Trendy

198 093 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-5 313 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

324 712 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.9.2001 Rakovník, Havlíčkova 69, PSČ 26901

26474638

DIČ

od 31.10.2001

CZ26474638

Datum vzniku

3. září 2001

Datová schránka

r8wdi47

Historické názvy

11.10.2010 - 4.12.2010

BAKALÁŘ, pivovar Rakovník, a.s.

3.9.2001 - 11.10.2010

CZECH BREWERY - RAKOVNÍK, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7323

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.8.2015

165 000 000 Kč

Historické jmění

29.12.2009 - 24.8.2015

127 500 000 Kč

3.12.2009 - 29.12.2009

72 000 000 Kč

11.10.2006 - 3.12.2009

72 000 000 Kč

13.9.2006 - 11.10.2006

2 000 000 Kč

3.9.2001 - 13.9.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Rakovník

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

CZ1501000000357038280257

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 15.8.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na Sekyře 2377, 269 01, Rakovník - Rakovník II

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 24. srpna 2015 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 19.6.2015 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 127.500.000,- Kč o částku 37.500.0 Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 19.6.2015 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 127.500.000,- Kč o částku 37.500.0...00,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 165.000.000,- Kč úpisem nových akcií, a to úpisem všech nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře upsat nové akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti s tím, že upisování nad tuto částku ani pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Důvodem pro zvýšení základního kapitálu byla potřeba kapitálového posílení a podpora ekonomických ukazatelů společnosti v souvislosti s dalším rozvojem společnosti a posílení její stability a pozice v obchodních vztazích a na trhu a její oddlužení.Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu byl kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie byly emitovány jako kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, v počtu 37.500 ks, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé jednotlivé akcie a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Všechny nové akcie byly upsány jediným akcionářem společnosti, tj. obchodní společností GROWTHWAY INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Simou Menardou 8, RIA COURT 8, 1st floor, Flat/Office 101, P.C. 6015 Larnaca, Kyperská republika, registrační číslo HE 243380. Emisní kurs každé nově upisované akcie činil 1.000,- Kč; emisní kurs všech 37.500 ks akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu tedy činil 37.500.000,- Kč. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady byla v souladu s ustanovením § 475 písm. l) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, připuštěna možnost splacení části emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtením peněžité pohledávky upisovatele, tj. jediného akcionáře společnosti, tedy společnosti GROWTHWAY INVESTMENTS LIMITED, vůči společnosti, až do výše 36.933.951,66 Kč proti pohledávce společnosti na splacení části emisního kursu nových emitovaných akcií. Emisní kurs byl tedy z části, a to co do výše 36.933.951,66 Kč, splacen započtením existujících pohledávek jediného akcionáře a zbylá část pohledávky na splacení emisního kursu ve výši 566.048.34 Kč byla splacena upisovatelem, tedy jediným akcionářem společnosti, bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 5. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 3. prosince 2009 - 29. prosince 2009 : Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 55.500.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bu... de upsáno 55.500 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.Upsání všech 55.500 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - společnosti WILLGRADE ENGINEERING LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Kennedy, 8, ATHIENITIS BUILDING, 3. patro, kancelář 306, PSČ 1087, registrovaná pod číslem HE 165341, (dále jen "WILLGRADE ENGINEERING LIMITED" nebo jen "určitý zájemce"), který tím i využije přednostní právo akcionáře na upsání akcií dle § 204a obchodního zákoníku.Akcie je možno upsat v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNĚŘI na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.Počátkem běhu lhůty k upsání akcií je doručení smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do dvacetijednoho (21) dne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude upsána emisním kursem 1.000,- Kč.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to nejpozději ve lhůtě dvacetijednoho (21) dne ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti CZECH BREWERY - RAKOVNÍK, a.s. ve výši 55.500.000,- Kč za určitým zájemcem -společností WILLGRADE ENGINEERING LIMITED z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií budou započteny co do částky ve výši 55.500.000,- Kč peněžité pohledávky: jistina peněžité pohledávky za společností CZECH BREWERY - RAKOVNÍK, a.s. ve výši 1.479.888,- USD, jistina peněžité pohledávky za společností CZECH BREWERY - RAKOVNÍK, a.s. ve výši 1.060.820,67 EUR, jistina peněžité pohledávky za společností CZECH BREWERY - RAKOVNÍK, a.s. ve výši 202.692,56 USD, vše z titulu smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 12. listopadu 2009 mezi panem Alexandrem Oleninem, narozeným 15. prosince 1971, bytem Ruská federace, Marjino 118, na straně jedné jako postupitelem, a společností WILLGRADE ENGINEERING LIMITED, na straně druhé jako postupníkem.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh dohody o započtení obdrží upisovatel akcií při úpisu akcií. Návrhem dohody o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Dohodu o započtení pohledávek je povinen upisovatel akcií uzavřít do dvacetijednoho (21) dne ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNĚŘI na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin.Představenstvo společnosti je povinno do třiceti (30) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
  • 31. října 2005 - 16. ledna 2006 : Záměr zvýšení základního kapitálu na základě usnesení valné hromady ze dne 31.8.2005, které byllo sepsáno ve formě notářského zápisu. Notářský zápis je u Městského soudu v Praze ji... ž založen v potřebném počtu vyhotovení pod sp. zn. F 113089/05.Citovaným usnesením bylo rozhodnuto oa) zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 2.000.000,- Kč na částku 80.000.000,- Kč a zároveň bylo určeno, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje.b) celkový počet upisovaných akcií v druhé emisi činí 156 kusů; druh : kmenové akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva; forma: znějící na majitele; podoba upisovaných akcií: listinná; žádná z nově upisovaných akcií nebude registrovaným účasnickým cenným papíremc) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku.d) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost INTERNATIONAL BREWERY COMPANY INC. se sídlem KANADA, L4K 2V1, ONTARIO, CONCORD, 2100 STEELES AVE WEST, Suite č. 202, registrovaná pod č. 1335752, které bude nabídnuto k úpisu 156 kusů akcií, každá ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kče) místo pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva - místem pro uplatnění práva předem určeným zájemcem k upsání nových akcií bude sídlo společnosti CZECH BREWERY - RAKOVNÍK, a.s., Rakovník, Havlíčkova 69, okr. Rakovník, v době od 9.00 do 16.00 hod. v pracovní dny během lhůty k upisování.Lhůta: lhůta pro upsání nových akcií se stanoví třicet dnů. Předem určený zájemce je oprávněn upsat nové akcie společnosti ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akciíNávrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle společnost předem určenému zájemci do třiceti dnů ode dne právní moci soudního rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Návrh smlouvy o upsání akcií musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku s úředně ověřenými podpisy.Emisní kurz takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a bude tedy činit 78.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů