Trendy

20 810 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

-21 900 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

Trendy

54 692 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

17.10.2001 - 18.12.2009Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1

26485079

DIČ

Není plátce DPH

5.11.2001 - 18.12.2009

CZ26485079

Datum vzniku

17. října 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

18. prosince 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

18. prosince 2009

Historické názvy

1.5.2009 - 18.12.2009

Coal Energy, a.s. v likvidaci

17.10.2001 - 1.5.2009

Coal Energy, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7375

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

17.10.2001 - 18.12.2009

50 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 18. prosince 2009 - 18. prosince 2009 : Právním důvodem výmazu společnosti z obchodního rejstříku je skončení její likvidace.
  • 1. května 2009 - 18. prosince 2009 : Dne 8.4.2009 rozhodla valná hromada o zrušení společnosti s likvidací a o jejím vstupu do likvidace ke dni 1.5.2009 a zároveň jmenovala ke dni 1.5.2009 likvidátora společnosti.
  • 17. října 2001 - 18. prosince 2009 : Omezení převoditelnosti akcií:V případě, že se některý akcionář rozhodne všechny svoje akcienebo jejich část prodat, je povinen přednostně nabídnout tytoakcie ke koupi ostatním akc... ionářům. Musí tak učinit formoudoporučeného dopisu zaslaného ostatním akcionářům, s uvedenímpodmínek zamýšleného převodu, t.j. především výše kupní ceny zanabízené akcie. Akcionáři společnosti mohou uplatnit svépředkupní právo do 15 kalendářních dnů ode dne doručení nabídky,a to rovněž doporučeným dopisem adresovaným nabízejícímuakcionáři. Po marném uplynutí této lhůty předkupní právoakcionáře zaniká. Uplatněné předkupní právo akcionáře se musívždy vztahovat ke všem nabízeným akciím. Uplatní-li takto svépředkupní právo více akcionářů, rozdělí se mezi tyto zájemcevšechny nabízené akcie poměrně podle jejich podílů na základnímkapitálu.Pokud na základě této nabídky dojde k dohodě o převodu akcií,může být převod uskutečněn pouze se souhlasem dozorčí rady. Vpřípadě, že akcie mají být převedeny na jiný subjekt, který neníakcionářem, je navíc zapotřebí stoprocentní souhlas valnéhromady. Dozorčí rada event. valná hromada je povinna udělenísouhlasu odmítnout, jestliže převodce neprokáže, že učinilostatním akcionářům nabídku na koupi akcií včetně návrhu kupníceny. Porušení tohoto ustanovení zakládá neplatnost převodu.Cena za akcii pro případ jejího převodu na základě využitípředkupního práva se stanoví jako větší ze dvou následujícíchhodnot:- podíl na vlastním kapitálu společnosti stanovený na základěmezitímní účetní závěrky k poslednímu dni měsíce předcházejícíhoměsíci, v němž byla učiněna nabídka k využití předkupního práva- odhad ceny provedený firmou Artur Andersen s.r.o., v případě,že tento subjekt zanikne nebo nebude moci z jakýchkoliv jinýchdůvodů odhad provést, odhad provede jiný renomovaný poradceschválený všemi akcionáři na valné hromadě. zobrazit více skrýt více
posunout dolů