Trendy

15 215 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

356 tis. Kč

Zisk za rok 2010

Trendy

162 833 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Sídlo

od 9.7.2007 Praha 6, Na dlouhém lánu 508/41, PSČ 16000

Historické adresy

17.10.2001 - 9.7.2007 Praha 2, Blanická 10/718, PSČ 12000

26484919

DIČ

od 4.12.2001

CZ26484919

Datum vzniku

17. října 2001

Datová schránka

3ajdynk

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7374

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.12.2008

53 000 000 Kč

Historické jmění

9.7.2007 - 10.12.2008

8 000 000 Kč

17.10.2001 - 9.7.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 11.4.2013

587087001 / 5500

Provozovny

od 5.3.2003

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na dlouhém lánu 27/10, 160 00, Praha - Vokovice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. května 2015 : Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveného dne 19.2.2015 a schváleného dne 26.3.2015, došlo u společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE a.s., jako společnosti rozdělo Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveného dne 19.2.2015 a schváleného dne 26.3.2015, došlo u společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE a.s., jako společnosti rozdělo...vané, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jmění na stávající nástupnickou společnost, a to METRENIA, a.s., IČO: 28206096, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Čelakovského sady 433/10, PSČ 120 00. zobrazit více skrýt více
  • 30. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. listopadu 2008 - 10. prosince 2008 : Mimořádná valná hromada konaná 8.10.2008 rozhodlatakto:a/ schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 8.000.000.- Kč ( slovy: osm milionů korun českých) na 53.0... 00.000.- Kč (slovy: padesát tři milonů korun českých), tedy o částku 45.000.000.- Kč ( slovy: čtyřicet pět milionů korun českých), upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští,b/rozhodla o tom, že upsáno bude 450 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč,c/ na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva akcionářů schvaluje vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií s tím, že akcie budou upsány předem určeným zájemcem, společností EURO CAPITAL ALIANCE LTD. a souhlasí se započtením pohledávky EURO CAPITAL ALIANCE LTD. vůči společnosti EURO CAPITAL ALIANCE a.s., vzniklé ze smlouvy o půjčce a smlouvy o přistoupení k závazku,d/bere na vědomí potvrzení auditora společnosti AUDIT OBCE, s.r.o., č. osvědčení KAČR č. 431, auditor Jan Svoboda, č. osvědčení KAČR č. 433 o existenci pohledávky ze dne 2.9.2008,e/ schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti EURO CAPITAL ALIANCE LTD., se sídlem 1315 Finch Ave. West, Suite 306, Toronto, M3J 2G6, Kanada a to formou dohody o upsání akcií, jejíž účinnost je vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst.4 ObchZ.,f/ stanoví, že akcie budou upsány v sídle společnosti s tím, že lhůta pro úpis začíná dne 9.10.2008 a trvá 30 dnů s tím, že upisování je vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 ObchZ. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty písemnou výzvou spolu s předáním smlouvy u úpisu akcií,g/ předem určený zájemce splatí celý emisní kurz upsaných akcií v sídle společnosti do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, na základě dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení do obchodního orejstříku,h/ schvaluje pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení:- návrh dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem o úpisu akcií,- dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako smlouva o úpisu akcií,- dohodu o započtení předá upisovatel společnosti současně se smlouvou o úpisu akcií,- dohoda o započtení nabude účinnosti ve lhůtě pro splácení emisního kurzu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
  • 23. května 2007 - 19. listopadu 2008 : Mimořádná valná hromada konaná dne 20.3.2007 rozhodla takto:Schvaluje se zvýšení základního kapitálu ze 2.000.000,- Kč o celkovou částku 6.000.000,- Kč (slovy šest milionů korun če... ských) na celkovou výši základního kapitálu 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů korun českých) formou peněžitého vkladu, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,a) rozhodla o tom, že upsáno bude 60 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,b) na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva schvaluje, vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodem vyloučení přednostního práva úpisu akcií je nabídka úpisu předem určenému zájemci, kterým je věřitel společnosti - EURO CAPITAL ALLIANCE LTD tak, aby tento věřitel mohl ke splacení emisního kurzu jím upsaných akcií započíst svou pohledávku za společností, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání závazků vůči tomuto věřiteli,c) bere na vědomí potvrzení auditora o existenci závazku ze dne 24.1.2007 vydaného Janem Svobodou, KAČR č. 433,d) schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD se sídlem 1315 Finch Ave. West, Suite 306, Toronto, Ontario, M3J 2G6, Kanada, IČ: 1464917, a to formou návrhu smlouvy o upsání akcií, jejíž účinnost je vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku.e) stanoví, že místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisu počíná dnem 21.3.2007 a trvá 30 dnů s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 2003 odst. 4 obchodního zákoníku.Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu smlouvy o úpisu akcií.f) emisní kurs nově vydaných akcií ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. e) ve spojení s ust. § 204a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií v celkové částce 6.000.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou ve výši 100.000,- Kč na jednu akcii a emisním ážiem na jednu akcii, které bude vypočítáno ke dni uzavření Dohody o započtení jako rozdíl mezi částkou, kterou tvoří jistina pohledávky ve výši 6.000.000,- Kč, a příslušenství ke dni uzavření Dohody o započtení a celkovou jmenovitou hodnotou nově vydávaných akcií děleno počtem těchto akcií.g) předem určený zájemce splatí 100% emisního kurzu jím upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě Dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříkuh) připouští možnost a vyslovuje souhlas se započtením pohledávky předem určeného zájemce společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD za společností ve výši 6.000.000,- Kč s příslušenstvím vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných předem určeným zájemcem, společností EURO CAPITAL ALLIANCE LTD,i) schvaluje pravidla o uzavření smlouvy o započtení:- návrh dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií,- dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako Smlouva o úpisu akcií,- dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se Smlouvou o úpisu akcií- dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií zobrazit více skrýt více
  • 9. dubna 2003 - 23. května 2007 : Mimořádná valná hromada konaná dne 7.2.2003 rozhodla takto:Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu ze2.000.000,- Kč o částku 6.000.000,- Kč (šestmilionůkorunčeských)na ... celkovou výši základního kapitálu 8.000.000,- Kč(osmmilionůkorunčeských) formou peněžitého vkladu, s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu,a) rozhodla o tom, že upsáno bude 60 ks kmenových akcií vlistinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč,b) na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučenípřednostního práva schvaluje, vyloučení přednostního práva všechakcionářů k úpisu nových akcií,když důvodem vyloučenípřednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předemurčenému zájemci, kterým je věřitel společnosti - EURO CAPITALALLIANCE LTD tak, aby věřitel mohl ke splacení emisního kursujím upsaných akcií započíst svou pohledávku za společností,která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001,protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání závazku vůčitomuto věřiteli,c) schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základníhokapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci společnostiEURO CAPITAL ALLIANCE LTD se sídlem 1315 Finch Ave. West, Suite306, Toronto, Ontario, M3J 2G6, Kanada identifikační číslospolečnosti v provincii Ontario: 1464917, a to formou předánínávrhu smlouvy o upsání akcií, jejíž účinnost je vázána narozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4,d) stanoví, že místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisupočíná dnem 19.2.2003 a trvá 14 dnů s tím, že upisování akciíbude vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4obch. zák.Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůtypísemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií.e) emisní kurs nově vydávaných akcií se ve smyslu ustanovení §203 odst. 2 písm.určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotouakcií v celkové částce 6.000.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotouakcií, a emisním ážiem připadajícím na všechny akcie v částce,která bude vypočítána ke dni uzavření Dohody o započtení jakorozdíl mezi částkou, kterou tvoří listina pohledávky ve výši6.000.000,- Kč a její příslušenství ke dni uzavření Dohody ozapočtení, a celkovou jmenovitou hodnotou nově vydávaných akcií,to vše děleno počtem těchto akcií.f) předem určený zájemce splatí 100% emisního kursu jím upsanýchakcií v sídle společnosti ve lhůtě do 7 dnů ode dne uzavřenísmlouvy o úpisu akcií na základě Dohody o započtení, a to předpodáním návrhu na zápis nové výše základního kapitáluspolečnosti do obchodního rejstříku na základě dnešníhorozhodnutí valné hromady,g) připouští možnost a vyslovuje souhlas se započtenímpohledávky předem určeného zájemce, tj. společnosti EURO CAPITALALLIANCE LTD. za společností ve výši 6.000.000,- Kč a jejíhopříslušenstvím vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001,proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akciíupsaných předem určeným zájemcem, tj. společností EURO CAPITALALLINCE LTD.h) schvaluje pravidla pro uzavření Dohody o započtení:- Návrh Dohody o započtení předá společnost upisovateli společněs návrhem Smlouvy o úpisu akcií,- Dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako Smlouva oúpisu akcií,- Dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat zaupisovatele upisovatel předá společnosti současně se Smlouvou oúpisu akcií,- Dohoda o započtení nabude účinnosti ve lhůtě pro splaceníemisního kursu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií,a jejíž účinnost bude vázána na rozvazovací podmínku ve smysluust. § 203 odst. 4 obch. zák. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů