Trendy

269 662 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

15 515 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

203 495 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 31.8.2001 Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016

26475081

DIČ

od 31.8.2001

CZ26475081

Datum vzniku

31. srpna 2001

Datová schránka

i2cegr3

Historické názvy

31.8.2001 - 1.7.2012

HYDROPROJEKT CZ a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7326

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.8.2001

42 953 330 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

CZ7201000000511456710267

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

31.8.2001 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Táborská 940/31, 140 00, Praha - Nusle

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 25. června 2015 : -změna stanov společnosti rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 26. 5. 2015
  • 26. května 2014 : změna stanov dne 3.5.2012změna stanov dne 15.4.2014, čl. I, odst.2, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o této skutečnosti do obchodního rejstříku
  • 31. srpna 2001 : Hydroprojekt CZ a.s. je právním nástupcem Hydroprojektu a.s. vevšech oprávněních právech a závazcích s vyjímkou oprávnění, práva závazků, která se vztahují k budově Táborská 31, Pr Hydroprojekt CZ a.s. je právním nástupcem Hydroprojektu a.s. vevšech oprávněních právech a závazcích s vyjímkou oprávnění, práva závazků, která se vztahují k budově Táborská 31, Pr...aha 4 a svyjímkou oprávnění, práv a závazků,která se vztahují k budověZátkovo nábř. 7, České Budějovice. zobrazit více skrýt více
  • 31. srpna 2001 : Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §69 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb. Obchodního zákoníkuna základě projektu rozdělení Hydroprojektu a.s. IČO 4 Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §69 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb. Obchodního zákoníkuna základě projektu rozdělení Hydroprojektu a.s. IČO 4...5274576,se sídlem Praha 4, Táborská 31, který byl schválen usnesenímvalné hromady této společnosti dne 14.6.2000 rozdělením na třinástupnické subjekty, HYDROPROJEKT CZ a.s., se sídlem Praha 4,Táborská 31, AQUAREAL a.s. se sídlem Praha 4, Táborská 31 aHYDROREAL a.s. se sídlem České Budějovice, Zátkovo nábř. 7. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. července 2012 - 26. května 2014 : změna stanov dne 3.5.2012
  • 21. srpna 2004 - 1. července 2012 : Změna stanov dne 4.5.2004.
  • 17. října 2008 - 1. června 2012 : Valná hromada společnosti HYDROPROJEKT CZ, a.s. se sídlem Praha 4, Táborská 31, IČ: 26475081, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326 ( ... dále jen " Společnost") rozhodla v souladu s § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o následujícím:1.Určení hlavního akcionáře : Valná hromada určuje, že společnost SWECO Central Eastern Europe AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, zapsaná u Švédského úřadu pro registraci společností pod číslem 556633-5831, je hlavním akcionářem Společnosti, jelikož má ve svém majetku kmenové akcie v počtu 508,578 kusů ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 83,- Kč, v zaknihované podobě, o celkové nominální hodnotě 42,211,974,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,27%.2.Oprávnění hlavního akcionáře: Valná hromada konstatuje, že akcionář SWECO Central Eastern Europe AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, společnost je zapsaná u Švédského úřadu pro registraci společností pod číslem 556633-5831 je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění; že akcionář SWECO Central Eastern Europe AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, společnost zapsanou u Švédského úřadu pro registraci společností pod číslem 556633-5831, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000, IČ 60197226, společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2583, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za předcházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ: 11000, IČ 60197226, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2583.3. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře: Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové zaknihované akcie na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře ( tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře SWECO Central Eastern Europe AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, společnost zapsanou u Švédského úřadu pro registraci společností pod číslem 556633-5831, za podmínek stanovených zákonem č.513/1991 Sb. v platném znění, §183i až 183m a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku;4. Výše protiplnění a jeho poskytnutí: Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 83,- Kč činí 252,50 Kč; Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 35/2008 znaleckým ústavem Ing. Antonín Hubík - SLAVELA, se sídlem Slavičín, Osvobození 285, který si hlavní akcionář nechal vyhotovit, s tím, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb. v platném znění, to je poté, co bude proveden zápis vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. Ve stejné lhůtě bude akcionářům vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků dle § 502 zákona 513/1991 Sb. v platném znění, který byl s ohledem na bankovní trh ve Švédsku stanoven na 8% p.a. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů