Trendy

2 594 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-14 129 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

185 574 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 29.7.2014 Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

8.7.2005 - 29.7.2014 Praha 8, Zenklova 2245/29, PSČ 18000
11.10.2001 - 8.7.2005 Praha 5, Seydlerova 2451, PSČ 15000

26483581

DIČ

od 22.10.2001

CZ26483581

Datová schránka

3a3e69m

Historické názvy

23.4.2010 - 4.8.2014

METROSTAV-PROMINECON a.s.

11.10.2001 - 23.4.2010

Metrostav-Navatyp a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7367

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.8.2002

41 960 000 Kč

Historické jmění

11.10.2001 - 26.8.2002

3 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43-8390270247 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. října 2014 : Část jmění společnosti DEVELOPMENT-PRAHA a.s. se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 26483581 jako rozdělované společnosti přešla v důsledku rozdělení odštěpe Část jmění společnosti DEVELOPMENT-PRAHA a.s. se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 26483581 jako rozdělované společnosti přešla v důsledku rozdělení odštěpe...ním sloučením na společnost JTU Czech, s.r.o. se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 02612020 jako na společnost nástupnickou. zobrazit více skrýt více
  • 14. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 14. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 2
  • 14. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. července 2002 - 26. srpna 2002 : emisní kurs akcií, který bude splácen nepeněžitým vklademakcionáře Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246,PSČ 180 00, IČO 00014915, jímž je pozemek p.č. 3816/1 o výměře... 10685 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný na LVč. 4918 vedeném Katastrálním úřadem Praha-město pro k.ú.Břevnov, obec Praha, okres hl.m. Praha, bude splacen předánímprohlášení vkladatele o vkladu pozemku do základního kapitáluspolečnosti představenstvu společnosti do třiceti dnů ode dneuzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku apředáním pozemku společnosti v téže lhůtě. Nepěněžitý vklad byloceněn posudkem znalce, jenž byl jmenován usnesením Městskéhosoudu v Praze čj. Nc 4094/2002-9 ze dne 14.3.2002, a tospolečností YBN CONSULT - Znalecký ústav, s.r.o., se sídlemPraha 1, Václavské nám. 15, částkou 19,380.000,-Kč(devatenáctmilionůtřistaosmdesáttisíc korun českých). Za tentonepeněžitý vklad bude vydáno 1 938 (jedentisícdevětsettřicetosm)kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovitéhodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (desettisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 15. července 2002 - 26. srpna 2002 : emisní kurs akcií, který bude splácen peněžitým vklademakionáře, bude splacen v plné výši do třiceti dnů ode dneuzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku nazvláštní... účet společnosti č. 25005-126931003/0400 u Živnostenskébanky a.s., který společnost za tímto účelem otevřela zobrazit více skrýt více
  • 15. července 2002 - 26. srpna 2002 : emisní kurs akcií emitovaných na zvýšení základního kapitáluspolečnosti bude splácen peněžitými a nepeněžitými vkladyakionářů
  • 15. července 2002 - 26. srpna 2002 : všechny nově upisované akcie budou upsány dohodou všechakcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálupodle § 205 obchodního zákoníku, kterou akcionáři společnosti... uzavřou do čtrnácti dnů ode dne, v němž bude podán návrh nazápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitáluspolečnosti do obchodního rejstříku. Upisování akcií může začítpřed zápisem usnesení valné hromady společnosti do obchodníhorejstříku; nabude-li však právní moci usnesení rejstříkovéhosoudu o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromadyspolečnosti o zvýšení jejího základního kapitálu do obchodníhorejstříku, bude upsání akcií neúčinné. Společnost bude v takovémpřípadě povinna vrátit do patnácti dnů ode dne právní moci výšeuvedeného rozhodnutí rejstříkového soudu akcionářům vklady,jimiž byl splacen emisní kurs akcií upsaných na zvýšenízákladního kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 15. července 2002 - 26. srpna 2002 : upisováno bude 3 876 ks (třitisíceosmsetsedmdesátšest) kmenovýchakcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč(desettisíc korun českých), v listinné podobě, přičemž emisníku... rs každé nově upsané akce bude odpovídat její jmenovitéhodnotě zobrazit více skrýt více
  • 15. července 2002 - 26. srpna 2002 : řádná valná hromada konaná dne 15.5.2002 rozhodla o zvýšenízákladního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, s tím žezákladní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 38,760.000... ,-Kč(třicetosmmilionů sedmsetšedesáttisíc korun českých) nacelkovou částku 41,960.000,- Kč (čtyřicetjednamilionůdevětsetšedesáttisíc korun českých), přičemž upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů