Trendy

26 608 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

2 252 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

10 143 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.11.2002 Praha 5 - Košíře, Jinonická č.p.804,č.or.80, PSČ 15800

Historické adresy

18.4.2001 - 2.11.2002 Praha 5, Jinonická 804, PSČ 15400

26447240

DIČ

od 1.3.2002

CZ26447240

Datum vzniku

18. dubna 2001

Datová schránka

d6fft9f

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7181

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.9.2014

5 600 000 Kč

Historické jmění

2.11.2002 - 5.9.2014

2 000 000 Kč

18.4.2001 - 2.11.2002

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

51- 1725180277 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 25. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 20. února 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. září 2014 - 25. listopadu 2014 : „Jediný akcionář společnosti Project International a.s., pan Sassan Gazvini, rozhodl takto: I. Schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky jediného akcionáře společnosti Proje... ct International a.s., pana Sassana Gazviniho, nar. 11.09.1968, bytem Praha 6 – Hradčany, Na valech 284/14, PSČ 160 00, za touto společností, proti pohledávce společnosti Project International a.s. na splacení emisního kurzu 72 (slovy: sedmdesáti dvou) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), v listinné podobě, nekótovaných, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti; Návrh smlouvy o započtení pohledávky tvoří součást tohoto notářského zápisu jako příloha č. 1. II. Zvyšuje základní kapitál společnosti následovně: 1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem z původní částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 3.600.000,- Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; 2) stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 72 (slovy: sedmdesát dva) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), v listinné podobě, nekótovaných; 3) využívá přednostního práva na upisování akcií v souvislosti s navrhovaným zvýšením základního kapitálu společnosti, s tím, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, to je 72 (slovy: sedmdesát dva) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), v listinné podobě, nekótované, upíše jediný akcionář společnosti - pan Sassan Gazvini, nar. 11.09.1968, bytem Praha 6 – Hradčany, Na valech 284/14, PSČ 160 00; Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií nejsou uváděny, neboť všechny akcie upisuje jediný akcionář společnosti. 4) rozhoduje, že všechny akcie budou upsány výlučně započtením pohledávky; 5) vyslovuje souhlas se započtením pohledávky upisovatele – pana Sassana Gazviniho, nar. 11.09.1968, bytem Praha 6 – Hradčany, Na valech 284/14, PSČ 160 00, za společností, v celkové výši 3.600.000,- Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých), a to: • celé pohledávky ve výši 3.541.040,18 Kč (slovy: tři miliony pět set čtyřicet jedna tisíc čtyřicet korun českých a osmnáct haléřů) z titulu smlouvy o půjčce ze dne 18.08.2003, uzavřené mezi společností Project International a.s., jako dlužníkem a společností PROJECT Int., kom. spol., IČ: 463 55 464, jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.08.2004, dodatku č. 2 ze dne 14.05.2007 a dodatku č. 3 ze dne 13.10.2010, která byla následně dne 21.01.2014 postoupena společností PROJECT Int., kom. spol., IČ: 463 55 464, jako postupitelem, na pana Sassana Gazviniho, jako postupníka; • části pohledávky ve výši 58.959,82 Kč (slovy: padesát osm tisíc devět set padesát devět korun českých a osmdesát dva haléřů) z titulu „závazku ke společníkům při rozdělení zisku“ a „pohledávky ke společníkům komanditní společnosti“, s tím, že tyto závazky přešly ze společnosti PROJECT Int., kom. spol., IČ: 463 55 464, na společnost Project International a.s. na základě smlouvy o prodeji podniku ze dne 30.04.2003;proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu 72 (slovy: sedmdesáti dvou) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), v listinné podobě, nekótovaných, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti; Existence výše uvedené pohledávky byla doložena vyjádřením daňového poradce ze dne 22.04.2014, které tvoří součást tohoto notářského zápisu jako příloha č. 2. 6) konstatuje, že předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny; 7) určuje, že mezi společností a upisovatelem bude uzavřena písemná smlouva (dohoda) o započtení pohledávky (dále jen „smlouva o započtení“); 8) určuje pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: • smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, to je zejména ustanovením § 1982 a násl. občanského zákoníku a musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; • smlouva o započtení musí být uzavřena písemně, nejpozději ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, a v této lhůtě musí být upisovatelem doručena do sídla společnosti na adresu Praha 5 – Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 158 00; • v dohodě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení, s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře. • předmětem započtení bude pohledávka upisovatele – pana Sassana Gazviniho, nar. 11.09.1968, bytem Praha 6 – Hradčany, Na valech 284/14, PSČ 160 00, za společností, v celkové výši 3.600.000,- Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých), a to celá pohledávka z titulu smlouvy o půjčce ze dne 18.08.2003 ve výši 3.541.040,18 Kč (slovy: tři miliony pět set čtyřicet jedna tisíc čtyřicet korun českých a osmnáct haléřů), a část pohledávky z titulu „závazku ke společníkům při rozdělení zisku“ a „pohledávky ke společníkům komanditní společnosti“ ve výši 58.959,82 Kč (slovy: padesát osm tisíc devět set padesát devět korun českých a osmdesát dva haléřů), proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu 72 (slovy: sedmdesáti dvou) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), v listinné podobě, nekótovaných, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti. • dnem podpisu dohody o započtení pohledávky dochází k započtení předmětné pohledávky, specifikované v tomto rozhodnutí jediného akcionáře. Účinností dohody o započtení tato pohledávka zaniká a tím je splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurz akcií vydaných na zvýšení základního kapitálu společnosti. 9) určuje, že nová výše základního kapitálu po zvýšení bude činit částku 5.600.000,- Kč (slovy: pět milionů šest set tisíc korun českých).“ zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů