Základní údaje

Historické adresy

12.9.2001 - 29.1.2009 Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 11000

26477696

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

12. září 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

29. ledna 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

29. ledna 2009

Historické názvy

19.9.2008 - 29.1.2009

AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s. v likvidaci

12.9.2001 - 19.9.2008

AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7340

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

8.1.2003 - 29.1.2009

264 000 000 Kč

12.9.2001 - 8.1.2003

156 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 29. ledna 2009 - 29. ledna 2009 : Vymazává se společnost AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s. v likvidaci se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 26477696 z obchodního rejstříku.Právní... důvod: ukončení likvidace společnosti zobrazit více skrýt více
  • 30. července 2007 - 29. ledna 2009 : Dne 27.4.2007 byla uzavřena smlouva o prodeji podniku mezi AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s., se sídlem V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, IČ: 264 77 696, zapsaná v obchodním rejs... tříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7340 jako prodávajícím a společností AIG Europe S.A., se sídlem Tour AIG, Paříž, La Défense 2, 92400 Courbevoie, Francie, prostřednictvím pobočky AIG Europe, S.A., pobočka pro Českou republiku, IČ: 276 55 385, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 8.2.2007, se sídlem V Celnici 1031/4, PSČ 110 Praha 1, Česká republika, jako kupujícím, na základě které byl prodán podnik AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s. Součástí podniku byl pojistný kmen.Se smlouvou, na jejímž základě byl podnik včetně pojistného kmene převeden, souhlasil ve smyslu § 187 odst. 1 písm. k) § 67a obchodního zákoníku jediný akcionář AIG CZECH REPUBLIC pojišťovny, a.s. a ve smyslu § 193 odst. 2 obchodního zákoníku dozorčí rada AIG CZECH REPUBLIC pojišťovny, a.s. Hodnota podniku byla na základě § 196a odst. 3 obchodního zákoníku stanovena posudkem znalce jmenovaným Městským soudem v Praze.S převodem pojistného kmene vyslovila souhlas Česká národní banka, jako orgán státního dohledu v pojišťovnictví. Její rozhodnutí nabylo právní moci 1.6.2007 a tím nabyl účinnosti i prodej podniku. zobrazit více skrýt více
  • 31. května 2005 - 29. ledna 2009 : "Dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů je povolení vydané tuzemské pojišťovně Ministerstvem financí České rep... ubliky provozovat pojišťovací a zajišťovací činnost platné pro všechny členské státy Evropské unie a státy tvořící Evropský hospodářský prostor a opravňuje tuzemskou pojišťovnu k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti na území jiného členského státu, a to buď prostřednictvím pobočky zřízené v členském státě nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby." zobrazit více skrýt více
  • 12. září 2001 - 29. ledna 2009 : Jediným akcionářem společnosti je AIG CENTRAL EUROPE & CISINSURANCE HOLDINGS CORPORATION, 70 Pine Street, New York City,N.Y., Spojené státy americké
  • 10. července 2007 - 30. července 2007 : Dne 27.4.2007 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s., se sídlem V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, IČ: 264 77 696, zapsaná v obchodn... ím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7340 jako prodávajícím a společností AIG Europe S.A., se sídlem Tour AIG, Paříž, La Défense 2, 92400 Courbevoie, Francie, prostřednictvím pobočky AIG Europe, S.A., pobočka pro Českou republiku, IČ: 276 55 385, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 8.2.2007, se sídlem V Celnici 1031/4, PSČ 110 Praha 1, Česká republika, jako kupujícím, na základě které byl prodán podnik AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s. Součástí podniku byl pojistný kmen.Se smlouvou, na jejímž základě byl podnik včetně pojistného kmene převeden, souhlasil ve smyslu § 187 odst. 1 písm. k) § 67a obchodního zákoníku jediný akcionář AIG CZECH REPUBLIC pojišťovny, a.s. a ve smyslu § 193 odst. 2 obchodního zákoníku dozorčí rada AIG CZECH REPUBLIC pojišťovny, a.s. Hodnota podniku byla na základě § 196a odst. 3 obchodního zákoníku stanovena posudkem znalce jmenovaným Městským soudem v Praze.S převodem pojistného kmene vyslovila souhlas Česká národní banka, jako orgán státního dohledu v pojišťovnictví. Její rozhodnutí nabylo právní moci 1.6.2007 a tím nabyl účinnosti i prodej podniku. zobrazit více skrýt více
  • 8. ledna 2003 - 8. ledna 2003 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 12.12.2002 o zvýšenízákladního kapitálu:Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 156.000.000,- Kč na264.000.000,- Kč, tj. peněžitým vkladem o ... částku ve výši108.000.000,- Kč upisováním 108 ks nových akcií, a to za těchtopodmínek:- upisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu se nepřipuští- počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:g) počet akcií: 108h) jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000.000,- Kči) emisní kurs jedné akcie: 1.000.000,- Kčj) druh akcií: kmenovék) forma akcií: na jménol) podoba akcií: zaknihovaná-přednostní právo akcionářů na upisování akcií není vyloučenoani omezeno, akcie se budou upisovat s využitím přednostníhopráva.Jediný akcionář stanovil tato pravidla pro výkon přednostníhopráva na úpis nových akcií:- místem výkonu přednostního práva je sídlo společnosti- přednostní právo lze vykonat ve lhůtě čtyř týdnů, počátekplynutí této lhůty bude jedinému akcionáři sdělen písemněprostřednictvím jeho zástupce JUDr. Luďka Krajhanzla- na všechny dosavadní akcie lze upsat všechny nové akcie, tedyna jednu dosavadní akcii připadá podíl 108/156 nové akcie vesmyslu ustanovení § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku,upisovat lze pouze celé akcie- s využitím přednostního upisovacího práva se upisují veškerénové akcie specifikované v bodě 2 tohoto rozhodnutí jedinéhoakcionáře- rozhodným dnem pro výkon přednostního upisovacího práva jeden, kdy toto právo může být vykonáno poprvé. Tímto dnem je 16.prosinec 2002- upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsanýchakcií ve lhůtě čtyř týdnů na zvláštní účet zřízený společností ubanky CITIBANK, a.s., číslo účtu 2018509904/2600- upisování nových akcií může začít dříve, než bude totorozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitáluzapsáno do obchodního rejstříku, avšak jejich upisování budevázáno na rozvazovací podmínku, již bude právní moc usnesení ozamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
posunout dolů