Trendy

8 979 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-83 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

64 590 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 31.3.2003 Praha 1, Na Florenci č.p. 1055, PSČ 11000

Historické adresy

1.8.2001 - 31.3.2003 Praha 1, Opletalova 960/33, PSČ 11000

26469537

DIČ

od 1.11.2001

CZ26469537

Datová schránka

8f5egvi

Historické názvy

1.8.2001 - 4.12.2013

HZTF a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7303

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.10.2008

75 000 000 Kč

Historické jmění

6.12.2004 - 27.10.2008

70 000 000 Kč

6.1.2003 - 6.12.2004

60 000 000 Kč

22.5.2002 - 6.1.2003

50 000 000 Kč

1.8.2001 - 22.5.2002

30 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

35- 7898870257 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 11. srpna 2008 - 27. října 2008 : a) Jediný Akcionář zvyšuje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, základní kapitál Společnosti o částku ve výši 5,000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), z půvo... dní výše 70,000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) na částku 75,000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).c) Přednostní právo jediného Akcionáře se vylučuje, protože emisní kurs má být splacen výhradně započtením peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.d) Všechny akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou:? Akcionář (výslovně společnost BERG HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT se sídlem Schaan, Lichtenštejnské knížectví) ? upíše 4 (slovy: čtyři) kusy akcií - -? společnost HERBET s.r.o., se sídlem Praha 2, Ječná 243/39a, PSČ 120 00, IČ 267 74 968 ? upíše 1 (slovy: jeden) kus akciee) Všechny akcie budou upsány zájemci ve Smlouvách o upsání akcií, kdy Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny v sídle Společnosti ve lhůtě tří týdnů. Představenstvo Společnosti je povinno oznámit zájemcům písemně (doporučeným dopisem na adresy jejich sídla nebo osobně proti podpisu) počátek této lhůty, který nesmí předcházet zápisu rozhodnutí jediného Akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a začíná doručením oznamovacího dopisu. Přílohou oznamovacího dopisu bude rovněž návrh Smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno oznámení o počátku lhůty zaslat zájemcům nejpozději do dvou týdnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného Akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs každé akcie se rovná jejich jmenovité hodnotě.f) Jediný Akcionář vyslovuje svůj souhlas s tím, aby proti pohledávkám na splacení emisního kursu, které bude mít Společnost za zájemci byly započteny pohledávky takto:? část pohledávky, kterou má zájemce - Akcionář za Společností, a to část ve výši 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Pohledávka je k dnešnímu dni splatná.Pohledávka, kterou má zájemce - Akcionář za Společností vznikla na základě Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností uzavřené ve smyslu ustanovení § 570 obč. zák. dne 3.11.2006 mezi Akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem a její celková výše činí k 31.5.2008 částky 4,122.582,88 Kč.Dle vyjádření auditora MASTER Audit spol. s r.o., auditorské osvědčení č. 176 (auditor Ing. Hana Ortová, 1495 auditorské osvědčení č. 1495) je tento závazek ke dni 31.5.2008 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu.? část pohledávky, kterou má zájemce - společnost HERBET s.r.o. za Společností, a to část ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Pohledávka je k dnešnímu dni splatná.Pohledávka, kterou má zájemce - společnost HERBET s.r.o. za Společností vznikla, mimo jiné, na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.7.2004 uzavřené mezi společností HERBET s.r.o. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem a její celková výše činí 4,000.000,- Kč plus příslušenství. Na základě i jiných titulů činí celková výše závazků Společnosti za společností HERBET s.r.o. k 31.5.2008 částky 9,131.430,21 Kč.Dle vyjádření auditora MASTER Audit spol. s r.o., auditorské osvědčení č. 176 (auditor Ing. Hana Ortová, 1495 auditorské osvědčení č. 1495) je tento závazek ke dni 31.5.2008 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Smlouvy o započtení budou uzavřeny mezi Společností a zájemci ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření Smluv o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření příslušné Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením Smlouvy o započtení budou pohledávky na splacení emisního kursu, které bude mít Společnost za zájemci z titulu uzavření Smluv o upsání akcií zcela splaceny a pohledávky, které mají zájemci za Společností budou splaceny částečně, a to v rozsahu uvedeném shora. zobrazit více skrýt více
  • 13. září 2004 - 6. prosince 2004 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 6.8.2004 rozhodl, že:1) zvyšuje základní kapitál o částku 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) upsáním nových... akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- (slovy: jedenmilion korun českých), znějící na majitele a mající listinnou podobu,3) 4 akcie budou upsány peněžitým vkladem a to formou započtení (kapitalizace) části pohledávky a 6 akcií bude upsáno nepeněžitými vklady,4) bere na vědomí, že:- v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitých vkladů dne 3.8.2004 vypracován znalecký posudek č. 2458-157/2004 a to znalcem Ing. Jiřím Rauchem, znalcem pro obor ekonomika a stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí, který byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu jmenován usnesením Městského soudu v Praze čj. Nc 4416/2004-7 ze dne 26.7.2004, které nabylo právní moci dne 28.7.2004,- představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři písemnou zprávu ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku,5) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, a to dle prohlášení uvedeného shora; toto přednostní právo se týká upsání 4 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) peněžitým vkladem; ohledně upsání 6 kusů npvých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) nepeněžitými vklady přednostní právo dosavadní akcionář ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku neměl,6) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku,-7) emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí částku 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) a bude splacen ve výši 100 % (slovy: jednosto procent) do 30 (slovy: třiceti) dnů od upsání akcií za podmínek níže uvedených,8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých), znějících na majitele a mající listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitým (předem určeným) zájemcům takto:- 3 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějících na majitele a majících listinnou podobu, bude nabídnuto Ing. Zlatě Kolářové, r.č. 645329/1823, bytem Dolákova 796/9, Praha 8, PSČ 181 00, která akcie splatí níže uvedeným nepeněžitým vkladem A,- 3 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějících na majitele a mající listinnou podobu, bude nabídnuto Mgr. Haně Ferklové, r.č. 745406/0185, bytem Praha 6, Africká 671/5, PSČ 160 00, která akcie splatí níže uvedeným nepeněžitým vkladem B,- 4 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějících na majitele a majících listinnou podobu, bude nabídnuto splečnosti BERG HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT, se sídlem Schaan, Lichtenštejnsko, zapsané v obchodním rejstříku ve Vaduzu pod reg. č. H.1102/11, která akcie splatí započtením níže uvedené pohledávky.9) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být uředně ověřeny,10) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti HZTF a.s. na adrese Praha 1, Na Florenci č.p. 1055, PSČ 110 00, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů počínaje dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcie společnosti upisovatelům - tj. určitým (předem určeným) zájemcům; tento návrh smlouvy o upsání akcie společnost upisovatelům - tj. určitým (předem určeným) zájemcům předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jejich bydliště nebo sídla, nebo jim jej osobně předá proti podpisu, a to do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne , kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcie bez využití přednostního práva bude upisovatelům - tj. určitým (předem určeným) zájemcům oznámen tím, že jim bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcie; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcie bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcie bez využití přednostního práva počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcie; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii,11) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku určuje, že:- předmětem nepeněžitých vkladů jsou:A. spoluvlastnický podíl ve výši jedné ideální poloviny nemovitosti - pozemku parcelní číslo 1110/5 - zahrada o celkové výměře 1661 m2, v katastrálním území Troja, obec Praha, okres Hlavní město Praha, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví číslo 972, ve vlastnictví Ing. Zlaty Kolářové, r.č. 645329/1823, bytem Dolákova 796/9, Praha 8, PSČ 181 00, (dále též "nepeněžitý vklad A")B. spoluvlastnický podíl ve výši jedné ideální poloviny nemovitosti - pozemku parcelní číslo 1110/5 - zahrada o celkové výměře 1661m2, v katastrálním území Troja, obec Praha, okres Hlavní město Praha, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví číslo 972, ve vlastnictví Mgr. Hany Ferklové, r.č. 745406/0185, bytem Praha 6, Africká 671/5, PSČ 160 00, (dále též "nepeněžitý vklad B")- výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu A dle znaleckého posudku činí částku 3.000.000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých),- výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu B dle znaleckého posudku činí částku 3.000.000,- kč (slovy: třimiliony korun českých),- na uvedený nepeněžitý vklad A bude vydáno 3 (slovy: tři) kusy kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), majících listinnou podobu- na uvedený nepeněžitý vklad B bude vydáno 3 (slovy: tři) kusy kmenových akcií znějících na majitele, každá o jemnovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), majících listinnou podobu12) konstatuje, že mezi hodnotou nepeněžitého vkladu A a B jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, není rozdíl ve smyslu ustanovení § 163a odst. 3 obchodního zákoníku,13 ) na splacení akcií upisovaných peněžitým vkladem, a to 4 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějících na majitele a majících listinnou podobu, které budou nabídnuty společnosti BERG HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT, se připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které mají být vydány na protiplnění, přičemž se jedná o tuto pohledávku jediného akcionáře:- pohledávka je peněžitá a její celková výše činí částku 9.000.000,- Kč (slovy: devětmilionů korun českých) s 6% (slovy: šesti procentním) úrokem p. a běžícím od 2.6.2003, s tím, že k započtení bude použita část jistiny ve výši 4,000.000,- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých); zbylá část jistiny a úroky nejsou předmětem započtení,- pohledávka vznikla původně ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi Ing. Jiřím Tesařem, CSc., r.č. 321018/655, bytem U šípků 4, Praha 5 jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 1.11.2001; závazek ze smlouvy o půjčce byl dále změněn dohodou o úpravě vzájemných práv a povinností uzavřenou mezi Ing. Jiřím Tesařem, shora a společností dne 12.6.2002; dále došlo smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 11.3.2003 uzavřené mezi Ing. Jiřím Tesařem CSc shora jako postupitelem a jediným akcionářem jako postupníkem k postoupení pohledávky za společností jako dlužníkem ze smlouvy o půjčce ve znění dohody o úpravě vzájemných práv a povinností shora; dále jediný akcionář jako věřitel a společnost jako dlužník uzavřeli dne 1.8.2003 dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností, kterou byla upravena splatnost pohledávky,- existence pohledávky byla osvědčena panem Ing. Rostislavem Kunešem, auditorem, číslo osvědčení 1307 KAČR a společností Horwath Notia Audit s.r.o., Balbínova 496/8, Praha 2 - Vinohrady, číslo osvědčení 080 KAČR; pravidla započtení:- lhůta ke splacení, tj. k uzavření smlouvy o započtení (splacení emisního kursu upsaných akcií), činí 30 (slovy: třicet) dní ode dne upsání akcií,- místo k uzavření smlouvy o započtení pohledávky je sídlo společnosti HZTF a.s., na adrese Praha 1, Na Florenci čp. 1055, PSČ 110 00,14) s ohledem na skutečnost, že pohledávka akcionáře za společností a předpokládaná poledávka společnosti za akcionářem na splacení emisního kursu akcií, a to 4 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějící na majitele a majících listinnou podobu, se vzájemně kryjí, zanikne částečně uzavřením smlouvy o započtení pohledávka akcionáře za společností a jeho emisní kurs bude splacen,15) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100 % emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, v sídle společnosti HZTF a.s., na adrese Praha 1, Na Florenci čp. 1055, PSČ 110 00 takto:- nepeněžitý vklad A a nepeněžitý vklad B formou písemného prohlášení učiněného podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v návaznosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a předaného společnosti spolu s jeho předáním,16) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 70,000.000,- Kč (slovy: sedmdesátmilionů korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 23. srpna 2002 - 6. ledna 2003 : Zvyšuji, z důvodu posílení vlastních zdrojů společnosti vsouvislosti s investičními záměry společnosti, základní kapitálspolečnosti o částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmi... lionů korun českých), tj. z původních 50.000.000,- Kč (slovy:padesát milionů korun českých) na 60.000.000,- Kč (slovy:šedesát milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tutočástku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10 kusů(slovy: deseti kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějícína majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000.000,- Kč(slovy: jeden milion korun českých).Přednostní právo na upisování akcií se vylučuje.Všechny nové akcie budou upsány předem určenému zájemci vsouladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve smlouvách oupsání akcií, které nahradí listinu upisovatelů.Předem určeným zájemcem je pan Ing. Jiří Tesař, CSc.,r.č.321015/055, bytem Praha 5, U Šípků 4, PSČ 150 00, kterýupíše 10 akcií.Návrh smlouvy bude představenstvem společnosti předem určenémuzájemci doručen doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště neboosobně proti podpisu nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí právnímoci usnesení, kterým se záměr zvýšení základního kapitáluzapisuje do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií(akceptaci smlouvy) se stanovuje na 30 dní ode dne doručenínávrhu smlouvy. Podpisy stran na této smlouvě musí být úředněověřeny. Místem uzavření smlouvy je sídlo společnosti.Emisní kurs nových akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podoběznějící na majitele o jmenovité hodnotě akcie 1,000.000,- Kč(slovy: jeden milion korun českých).Vyslovuji svůj souhlas s tím, aby proti pohledávce na splaceníemisního kursu, kterou bude mít společnost HZTF a.s. za předemurčeným zájemcem panem Ing. Jiřím Tesařem, CSc., r.č.321018/055, bytem Praha 5, U Šípků byla započtena částpohledávky, kterou má Ing. Jiří Tesař, CSc., za společností HZTFa.s., a to část ve výši 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionůkorun českých). Pohledávka není k dnešnímu dni splatná.Vyslovuji tedy souhlas se započtením pohledávky i před jejísplatností.Pohledávka, kterou má předem určený zájemce za společnostívznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností apředem určeným zájemcem dne 1.11.2001. Na základě této smlouvyposkytl předem určený zájemce společnosti půjčku ve výši27,500.000,- Kč. Dle smlouvy o půjčce byla společnost povinnatuto částku vrátit nejpozději do 31.12.2002, a to spolu súrokem ve výši 10 % p. a splatném spolu s půjčkou. Vzhledem ktomu, že společnost tuto částku předem určenému zájemcinevrátila, uzavřela společnost s předem určeným zájemcemdnešního dne dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností, kdeshodně konstatovali, že k dnešnímu dni činí výše pohledávkypředem určeného zájemce za společností částku ve výši29,187.671,- Kč.Dále obě strany shodně konstatovali, že k dnešnímu dni bylapředem určenému zájemci vrácena ve výši 10,187.971,- Kč. Nazákladě shora uvedeného tedy společnost k dnešnímu dni dlužípředem určenému zájemci částku ve výši 19,000.000,- Kč. Tutočástku se společnost zavázala předem určenému zájemci vrátitnejpozději do 1.6.2003.Dle vyjádření auditora Ing. Rostislava Kuneše (číslo osvědčení1307 KAČR) ze dne 11.6.2002 je pohledávka jediného akcionářeřádně veden a v účetnictví společnosti a ke dni 29.5.2002 činíjejí výše 27,500.000,- Kč-jistina plus 1,582.191,78 Kč-úroky.Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností HZTF a.s. apanem Ing. Jiřím Tesařem CSc. ve lhůtě jednoho měsíce ode dneuzavření smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je dennásledující pod ni uzavření smlouvy o upsání akcií.Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splaceníemisního kursu, kterou bude mít společnost HZTF a.s. za panemIng. Jiřím Tesařem, CSc. z titulu zavření smlouvy o upsání akciízcela splacena a pohledávka, kterou má pan Ing. Jiří Tesař,CSC., za společností HZTF a.s. bude splacena částečně a to dovýše 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 25. února 2002 - 23. srpna 2002 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne17.12.2001 následující rozhodnutí:Za prvé: Zvyšuji z důvodu posílení vlastních zdrojů společnostiv souvislosti s inve... stičními záměry společnosti, základníkapitál společnosti o částku ve výši 20.000.000,- Kč (slovy:dvacet milionů korun českých), tj. z původních 30.000.000,- Kč(slovy: třicet milionů korun českých) na 50.000.000.,-Kč (slovy:padesát milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tutočástku se nepřipouští.Za druhé: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 20kusů (slovy: dvaceti kusů) kmenových akcií v listinné podoběznějící na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie činí1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).Za třetí: Přednostní právo na upisování akcií se vylučuje.Za čtvrté: Všechny nové akcie budou upsány předem určenýmizájemci v souladu s ust. § 204 odst.5) obchodního zákoníku vesmlouvách o upsání akcií, které nahradí listinu upisovatelů.Předem určenými zájemci jsou:1. Paní Ing. Zlata Kolářová, RČ 645329/1823, bytem Dolákova 796,Praha 8, PSČ 181 00, upíše 10 akcií.2. Paní Mgr. Hana Ferklová, RČ 745406/0185, bytem Africká 5,Praha 6, PSČ 160 00, upíše 10 akcií.Za páté: Návrh smlouvy bude představenstvem předem určenýmzájemcům doručeným dopisem na adrresu jejich bydliště nejpozdějido 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým se záměrzvýšení základního kapitálu zapisuje do obchodního rejstříku.Lhůta pro upsání akcií (akceptaci smlouvy) se stanovuje na 14dní ode dne doručení návrhu smlouvy. Podpisy stran na tétosmlouvy musí být úředně ověřeny.Emisní kurs nových akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podoběznějící na majitele o jmenovité hodnotě akcie 1,000.000,-Kč(slovy: jeden milion korun českých).Za šesté: Oba předem určení zájemci jsou povinni splatit celýemisní kurs jimi upsaných akcií na účet 0200280694/2700 vedený uHBV a.s., a to ve lhůtě dvaceti kalendářních dnů od uzavřenísmlouvy o úpisu akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů