Trendy

6 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

- 671 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

174 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

22.7.2008 - 22.5.2015 Praha 6 - Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000
23.11.2005 - 22.7.2008 Praha 8 - Troja, Lublinská 577/19, okres Praha 2, PSČ 18100
4.6.2001 - 23.11.2005 Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 288/17, PSČ 12000

Adresa z obchodního rejstříku

od 2.6.2015 Praha - Bubeneč, Podbabská 1112/13, okres Hlavní město Praha, PSČ 16000

26456206

DIČ

Není plátce DPH

6.6.2001 - 31.1.2011

CZ26456206

Datum vzniku

4. června 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

22. května 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

22. května 2015

Datová schránka

9ezgfgf

Historické názvy

22.2.2010 - 22.5.2015

FWDS FVE Bohemia a.s.

22.5.2015 - 22.5.2015

FWDS FVE Bohemia a.s.

14.4.2015 - 14.4.2015

FWDS FVE Bohemia a.s.

4.6.2001 - 22.2.2010

StarPRESS CZ a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7221

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.11.2004 - 22.5.2015

13 000 000 Kč

13.3.2002 - 3.11.2004

5 000 000 Kč

24.9.2001 - 13.3.2002

2 000 000 Kč

4.6.2001 - 24.9.2001

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 22. května 2015 - 22. května 2015 : Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6. března 2015, č.j. MSPH 96 INS 7020/2010 - B - 66 byl zrušen konkurs na majetek obchodní společnosti FWDS FVE Bohemia a.s., neboť majetek... podstaty nepostačuje pro uspokojení věřitelů dle § 308 odst. 1 písm. d) zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen "IZ"). Rozhodnutí nabylo právní moci dne 25. března 2015.Dle § 312 odst. 3 IZ je zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 písm. d) IZ podkladem pro výmaz dlužníka z obchodního rejstříku.Společnost FWDS FVE Bohemia a.s., IČO 26456206 se sídlem Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13 se vymazává z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze. zobrazit více skrýt více
  • 21. srpna 2004 - 3. listopadu 2004 : Z důvodu pokrytí ztrát, umožnění dalšího fungování společnosti a získání disponibilního kapitálu pro další rozvoj podnikatelských aktivit společnosti rozhodla valná hromada společn... osti o zvýšení základního kapitálu společnosti.- základní kapitál společnosti se zvyšuje o 8 000 000,- Kč ( slovy : osm milionů korun českých), vydáním 32 ( třiceti dvou) kusů nových kmenových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 250 000,- Kč ( slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých);- žádný z akcionářů nemá přednostní právo na upsání nových akcií, protože se všichni akcionáři svého přednostního práva vzdali před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu prohlášením učiněným na valné hromadě;- emisní kurs každé nové akcie upsané bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 250.000,- Kč ( slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých);- upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;- nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady;- všechny nové akcie budou upsány dohodou akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku;- ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) ( tj. nabídka předem určenému zájemci či zájemcům a upsání na základě veřejné nabídky) obchodního zákoníku se vylučují;- nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;- počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku;- představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 15 ( patnácti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit akcionářům písemnou informaci o možnosti upsání akcií dohodou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku;- představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informaci o možnosti upsání akcií doručit akcionářům návrh dohody o upsání akcií podle § 205 obchodního zákoníku obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy i náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu dohody nese společnost;- počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva uzavřením dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku je představenstvo společnosti povinno oznámit akcionářům nejpozději současně s doručením písemné informace o možnosti upsání akcií;- dohoda akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě 15 ( patnácti) dnů ode dne, kdy představenstvo akcionářům písemně oznámí, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a že doručení tohoto oznámení je počátkem běhu lhůty pro upsání akcií dohodou akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku, v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese Praha 2, Nové Město, Karlovo nám. 288/17, PSČ. 120 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin;- emisní kurs nových akcií upsaných bez využití přednostního práva dohodou akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku je upisovatel povinen splatit v plné výši ( tj. 100% emisního kursu) nejpozději do 90 ( devadesáti) dnů od upsání akcií; emisní kurs akcií má být v plné výši splacen započtením pohledávek;- valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek nebo jejich částí na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií:a) pohledávka společnosti xpandia a.s. za společností starPRESS CZ a.s. ze smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 20.700.000,- Kč ( slovy: dvacet milionů sedm set tisíc korun českých) ze dne 23.3.2004 s příslušenstvím ; výše pohledávky za jistinou ke dni 20.5.2004 činí 13.500.000,- Kč a 214.450,82 Kč za běžným úrokem; výše pohledávky, která může být započtena proti pohledávce společnosti za splacením emisního kursu akcií ke dni 20.5.2004 činí celkem 13.714.450,82 Kč;b) pohledávka Tomáše Chadima za společností StarPRESS CZ a.s. ve výši 2.100.000,- Kč ( slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) s příslušenstvím ze smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze dne 15.5.2001; výše pohledávky ke dni 20.5.2004 činí 2.100.000,- Kč za jistinou a 1.150.920,15 Kč za běžným úrokem; výše pohledávky, která může být započtena proti pohledávce společnosti za splacením emisního kursu akcií ke dni 20.5.2004 činí celkem 3.250.920,15 Kč;- představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh smlouvy o započtení pohledávek;- dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 580 a 581 občanského zákoníku a musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i:- přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávek, určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření dohody o započtení ( tj. jistiny s příslušenstvím), určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření dohody o započtení a určení výše příslušenství a právního důvodu jeho vzniku;- přesné určení, jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství;- dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do 90 ( devadesáti) dnů od upsání akcií; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. zobrazit více skrýt více
  • 24. září 2001 - 13. března 2002 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 19. června 2001 o zvýšenízákladního kapitálu z 2.000.000,- Kč ( dva milióny korunčeských) o 3.000.000,- Kč ( tři milióny korun českých) nacel... kovou částku 5.000.000,- Kč ( pět miliónu korun českých) a tovydáním 12 kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinnépodobě o jmenovité hodnotě a emisním kursu 250.000,- Kč každá.Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosudexistující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov.Všechny upisované akcie budou nabídnuty jedinému zájemci,společnosti Expandia Holding, a.s., se sídlem Praha 4,Gončarenkova 12, IČ: 25 32 70 46 , zapsané v obchodním rejstříkuvedeném u Městského soudu v Praze , oddíl B, vložka 5406.Upisování akcií bude provedeno společností Expandia Holding a.s.v sídle společnosti StarPRESS CZ a.s. ve lhůtě čtrnácti dnů odedne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku.Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsanýchakcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, do patnácti dnůode dne zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšenízákladního kapitálu. zobrazit více skrýt více
posunout dolů