Trendy

56 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-5 987 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

369 164 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.5.2013 Na Zámecké 1518/9, Nusle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

13.7.2012 - 7.5.2013 Praha 1, Václavské náměstí 837/11, PSČ 11000
11.7.2012 - 13.7.2012 Praha 1, Václavské náměstí 837, PSČ 11000
26.3.2001 - 11.7.2012 Praha 4, Vyskočilova 2, PSČ 14000

26442256

DIČ

od 12.5.2006

CZ26442256

Datová schránka

2nmfbxr

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7150

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.7.2015

2 862 000 Kč

Historické jmění

29.10.2014 - 1.7.2015

2 000 000 Kč

26.3.2001 - 29.10.2014

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 6.9.2013

5140013789 / 5500

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 25.11.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Voctářova 2449/5, 180 00, Praha - Libeň

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. července 2017 : Část jmění společnosti Na Záhonech a.s., se sídlem Na Zámecké 1518/9, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 264 42 256, jako společnosti rozdělované, určená projektem rozděle Část jmění společnosti Na Záhonech a.s., se sídlem Na Zámecké 1518/9, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 264 42 256, jako společnosti rozdělované, určená projektem rozděle...ní odštěpením vyhotoveným dne 8.6.2017, přešla v důsledku odštěpení sloučením na nástupnickou společnost UBX 3 s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 837/11, PSČ 11000, identifikační číslo: 276 01 757. Rozhodným dnem rozdělení byl 1. leden 2017. zobrazit více skrýt více
  • 1. července 2015 : Na společnost Na Záhonech a.s., se sídlem Na Zámecké 1518/9, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 264 42 256, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn Na společnost Na Záhonech a.s., se sídlem Na Zámecké 1518/9, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 264 42 256, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn.... B 7150, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společností UBM Klánovice s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00, identifikační číslo: 273 79 388, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 109621, a UBM Plzeň - Hamburk s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 837/11, PSČ 11000, identifikační číslo: 278 74 648, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 123330, jako společností zanikajících. V souladu s projektem fúze se z tohoto jmění zvýšil základní kapitál společnosti Na Záhonech a.s. o částku 862 000,-- Kč (slovy: osm set šedesát dva tisíce korun českých), tj. z dosavadní výše 2 000 000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 2 862 000,-- Kč (slovy: dva miliony osm set šedesát dva tisíce korun českých), a to v souladu s ustanovením § 103 Zákona o přeměnách. Rozhodným dnem fúze byl 1. červenec 2014. zobrazit více skrýt více
  • 29. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 6. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 6. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2

Historické ostatní skutečnosti

  • 6. září 2014 - 1. července 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 6. září 2014 - 29. října 2014 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Na Záhonech a.s. Za prvé: a) Jediný akcionář společnost "UBM 1" Liegenschaftsverwertung Gesellschaft ... m.b.H., v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti Na Záhonech a.s., tímto prohlašuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. b) Základní kapitál společnosti Na Záhonech a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií takto: 1. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti Na Záhonech a.s. se zvyšuje z dosavadní výše 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), tak, že po tomto zvýšení bude základní kapitál ve výši 2.000,000,-- Kč (slovy: dva milionykorun českých). Základní kapitál společnosti Na Záhonech a.s. bude zvýšen upsáním nových akcií předem určeným zájemcem, stávajícím jediným akcionářem, a to společností "UBM 1"Liegenschaftsverwertung Gesellschaft m.b.H., přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Nově upisované akcie Zvýšenízákladního kapitálu společnosti Na Záhonech a.s. bude realizováno upsáním 200 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (slovy:pět tisíc korun českých) každá. 3. Upisování akcií 3.1. Všechny nově upisované akcie, tedy 200 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě5.000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) každá, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, stávajícímu jedinému akcionáři, a to společnosti "UBM 1" Liegenschaftsverwertung Gesellschaft m.b.H. 3.2. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 3.3. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodníchspolečnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi společností "UBM 1" Liegenschaftsverwertung Gesellschaft m.b.H., jako upisovatelema společností Na Záhonech a.s. 3.4. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je povinno vypracovat představenstvo společnosti Na Záhonech a.s. a bez zbytečného odkladu jej předat předem určenému zájemci, tj. společnosti "UBM 1" Liegenschaftsverwertung Gesellschaft m.b.H. 3.5. K upsání akcií se poskytuje společnosti "UBM 1" Liegenschaftsverwertung Gesellschaftm.b.H. jako upisovateli lhůta v délce dvaceti jedna (21) dnů, která začne běžet doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 4. Vklad do základního kapitálu 4.1. Připouští semožnost, aby emisní kurs nově upsaných akcií byl splacen započtením pohledávky tak, že proti pohledávce společnosti Na Záhonech a.s. ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milionkorun českých) za určitým zájemcem společnosti "UBM 1" Liegenschaftsverwertung Gesellschaft m.b.H., z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií, byla započtenapeněžitá pohledávka určitého zájemce společnosti "UBM 1" Liegenschaftsverwertung Gesellschaft m.b.H., za společností Na Záhonech a.s. ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy:jeden milion korun českých). 4.2. Pohledávka společnosti "UBM 1" Liegenschaftsverwertung Gesellschaft m.b.H., vznikla z titulu úvěrové smlouvy ze dne 28.06.2012 ve znění dodatku č.1 ze dne 30.04.2013, uzavřené mezi společností "UBM 1" Liegenschaftsverwertung Gesellschaft m.b.H., jako věřitelem a společností Na Záhonech a.s., jako dlužníkem, nazákladě které byly společnosti Na Záhonech a.s. poskytnuty peněžní prostředky. Nesplacená pohledávka společnosti "UBM 1" Liegenschaftsverwertung Gesellschaftm.b.H., jako věřitele činila ke dni 31.05.2014 částku celkem 41.482.431,09 Kč, (slovy: čtyřicet jedna milionů čtyři sta osmdesát dva tisíc čtyři sta třicet jedna korun českých devěthaléřů). 4.3. Dle zprávy auditorské společnosti AUDIT SERVIS, spol. s r.o., identifikační číslo 158 88 541, se sídlem Praha 4 Nusle, Kloboučnická 14/1620, PSČ 140 00, zapsané v obchodnímrejstříku vedeném Městským soudem Praze, oddíl C, vložka 1617, vyhotovené dne 09.06.2014 auditorkou Ing. Janou Procházkovou, oprávnění č. 2094 Komory auditorů České republiky,označené Zpráva nezávislého auditora o ověření závazků akcionáře společnosti Na Záhonech a.s. k 31. květnu 2014, vyplývá ze soupisu dluhů společnosti Na Záhonech a.s., vůči jedinému akcionáři, který tvoří přílohu zprávy auditora, ke dni 31.05.2014 pohledávka společnosti "UBM 1" Liegenschaftsverwertung Gesellschaft m.b.H. ve výši 41.482.431,09 Kč (slovy:čtyřicet jedna milionů čtyři sta osmdesát dva tisíc čtyři sta třicet jedna korun českých devět haléřů), přičemž tato pohledávka je tvořena jistinou úvěru ve výši 40.144.288,14 Kč (slovy: čtyřicetmilionů jedno sto čtyřicet čtyři tisíc dvě stě osmdesát osm korun českých čtrnáct haléřů) a úroky ve výši 1.338.142,95 Kč (slovy: jeden milion tři sta třicet osm tisíc jedno sto čtyřicet dvatisíc korun českých devadesát pět haléřů). Dle výroku auditora je soupis závazků vůči akcionáři ke dni 31.05.2014 sestaven ve všech významných (materiálních) ohledech vsouladu s českými účetními předpisy platnými pro sestavení takového soupisu. 4.4. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení pohledávek: Návrh dohody o započtenípohledávek předloží představenstvo společnosti Na Záhonech a.s. určitému zájemci společnosti "UBM 1" Liegenschaftsverwertung Gesellschaft m.b.H. při úpisu akcií. Lhůta prouzavření dohody o započtení pohledávek činí dvacet jedna (21) dnů a počíná běžet dnem uzavření smlouvy o upsání akcií s předem určeným zájemcem, tj. společnosti "UBM 1"Liegenschaftsverwertung Gesellschaft m.b.H. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů