historické názvy

22.5.2003 - 6.3.2007

ELFORT Distribution a.s.

9.3.2001 - 22.5.2003

ELFORT International a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7131

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.3.2010

29 500 000 Kč

Historické jmění

16.5.2007 - 1.3.2010

22 500 000 Kč

9.3.2001 - 16.5.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 28.6.2014

0644506000840007

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 17. května 2016 : Na základě Smlouvy o koupi části závodu (v originále: Agreement on Purchase of Part of Enterprise) ze dne 1. června 2015 uzavřené mezi Anixter Czech a.s., se sídlem Klimentská 1216 Na základě Smlouvy o koupi části závodu (v originále: Agreement on Purchase of Part of Enterprise) ze dne 1. června 2015 uzavřené mezi Anixter Czech a.s., se sídlem Klimentská 1216.../46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 26439069, jako prodávajícím, a Optimas OE Solutions GmbH, se sídlem Dieselstraße 15, Dillingen/Saar 66763, Spolková republika Německo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném obvodním soudem pro Saarland v Saarbrücken pod číslem HRB 102352, jako kupujícím, byla od 1. června 2015 převedena na Optimas OE Solutions GmbH část závodu Anixter Czech a.s. spočívající v distribuci spojovacích součástek a komponent výrobcům originálního vybavení, subdodavatelům takových výrobců, údržbářským nebo opravárenským organizacím a distributorům takových spojovacích součástek a komponent nebo pro ně. zobrazit více skrýt více
  • 2. července 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákon Obchodní korporace se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákon...a. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 29. ledna 2010 - 1. března 2010 : Základní kapitál obchodní společnosti Anixter Czech a.s. (dále jen "společnost") se zvyšuje o částku 7.000.000, Kč (sedmmilionů korun českých) upsáním nových akcií z dosavadní výš... e 22.500.000, Kč (dvacetdvamilionůpětsettisíc korun českých) na základní kapitál ve výši 29.500.000, Kč (dvacetdevětmilionůpětsettisíc korun českých), který bude splacen peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Společnost vydá 140 ks (jednostočtyřicet kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 50.000, Kč (padesáttisíc korun českých). Akcie nebudou kótované.Při zvýšení základního kapitálu má obchodní společnost Anixter Austria Gesellschaft m.b.H. (dále jen "akcionář") jakožto jediný akcionář společnosti přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti.Pro zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního právaa) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář společnosti na adrese 251 01 Čestlice, Obchodní 107, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16,00 hod.;b) lhůta pro vykonání přednostního práva činí dvacet dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude zveřejněn v Obchodním věstníku a bude akcionáři oznámen uveřejněním v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny a zároveň představenstvo vyvěsí oznámení v sídle společnosti bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze;d) vzhledem k tomu, že společnost má pouze jediného akcionáře, který vlastní 100 % dosavadních akcií společnosti, je tento akcionář oprávněn přednostně upsat 100 % nových akcií společnosti, tzn. že na jednu dosavadní akcii připadá podíl ve výši 140/450 (jednostočtyřicet lomeno čtyřistapadesát) na jedné nové akcii, upisovat však lze pouze celé akcie;e) emisní kurs každé z akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 178.571,50Kč (jednostosedmdesátosmtisícpětset-sedmdesátjedna a 50/100 korun českých).Pokud nebudou nově vydávané akcie nebo jejich část upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost Anixter Eurotwo Holdings B.V. se sídlem Nizozemské království, 2909 LE Capelle aan den IJssel, Rivium 1e Straat 73.Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního právaa) místem pro upsání nových akcií je kancelář společnosti na adrese 251 01 Čestlice, Obchodní 107, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16,00 hod.;b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí dvacet dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) počátek běhu lhůty bude Anixter Eurotwo Holdings B.V. se sídlem Nizozemské království, 2909 LE Capelle aan den IJssel, Rivium 1e Straat 73, oznámen doporučeným dopisem nejpozději první následující den po skončení lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva;d) emisní kurs každé z akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 178.571,50Kč (jednostosedmdesátosmtisícpětsetsedm-desátjedna a 50/100 korun českých).Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet č. 6000845561/6300, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika. zobrazit více skrýt více
  • 6. března 2007 - 16. května 2007 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 20.500.000,- Kč (dvacetmilionůpětsettisíc korun českých) upsáním nových akcií z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dvamiliony korun čes... kých) na základní kapitál ve výši 22.500.000,-- Kč (dvacetdvamilionůpětsettisíc korun českých). Celý emisní kurs nových akcií bude splacen nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním 410 ks (čtyřistadeset kusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na majitele, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 50.000,- Kč (padesáttisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. Emisní kurs každé z akcií upisovaných nepeněžitým vkladem činí 50.000,- Kč (padesáttisíc korun českých).Při zvýšení základního kapitálu má jediný akcionář společnosti obchodní společnosti Anixter Austria Gesellschaft m.b.H. se sídlem Rakouská republika, 2320 Schwechat, Concorde Business Park C4, právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad je tvořen částí podniku obchodní společnosti Anixter Austria Gesellschaft m.b.H., kterou představuje organizační složka Anixter Austria Gesellschaft m.b.H., organizační složka, umístěná na adrese 251 01 Čestlice, Obchodní 107, IČ 629 41 674.Nepeněžitý vklad byl popsán a oceněn znaleckým posudkem vypracovaným dne 22.2.2007 pod č. 1804AE4188/07 znaleckým ústavem NOVOTA a.s., se sídlem 110 00 Praha 1, Klimentská 1652/36, IČ 256 40 046. Nepeněžitý vklad byl tímto znaleckým posudkem oceněn částkou 20.500.000,- Kč (dvacetmilionůpětsettisíc korun českých).Společnost za tento nepeněžitý vklad vydá 410 ks (čtyřistadeset kusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na majitele, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 50.000,- Kč (padesáttisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. Emisní kurs každé z akcií upisovaných nepeněžitým vkladem činí 50.000,- Kč (padesáttisíc korun českých).Místem pro vykonání práva upsat nové akcie je kancelář společnosti na adrese 251 01 Čestlice, Obchodní 107, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 15,00 hod.Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do deseti (10) dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií.Lhůta pro vykonání práva upsat nové akcie činí čtrnáct (14) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů