Základní údaje

Historické adresy

30.7.2001 - 20.8.2008 Praha 10, Jakobiho 328, PSČ 10900

26468174

DIČ

Není plátce DPH

15.8.2001 - 20.8.2008

CZ26468174

Datum vzniku

30. července 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

20. srpna 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

20. srpna 2008

Historické názvy

30.7.2001 - 20.8.2008

REPAROSERVIS LESNÍ TECHNIKA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7296

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

10.12.2003 - 20.8.2008

12 000 000 Kč

20.8.2003 - 10.12.2003

2 000 000 Kč

30.7.2001 - 20.8.2003

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 20. srpna 2008 - 20. srpna 2008 : Společnost REPAROSERVIS LESNÍ TECHNIKA a.s. zanikla sloučením s nástupnickou společností REPAROSERVIS spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Jakobiho 328, 109 00 Praha 10 Petrovice, IČ ... 63994445 v rámci fúze sloučením společnosti REPAROSERVIS LESNÍ TECHNIKA a.s., se sídlem Praha 10, Jakobiho 328, 109 00 Praha 10 Petrovice, IČ 26468174 jako společnosti zanikající se společností REPAROSERVIS spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Jakobiho 328, 109 00 Praha 10 Petrovice, IČ 63994445 jako společností nástupnickou podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 8.7.2008 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2008 zobrazit více skrýt více
  • 8. listopadu 2007 - 20. srpna 2008 : Na základě smlouvy o prodeji podniku ze dne 10.10.2007 došlo s účinností k 1.11.2007 k prodeji podniku ve prospěch společnosti REPAROSERVIS spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Petrov... ice, Jakobiho 328, PSČ 109 00, IČ: 639 94 445. zobrazit více skrýt více
  • 1. srpna 2002 - 20. srpna 2008 : Akcie jsou převoditelné na základě předchozího písemnéhosouhlasu představenstva společnosti,přičemž tento souhlas jeplatný jen tehdy,je-li udělen třemi členy představenstva.
  • 20. října 2003 - 10. prosince 2003 : Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:a) základní kapitál společnosti REPAROSERVIS LESNÍ TECHNIKA a.s., se sídlem Praha 10, Jakobiho 328, PSČ 109 00, IČ 26468174, se zvyšuje o č... ástku 10 000 000,- Kč, slovy, deset milionů korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování nad tuto částku se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10, slovy: deseti, kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, akcie budou mít v souladu se stanovami omezenou převoditelnost.c) Veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty určitým zájemcům takto:- společnosti CE WOOD, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, PSČ 760 01, IČ 48533700, bude nabídnuto upsání 5, slovy: pěti kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, za emisní kurz, který bude rovný jejich jmenovité hodnotě,- společnosti REPAROSERVIS spol. s r .o., se sídlem Praha 10-Petrovice, Kurčatovova 321, PSČ 109 00, IČ 63994445, bude nabídnuto upsání 5, slovy: pěti, kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, slovy jeden milion korun českých, za emisní kurz, který bude rovný jejich jmenovité hodnotě,d) Místem úpisu je sídlo společnosti REPAROSERVIS LESNÍ TECHNIKA a.s.,e) Upisovatelé splatí celý emisní kurz formou započtení, které bude provedeno do třiceti dnů od právní moci zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst.5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli ihned poté, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu záměru na zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Upisovatel smlouvu uzavře nejpozději do 14, slovy: čtrnácti, dnů po doručení návrhu. zobrazit více skrýt více
  • 30. července 2001 - 1. srpna 2002 : Převod akcií na jméno je podmíněn předchozím písemným souhlasempředstavenstva společnosti.
posunout dolů