Trendy

97 221 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

443 tis. Kč

Zisk za rok 2010

Trendy

37 610 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Sídlo

od 17.10.2011 Praha 9, Drahobejlova 1019/27, PSČ 19000

Historické adresy

7.8.2002 - 17.10.2011 Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ 13083
26.11.2001 - 7.8.2002 Praha 3, Husitská 160/49, PSČ 13000
20.6.2001 - 26.11.2001 Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 13087

26460939

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2010 - 14.9.2015

CZ26460939

10.10.2001 - 31.12.2008

CZ26460939

Datum vzniku

20. června 2001

Datová schránka

tt4cu2m

Historické názvy

17.10.2011 - 12.3.2018

PORTEAN CONSULTING, a.s.

10.1.2007 - 17.10.2011

APOGEO Tax, a.s.

8.1.2007 - 10.1.2007

APOGEO TAX, a.s.

28.2.2005 - 8.1.2007

ASSET TAX, a.s.

9.4.2003 - 28.2.2005

ASSET TAX & COMPANY, a.s.

9.4.2003 - 28.2.2005

ASSET TAX  & COMPANY, a.s.

26.11.2001 - 9.4.2003

GLOBAL FINANCIAL ADVISERS Czech, a.s.

20.6.2001 - 26.11.2001

Tarper Company, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7241

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.2.2010

8 832 000 Kč

Historické jmění

6.2.2006 - 1.2.2010

13 800 000 Kč

14.3.2005 - 6.2.2006

3 000 000 Kč

20.6.2001 - 14.3.2005

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 124762PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano ( zobrazit podrobnosti )

Historické provozovny

3.12.2001 - 11.1.2006

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Husitská 160/49, 130 00, Praha 3 - Žižkov

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 12. března 2018 : Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 85 Cm 2649/2017 - 6 ze dne 24.1.2018, které nabylo právní moci dnem 24.2.2018, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. července 2009 - 1. února 2010 : Obchodní společnost NATLAND Consulting Group B. V.,reg. číslo: 342 67 501, Amsterdam, Herengracht 268, 1016 BW, Nizozemské království (dále jen "jediný akcionář"), která je jediným... akcionářem obchodní společnosti APOGEO Tax, a.s., IČ: 264 60 939, se sídlem Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 7421 (dále jen "APOGEO Tax"), rozhodl dne 30. června 2009 v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti APOGEO Tax, a.s. takto:Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti APOGEO Tax je efektivní využití finančních prostředků v rámci holdingu, kam společnost APOGEO Tax náleží, a tedy jejich vyplacení jedinému akcionáři. Základní kapitál společnosti APOGEO Tax se snižuje o částku 4,968.000,- Kč (slovy: čtyři miliony devět set šedesát osm tisíc korun českých), z částky 13,800.000,- Kč (slovy:třináct milionů osm set tisíc korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 8,832.000,- Kč (slovy: osm milionů osm set třicet dva tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a se stanovami společnosti APOGEO Tax, a to snížením jmenovité hodnoty všech 138 kusů akcií, přičemž každá jednotlivá akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 64.000,- Kč. Společnost APOGEO Tax vydala akcie na jméno a snížení jmenovité hodnoty bude provedeno vyznačením snížení jejich jmenovité hodnoty (výměnou za nové listinné akcie s nižší hodnotou). Zdroje získané snížením základního kapitálu, tedy částka ve výši 4,968.000,- Kč (čtyři miliony devět set šedesát osm tisíc korun českých) bude uhrazena jedinému akcionáři společnosti APOGEO Tax. Zdroje získané snížením základního kapitálu, tedy částka ve výši 4,968.000,- Kč (čtyři miliony devět set šedesát osm tisíc korun českých) budou vyplaceny jedinému akcionáři ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne předložení předmětných akcií společnosti APOGEO Tax, ne však dříve než v den následující zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předmětné akcie musí být předloženy společnosti APOGEO Tax za účelem vyznačení jejich snížené jmenovité hodnoty (výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě) ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pro snížení jmenovité hodnoty akcií se použije ustanovení § 215 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Tato pravidla postupu při snížení základního kapitálu společnosti APOGEO Tax jediný akcionář schvaluje. zobrazit více skrýt více
  • 18. ledna 2006 - 6. února 2006 : NATLAND CZ, a.s., IČ: 271 39 786, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, jako jediný akcionář akciové společnosti ASSET TAX, a.s., a to při výkonu působnosti va... lné hromady dle § 190 obch. zák. , rozhodl a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ASSET TAX, a.s., IČ: 264 60 939, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, takto:Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen:Zvyšuje se základní kapitál společnosti ASSET TAX, a.s. o 10,800.000,- Kč tj. z částky 3,000.000,- Kč na částku 13,800.000,- Kč s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Zvýšení základního kapitálu společnosti ASSET TAX, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 108 kusů, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč.Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě.Předem určený zájemce:Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude stávající jediný akcionář společnosti ASSET TAX, a.s. - tj. společnosti NATLAND CZ, a.s., který upíše všech 108 kusů kmenových, listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, a to jako předem určený zájemce.Emisní kurs:Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem:Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti ASSET TAX, a.s., na adrese Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, v době od 9.00 hod. do 16.00 hod.Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem:Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obch. zák. a bude doručen předem určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti ASSET TAX, a.s. - tj. společnosti NATLAND CZ, a.s. do 14 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti ASSET TAX, a.s. do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti ASSET TAX, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. , s tím že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií.Peněžitý vklad a způsob jeho splacení:Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatiti peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit započtením peněžitých pohledávek NATLAND CZ, a.s. vůči společnosti ASSET TAX, a.s. proti pohledávce společnosti ASSET TAX, a.s. na splacení emisního kursu. Připouští se započtení těchto peněžitých pohledávek společnosti NATLAND CZ, a.s. za společností ASSET TAX, a.s. do celkové výše 10,800.000,- Kč:- pohledávky ve výši 10,875.000,- Kč s příslušenstvím, která vznikla společnosti NATLAND CZ, a.s. na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností NATLAND CZ, a.s. jako věřitelem a společností ASSET TAX, a.s. jako dlužníkem dne 1. prosince 2005, na jejímž základě se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr do celkové výše 11,000.000,- Kč ; dne 23. prosince 2005 pak věřitel a dlužník uzavřeli dohodu o ukončení úvěru ze dne 1.12.2005, kterou se smluvní strany dohodly o splacení poskytnutého úvěru a jeho příslušenství v celkové výši 10,882.740,- Kč ke dni 3.1.2006.Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje.Pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií:Předem určený zájemce společnost NATLAND CZ, a.s., jako upisovatel, splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obch. zák., takto: emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 10,800.000,- Kč splatí společnost NATLAND CZ, a.s., jako upisovatel, dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností ASSET TAX, a.s. a společností NATLAND CZ, a.s.Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje.Pravidla postupu pro smlouvu o započtení:Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení se stanoví takto:Lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení, který bude doručen upisovateli jako předem určenému zájemci - společnosti NATLAND CZ, a.s. do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 2. března 2005 - 14. března 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31. ledna 2005 sepsané ve formě notářského zápisu N 44/2005, NZ 39/2005 ze dne 31. ledna 2005.Dne 31. ledna 2005 roz... hodl jediný akcionář společnosti ASSET TAX & COMPANY, a.s., vykonávající působnost valné hromady ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti ASSET TAX & COMPANY, a.s., a to následovně.1. Konstatuje se, že emisní kurs dříve upsaných akcií společnosti je zcela splacen.2. Zvyšuje se základní kapitál společnosti ASSET TAX & COMPANY, a.s. peněžitým vkladem z dosavadního kapitálu ve výši 1,000.000,- Kč o částku ve výši 2,000.000,- Kč a to upsáním nových akcií tak, že základní kapitál po tomto zvýšení bude činit 3,000.000,- Kč.Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. 2,000.000,- Kč se nepřipouští.3. Jediný akcionář společnosti ASSET TAX & COMPANY, a.s. a to společnost SILVER WINGS COMPANY LLC se tímto vzdává dle § 204a odst. 7 obch. zák. přednosního práva na upisování nových akcií.4.Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:Počet: 20 akciíJmenovitá hodnota: 100.000,- Kč, přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotěDruh: kmenovéForma: na jménoPodoba: listinné akcie5. Určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci a to společnosti RS ICG, a.s., se sídlem Praha 3, Koněvova 2660/141, IČ : 271 39 786, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9262.6. Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií takto:Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti ASSET TAX & COMPANY, a.s.. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 obch. zák. uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem a společností. Zájemce je oprávněn upsat tyto nové akcie společnosti ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle společnost určitému zájemci do třiceti dnů ode dne právní moci soudního rozhodnutí o zápisu usnesení jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, emisní kurs akcií.7. Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu takto:Ve lhůtě třiceti dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce za společností proti pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, a to pohledávky určitého zájemce ve výši 2,000.000,- Kč z titulu nároku na vrácení půjčky dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.12.2004, jenž byla splatná ke dni 12.1.2005.8. Vyslovuje se souhlas se započtením pohledávky určitého zájemce za společností proti pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, pokud určitý zájemce upíše nové akcie společnosti, a to pohledávky určitého zájemce ve výši 2,000.000,- Kč z titulu nároku na vrácení půjčky dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.12.2004, jenž byla splatná ke dni 12.1.2005.Souhlas se započtením pohledávky shora uvedené, se vyslovuje zejména z důvodu narovnání vztahů mezi společností a určitým zájemcem, který je jedním z největších věřitelů společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů