Trendy

3 310 325 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

107 984 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

4 427 886 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 10.6.2011 Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14053

Historické adresy

22.5.2002 - 10.6.2011 Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ 12000
14.11.2001 - 22.5.2002 Praha 1, Jungmannova 35/29, PSČ 11148

26470411

DIČ

od 1.1.2002

CZ26470411

Datum vzniku

14. listopadu 2001

Datová schránka

zbsdk9i

Historické názvy

22.5.2002 - 30.9.2008

ČEZnet, a.s.

30.9.2008 - 30.9.2008

ČEZ ICT Services, a.s.

14.11.2001 - 22.5.2002

MOONSTONE, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7309

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.5.2006

1 895 000 000 Kč

Historické jmění

23.2.2005 - 4.5.2006

1 770 000 000 Kč

20.8.2003 - 23.2.2005

770 000 000 Kč

7.5.2003 - 20.8.2003

312 000 000 Kč

13.5.2002 - 7.5.2003

122 000 000 Kč

14.11.2001 - 13.5.2002

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

35- 4546440217 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 29.8.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Duhová 1531/3, 140 00, Praha - Michle

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. října 2008 : Obchodní společnost ČEZnet, a.s. se sloučila s obchodní společností ČEZData, s.r.o., se sídlem Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 38, IČ 271 51 417 jako zanikající společností. Na Obchodní společnost ČEZnet, a.s. se sloučila s obchodní společností ČEZData, s.r.o., se sídlem Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 38, IČ 271 51 417 jako zanikající společností. Na... obchodní společnost ČEZnet, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti ČEZData, s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 23. února 2005 : Jediný akcionář společnosti upsal smlouvou o upsání akcií ze dne 28.1.2005 všech 1.000 kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, o něž byl zvýšen zák Jediný akcionář společnosti upsal smlouvou o upsání akcií ze dne 28.1.2005 všech 1.000 kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, o něž byl zvýšen zák...ladní kapitál společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2003 : Jediný akcionář společnosti upsal smlouvou o upsání akcií ze dne 14.7.2003 všech 458 kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000000,- Kč, o něž byl zvýšen základn Jediný akcionář společnosti upsal smlouvou o upsání akcií ze dne 14.7.2003 všech 458 kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000000,- Kč, o něž byl zvýšen základn...í kapitál společnosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. července 2014 - 13. ledna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 5
 • 1. července 2014 - 13. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 6. března 2006 - 4. května 2006 : Jediný akcionář společnosti ČEZnet, a.s., tj. společnost ČEZ, a. s., učinil v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního ... zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady dne 24.2.2006 toto rozhodnutí:1) zvyšuje základní kapitál o částku 125.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetpětmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu;2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 125 ( slovy: jednostodvacetpět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), majících listinnou podobu; akcie nebudou kótované na oficiálním trhu,3) všechny akcie budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem (viz níže bod 9 tohoto rozhodnutí),4) bere na vědomí, že:- v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu dne 10.2.2006 vypracován znalecký posudek znalce Ing. Lukáše Křístka, MBA, bytem Jungmannova 1738, 252 63 Roztoky u Prahy, a to pod číslem 19/01/2006 (dále jen "znalecký posudek"),- shora uvedený znalec byl v souladu ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu jmenován usnesením Městského soudu v Praze čj. Nc 4926/2005-7 ze dne 19.12.2005, které nabylo právní moci dne 12.1.2006,- představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři zprávu, která obsahuje zdůvodnění hospodářské využitelnosti nepeněžitého vkladu ve vztahu k předmětu podnikání společnosti (§ 59 odst. 2 obchodního zákoníku), důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu akcií (§204 odst. 3 obchodního zákoníku);5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou splaceny pouze nepeněžitým vkladem, nemá dosavadní akcionář přednostní právo na upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku,6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a přihlédnutím ke skutečnosti, že jedinému akcionáři nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti, určuje, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitému (předem určenému) zájemci, a to společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 45274649,7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti ČEZnet, a.s., na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ: 120 00, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii,9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku určuje, že předmětem nepeněžitého vkladu jsou movité věci a nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí tvořené vybranými komunikačními aktivy - tj. hmotný komunikační majetek zahrnující komunikační hardware, komunikační rozvaděče, přepínače, routery, paměťové jednotky, stolní a přenosné komunikační přístroje, prezentační techniku, monitory a jiná periferní zařízení, komunikační kabeláž a její příslušenství s tím, že kompletní položkové vymezení celého nepeněžitého vkladu je uvedeno v přílohách 4, 5, 6 a 7 znaleckého posudku;- celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku činí částku 125.000.000,-Kč (slovy: jedno sto dvacet pět milionů korun českých);- struktura nepeněžitého vkladu (s uvedením hodnot jednotlivých strukturálních součástí) je následující:a) hardware v celkovém počtu 39 položek v celkové výši Kč 11.471.620,-Kč (slovy: jedenáct milionů čtyři sta sedmdesát jeden tisíc šest set dvacet korun českých),b) inventáře v celkovém počtu 4 položek v celkové výši Kč 505.192,-Kč (slovy: pět set pět tisíc jedno sto devadesát dvě koruny české),c) nemovitosti v celkovém počtu 20 položek v celkové výši Kč 36.563.850,-Kč (slovy: třicet šest milionů pět set šedesát tři tisíce osm set padesát korun českých); nemovitosti jsou představovány telefonními kabelovými přípojkami, jakož i metalickými a optickými kabely a sdělovacími zařízeními a jedná se o stavby, které nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí,d) stroje v celkovém počtu 100 položek v celkové výši Kč 76.459.338,-Kč (slovy: sedmdesát šest milionů čtyři sta padesát devět tisíc tři sta třicet osm korun českých);- na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 125 (slovy: jednostodvacetpět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), majících listinnou podobu, akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu;10) s přihlédnutím ke skutečnosti, že hodnota nepeněžitého vkladu se rovná celkové jmenovité hodnotě akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, a s přihlédnutím k obsahu ustanovení § 163a odst. 3 obchodního zákoníku, konstatuje, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, nevzniká;11) ve smyslu ustanovení §204 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem popsaným v bodě 9 tohoto rozhodnutí,12) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, v sídle společnosti ČEZ, a.s. na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, takto:- movité věci: předáním těchto věcí společnosti,- nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí: uzavřením písemné smlouvy o vkladu těchto nemovitostí se společností,13) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 1.895.000.000,-Kč (slovy: jednu miliardu osm set devadesát pět milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2005 - 23. února 2005 : Jediný akcionář ČEZ, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 13.1.2005 o:a) zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.000.000.000,-Kč upsáním nových akcií pod... le ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu;b) vydání 1.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu, na zvýšení základního kapitálu podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. b/ obchodního zákoníku;c) upsání a splacení všech akcií peněžitým vkladem;d) určení, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva a které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku nabídnuty jedinému akcionáři jako určitému (předem určenému) zájemci;e) stanovení ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e/ obchodního zákoníku, že všechny akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ: 120 00, ve lhůtě 30 dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti upisovateli - určitému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 20 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez přednostního práva je vždy shodný s jejich jmenovitou hodnotou a činí vždy částku 1.000.000,-Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč;f) stanovení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f/ obchodního zákoníku je upisovatel povinen 100% emisního kursu upsaných akcií splatit ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne upsání akcií;g) stanovení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f/ obchodního zákoníku upisovatel splatí emisní kurs akcií na účet společnosti č. 354544050207/0100, který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu;h) tom, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 1.770.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2003 - 20. srpna 2003 : - Jediný akcionář ČEZ, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 26. 5. 2003 o:a) zvýšení základního kapitálu navrhovatele o částku 458.000.000,-Kč upsánímnových akcií p... odle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu;b) vydání 458 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu, na zvýšení základníhokapitálu podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. b/ obchodního zákoníku;c) upsání a splacení všech akcií nepeněžitým vkladem;d) určení, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány,budou podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku nabídnutyjedinému akcionáři jako určitému, předem určenému zájemci;e) stanovení ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e/ obchodního zákoníku, ževeškeré akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle navrhovatele, naadrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ: 12000, ve lhůtě 30 dnů počínajednem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvospolečnosti upisovateli - určitému zájemci předá tak, že jej buď zašledoporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá protipísemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 dnů ode dne, kdy nabudeprávní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisováníakcií bude upisovateli - určitému zájemci oznámen tím, že mu bude doručennávrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy oupsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akciípočíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií;emisní kurs činí částku 1.000.000,-Kč na jednu akcii;f) určení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h/ obchodního zákoníkupředmětem nepeněžitého vkladu jsou:i) nemovitosti, a to:1) budova domu čp. 1866 (část obce Nové Město / Praha 2), způsobvyužití "jiná stavba" na stavebním pozemku parcelní č. 1507;stavební pozemek parcelní č. 1507 "zastavěná plocha a nádvoří";jiná stavba bez čp/če (část obce Nové Město / Praha 2), způsob využití"jiná stavba" na stavebním pozemku parcelní č. 1508/2 - dvorní trakto jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích s plochoustřechou, s obloukovými světlíky (fit centrum, technické provozy,podzemní garáže o šestnácti stáních);stavební pozemek parcelní č. 1508/2 "zastavěná plocha a nádvoří";včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, zapsáno na listuvlastnictví č. 84 pro katastrální území Nové Město, obec Praha;2) budova domu čp. 454 (část obce Nové Město / Praha 2) způsob využití"jiná stavba" na stavebním pozemku parcelní č. 1699/1;stavební pozemek parcelní č. 1699/1 "zastavěná plocha a nádvoří";stavební pozemek parcelní č. 1699/2 "zastavěná plocha a nádvoří";včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, zapsáno na listuvlastnictví č. 84 pro katastrální území Nové Město, obec Praha;3) pozemek parcelní č. 38/2 "ostatní plocha";včetně veškerého zákonného příslušenství, zapsaný na listu vlastnictvíč. 3375 pro katastrální území Srní u Hlinska, obec Hlinsko;4) pozemek parcelní č. 124/4 "ostatní plocha", způsob využití "jináplocha";pozemek parcelní č. 124/5 "trvalý travní porost";včetně veškerého zákonného příslušenství, zapsáno na listu vlastnictvíč. 246 pro katastrální území Čechtín, obec Čechtín;ii) nemovitosti, které nejsou předmětem zápisu do katastru nemovitostí - liniové stavby zemních a vzdušných vedení, ostatní stavbynepojmenované;iii) telekomunikační majetek movitý - zejména radioreléové stanicetelekomunikační a faxové přístroje, PC;iv) movité věci - vnitřní vybavení budovy čp. 1866 (část obce Nové Město/ Praha 2) na stavebním pozemku parcelní č. 1507, vnitřní vybavení jinéstavby bez čp/če (část obce Nové Město / Praha 2) na stavebním pozemkuparcelní č. 1508/2 a vnitřní vybavení budovy čp.454 na stavebnímpozemku parcelní č. 1699/1, jež jsou zapsány na listu vlastnictví č. 84pro katastrální území Nové Město, obec Praha;s tím, že komplexní položkové vymezení celého nepeněžitého vkladu je uvedenov příloze č. 2 společného znaleckého posudku ze dne 17.3.2003 vypracovanéhoznalci Ing. Jiřím Brejchou pod č. 560-13/2003 a Ing. Miroslavem Kolářem pod č.3670-65/2003, kteří byli jmenování usnesením Městského soudu v Praze ze dne9.3.2003 č.j. Nc 4108/2003-5.celková výše ocenění nepeněžitého vkladu podle společného znaleckého posudkučiní částku 458.146.100,- Kč.na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 458 kusů kmenových akcií znějícíchna jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, majících listinnou podobu;g) určení, že v souladu s ustanovením § 163a odst. 3 obchodního zákoníku buderozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, kterémají být vydány akcionáři jako protiplnění, ve výši 146.100,- Kč použit natvorbu rezervního fondu;h) schválení podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, že akcie vydanéna zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem;i) stanovení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f/ obchodníhozákoníku je upisovatel povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií velhůtě 30 kalendářních dnů ode dne upsání akcií v sídle jediného akcionářetakto:i) nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí formou písemnéhoprohlášení učiněného podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníkuv návaznosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a předaného společnosti spolu s předáním těchto nemovitostí;ii) movité věci předáním těchto věcí společnosti;iii) ostatní nemovitosti (nezapisované do katastru nemovitostí) uzavřenímpísemné smlouvy o vkladu těchto nemovitostí se společností;j) tím. že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladus tímto rozhodnutím bude činit 770.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 17. března 2003 - 7. května 2003 : Jediný akcionář společnosti, ČEZ, a.s. se sídlem v Praze 4,Duhová 2, IČ: 45274649, rozhodl dne 29.1.2003 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti takto:1) Zvyšuje se základní kapit... ál o částku 190.000.000,- Kč upsánímnových akcií podle ustanovení § 203 obch. zák. s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu.2) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 190 kusů kmenovýchakcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, znějícíchna jméno a majících listinnou podobu.3) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem.4) Podmínky pro výkon přednostního práva k upisování akciíjsou následující:a) přednostní právo může být vykonáno v sídle společnostiČEZnet, a.s., na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, ve lhůtě30 dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvyo upsání akcií akcionáři; tento návrh smlouvy o upsání akciípředstavenstvo společnosti akcionáři předá tak, že jej buďzašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jejosobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do20 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zápisurozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro vykonánípřednostního práva bude akcionáři oznámen doručením uvedenéhonávrhu smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrhsmlouvy o upsání akcií bude navíc informace představenstva opřednostním právu dle ustanovení § 204a odst. 2 obch. zák. asdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií na základěpřednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručenínávrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři,b) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kčpřipadá podíl ve výši 190/122 na jedné nové akcii o jmenovitéhodnotě 1.000.000,- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie,c) akcie upisované na základě přednostního práva jsoukmenové, znějí na jméno, mají listinnou podobu, jmenovitáhodnota jedné akcie je 1.000.000,- Kč, emisní kurs jedné akcieje 1.000.000,- Kč,5) Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit informaci opřednostním právu v Obchodním věstníku a současně tuto informaciakcionáři oznámit způsobem určeným zákonem a stanovami prosvolání valné hromady, tj. v souladu s tím, co je uvedeno vbodě 4 písm. a) tohoto rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu; představenstvo tuto informaci akcionáři oznámí tak, žeji buď zašle doporučeným dopisem na adresu sídla nebo ji předáosobně proti písemnému potvrzení o jejím převzetí,6) Jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mítpísemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,7) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti ČEZ, a.s. sesídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ: 45274649,8) Pokud všechny nebo některé akcie nebudou upsány s využitímpřednostního práva, lze tyto akcie (tj. akcie upisované bezvyužití přednostního práva) upsat v sídle společnosti ČEZnet,a.s., na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, ve lhůtě 14dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy oupsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvyo upsání akcií představenstvo upisovateli - určitému zájemcipředá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jehosídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jehopřevzetí, a to do 10 dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůta provyužití přednostního práva na upisování akcií nebo ode dne,kdy se jediný akcionář (popř. jiná osoba oprávněná vykonatpřednostní právo) svého přednostního práva na upisování akcií vplném rozsahu vzdal, přičemž rozhodující je ta z uvedenýchskutečností, která nastala dříve; počátek běhu lhůty proupisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli- určitému zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrhsmlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvyo upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta proupisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnemnásledujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisníkurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí1.000.000,- Kč na jednu akcii,9) Určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě oupsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tatosmlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředněověřeny,10) 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinensplatit ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne upsání akcií,11) Emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č.278949300217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., který byl vesmyslu ust. § 204 odst. 2 obch. zák. založen jako zvláštní účetza účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základníhokapitálu,12) Celková výše základního kapitálu po realizaci jehozvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 312.000.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 17. dubna 2002 - 7. května 2003 : Jediný akcionář společnosti MOONSTONE, a.s., tj. společnost ČEZ,a.s. zastoupený na základě plné moci Ing. Jaroslavem Jandou,rozhodl v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního... zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodníhozákoníku, při výkonu působnosti valné hromady takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 120.000.000,-Kč (slovy:jednostodvacetmilionů korun českých) upsáním nových akcií podleustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu, 2) v souladu s ustnovením §203 odst. 2 písm. b) obchodníhozákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu budevydáno 120 (slovy: jednostodvacet) kusů kmenových akcií ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000-Kč (slovy: jeden milionkorun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem,konstatuje, že jediný akcionář má ve smyslu ustanovení § 204aobchodního zákoníku přednostní právo upsat 120 (slovy:jednostodvacet kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem, přičemžve smyslu § 203 ost. 2 písm. c) a § 204a odst. 2 obchodníhozákoníku určuje následující podmínky pro výkon tohotopřednostního práva:a) přednostní právo může být vykonáno v sídle společnosti,naadrese Praha 1, Jumgmannova 35/29, PSČ: 111 48, ve lhůtě 14(slovy: čtrnácti) dnů počínaje dnem následujícím po dnidoručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři; tento návrhsmlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti akcionářipředá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jehosídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jehopřevzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabudeprávní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva budeakcionáři oznámen doručením uvedeného návrhu smlouvy o upsáníakcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akciíbude navíc informace představenstva o přednostním právu dleustanovení 204a odst. 2 obchodního zákoníku a sdělenípředstavenstva, že lhůta pro upisování akcií na základěpřednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručenínávrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři,b) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč(slovy: jedenmilion korun českých) je možné upsat 60 (slovy:šedesát) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých),c) akcie upisované na základě přednostního práva jsou kmenové,znějí na jméno, mají listinnou podobu, jmenovitá hodnota jednéakcie je 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých),emisní kurs jedné akcie je 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilionkorun českých), 5) konstatuje, že ve smyslu ustanovení §204a odst. 2 obchodníhozákoníku je představenstvo společnosti povinno zveřejnitinformaci o přednostním právu v Obchodním věstníku a současnětuto informaci akcionáři oznámit způsobem určeným zákonem astanovami pro svolání valné hromady, tj. v souladu s tím, co jeuvedeno v bodě 4 písm. a) tohoto rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu, představenstvo tuto informaci akcionáři oznámí tak, žeji buď zašle doporučeným dopisem na adresu sídla nebo jí předáosobně proti písemnému potvrzení o jejím převzetí 6) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodníhozákoníku jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsáníakcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musímít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 7) ve smyslu ustanovení §203 odst. 2 písm. d) obchodníhozákoníku určuje, že akcie, které neboudou uspány s využitímpřednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a tospolečnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmanova 29/35,PSČ 111 48, IČ: 45274649, 8) ve smyslu ustanovení §203 odst. 2 písm. e) obchodníhozákoníku stanovuje, že pokud všechny nebo některé akcie nebudouupsány s využitím přednostního práva, lze tyto akcie (tj. akcieupisované bez využití přednostního práva) upsat v sídlespolečnosti, na adrese Praha 1, Jungmannova 35/29, PSČ: 111 48,ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícímdnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akciíupisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsáníakcií představenstvo upisovateli - určitému zájemci předá tak,že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebomu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, ato do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůtapro využití přednostního práva na upisování akcií ode dne, kdyse jediný akcionář (popř. jiná osoba oprávněná vykonatpřednostní právo) svého přednostního práva na upisování akcií vplném rozsahu vzdal, přičemž, rozhodující je ta z uvedenýchskutečností, která nastala dříve; počátek běhu lhůty proupisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli- určitému zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrhsmlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrhsmlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, želhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počínáběžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsáníakcií:emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostníhopráva činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korunčeských) na jednu akcii, 9) konstatuje, že ve smyslu ustanovení §204 odst. 5 předemurčený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterouuzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnouformu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 10) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. f) obchodníhozákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií jeupisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti)kalendářních dnů ode dne upsání akcií, 11) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. f) obchodníhozákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí naúčet společnosti č.275868810297/0100, vedený u Komerční banky,a.s. pro platební styk v Komerční bance, a.s., popř. na účetč.27-5868810297/0100, vedený u Komerční banky, a.s. pro platebnístyk z jiné banky, který byl ve smyslu ustanovení §204 odst. 2obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelemsplacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizacijeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit122.000.000,-Kč (slovy: jednostodvacetdvamiliony korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2001 - 7. května 2003 : Společnost byla založena jednorázově, bez veřejné nabídky akcií,dne 28. března 2001.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů