Trendy

44 185 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 109 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

532 520 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.5.2009 Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 11000

Historické adresy

1.1.2002 - 7.5.2009 Praha 1 - Malá Strana, Cihelná 548, PSČ 11800

26496402

DIČ

od 8.1.2002

CZ26496402

Datová schránka

ihfg4mj

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7438

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.11.2004

399 000 000 Kč

Historické jmění

1.1.2002 - 24.11.2004

360 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 28.9.2013

2104160083 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 21. srpna 2014 : Podnik společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IČ 26496402, se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00 byl pronajat společnosti Vodárna Káraný, a.s., IČ 29148995, se sídlem Ža Podnik společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IČ 26496402, se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00 byl pronajat společnosti Vodárna Káraný, a.s., IČ 29148995, se sídlem Ža...tecká 110/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 smlouvou o nájmu podniku uzavřenou dne 27.6.2013 mezi společností Zdroj pitné vody Káraný, a.s., jako pronajímatelem, a společností Vodárna Káraný, a.s., jako nájemcem. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 2002 : Omezení převoditelnosti akcií:Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady. Nazákladě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převoduakcií je představenstvo povin Omezení převoditelnosti akcií:Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady. Nazákladě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převoduakcií je představenstvo povin...no svolat valnou hromadu, a to tak,aby se konala nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 21. srpna 2014 - 22. ledna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 9
  • 21. srpna 2014 - 22. ledna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 24. září 2004 - 24. listopadu 2004 : Rozhodnutím jediného akcionáře učiněným dne 1. září 2004 v působnosti valné hromady bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál společnosti se z... výší o částku 39,000,000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1,000,000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 39,- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou registrované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem valné hromady.3. Upsání všech akcií, tzn. 1,000,000 kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 39,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to zájmovému sdružení právnických osob Zdroj pitné vody Káraný, v likvidaci, se sídlem Praha 1, Cihlená 4, PSČ 110 00, IČ 677 79 158, registrovanému Obvodním úřadem Praha 1 dne 17. prosince 1997 pod registračním číslem 95/97, ( dále jen "zájmové sdružení právnických osob Zdroj pitné vody Káraný, v likvidaci").4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. na adrese Praha 1, Malá Strana, Cihelná 548, PSČ 118 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Zdroj pitné vody Káraný, a.s. určitému zájemci - zájmovému sdružení právnických osob Zdroj pitné vody Káraný, v likvidaci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.7. Emisní kurs akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu činí 39,400,000,- Kč, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 39,- Kč bude upsána emisním kurzem ve výši 39,40 Kč . Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio.8. Celý základní kapitál ve výši 39,000,000,- Kč bude upsán a nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení:A/ nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1882 pro katastrální území a obec Káraný, a to objektu technické vybavenosti bez čp/če ( budova ozonizace) na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 753/2, objektu technické vybavenosti bez čp/če ( čerpací stanice R 38) na pozemcích evidovaných jako pozemkové parcely parc. č. 2451/2 a 2452/2, objektu technické vybavenosti bez čp/če ( čerpací stanice R 39) na pozemcích evidovaných jako pozemkové parcely parc. č. 2730/3 a 2831/2, objektu technické vybavenosti bez čp/če ( regulační komora ) na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 2730/2, vše v katastrálním území Káraný, včetně objektu výtlačného vodovodního řadu z čerpací stanice Sojovice jako podzemní stavby ( inženýrská síť) v katastrálním území Káraný, tzn. stavby v katastru nemovitostí neevidované, a to s veškerým příslušenstvím a součástmi nemovitostí, které tvoří: výtlačné řady objektu 82-1 z čerpací stanice Sojovice I, výtlačné řady objektu 82-1 z čerpací stanice Sojovice II, výtlačné řady z R 38- objektu 91, výtlačné řady z R 39 - objektu 92, gravitační řad propojení z R 39, násoskový řad - objekt N1 - I, násoskový řad - objekt N1 - II, násoskový řad - objekt N1 - III, násoskový řad - objekt N1 - IV, násoskový řad - N2 - I, násoskový řad - objekt N2 - II, násoskový řad - objekt N2 - III, násoskový řad objektu N2 - IV, násoskový řad - objekt N3 - I, násoskový řad - objekt N3 - II, násoskový řad - objekt N3 - III, násoskový řad - objekt N3 - IV, násoskový řad - objekt N4 - I, násoskový řad - objekt N4 - II, vedení elektrické stořárové - silnoproudé rozvody přípojka k R 38, vedení elektrické stožárové - silnoproudé rozvody přípojka k R 39, vedení elektrické - slaboproudé v zemi, příjezdová komunikace k čerpací stanici R 39 a zpevněná plocha, příjezdová komunikace k čerpací stanici R 38 a zpevněná plocha, jímací vrty - násoskový žad N1, hloubka vrtu 10 m, jímací vrty - násoskový řad N1, hloubka vrtu 11 m, jímací vrty - násoskový řad N1, hloubka vrtu 12 m, jímací vrty - násoskový řad N1, hloubka vrtu 13 m, jímací vrty - násoskový řad N1, hloubka vrtu 14 m, jímací vrty - násoskový řad N1, hloubka vrtu 15 m, jímací vrty - násoskový řad N2, hloubka vrtu 6 m, jímací vrty - násoskový řad N2, hloubka vrtu 7 m, jímací vrty - násoskový řad N2, hloubka vrtu 8 m, jímací vrty - násoskový řad N2, hloubka vrtu 9 m, jímací vrty - násoskový řad N3, hloubka vrtu 13 m, jímací vrty - násoskový řad N3, hloubka vrtu 14 m, jímací vrty - násoskový řad N4, hloubka vrtu 13 m, šachta šíře 1 až šíře 3 m - betonová s ocelovým poklopem stožárová trafostanice 110kVA.B/ movitých věcí - níže uvedených technologií:1) technologického zařízení úpravny vody a ozonizace ( inventární čislo 7000041), které se sestává ze:1a) zařízení pro dávkování síranu hlinitého, k němuž náleží následující zařízení:- rozpouštěcí nádrž na chemické roztoky, typ: NCHR - 1,6 G, rok výroby 1989, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 15906-03-00065/68- rozpouštěcí nádrž na chemické roztoky, typ: NCHR - 1,6 G, rok výroby: 1989, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 15906-03-00065/68- míchadlo s variátorem, typ: LM 500x1200-G, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 15906-03-00065/68- míchadlo s variátorem, typ: LM 500x1200-G, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 15906-03-00065/68- pístové dávkovací čerpadlo, typ: DC 800 Q RMK, rok výroby: 1986, výrobce: Vodohospodářské strojírny Písek, výrobní číslo: 7046- pístové dávkovací čerpadlo, typ: DC 800 Q RMK, rok výroby: 1986, výrobce: Vodohospodářské strojírny Písek, výrobní číso: 7047- odtahová ventilace + filtr, typ: VJRT 24, výrobce: Koventerm- rozvaděč BF,BE, typ: 830 SB - zakázka 005-01623, rok výroby: 1990, výrobní číslo: BF 250-710, BE 250-7091b) zařízení pro ozonizaci vody, k němuž náleží následující zařízení:- ozonizační stanice, typ: OKM 1500, výrobce: Úpravny vody OZON Brno- ozonizační stanice, typ: OKM 1500, výrobce: Úpravny vody OZON Brno- dmychadlo, typ: GMA 10.00, rok výroby: 1991, výrobce: AERZENER - SRN, výrobní číslo: 349393- dmychadlo, typ: GMA 10.00, rok výroby: 1991, výrobce: AERZENER - SRN, výrobní číslo: 349394- oximetr, typ: U1 - pat. č. 143116, výrobní číslo: 1538- oximetr, typ: U1 - pat. č. 143116, výrobní číslo: 1547- oximetr- destruktor zbytkového ozonu s ventilátorem, typ: TD 100- signalizace úniku ozonu, rok výroby: 1991, výrobce: WALLACE & TIERMAN, výrobní číslo: 4414/19E- signalizace úniku ozonu, typ: EMO 1050 O, výrobce: DOSIERTECHNIK, výrobní číslo: 1050-642- rekuperační větrací jednotka- rozvaděč, typ: U-22-J4, výrobce: Elektromont Teplice, výrobní číslo: 81-20 667-012) technologického zařízení čerpací stanice R 38 ( inventární číslo 7000021), které se sestává z níže uvedených zařízení:- čerpací soustrojí č. 1, typ: 150-CVFV-265-35/1-LN9, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 194-031/1-1- čerpací soustrojí č. 2, typ: 150-CVFV-265-35/1-LN9, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 194-031/1-2- evakuace, typ: 2x Evakuační stanice s dvěma vývěvami RV-558-01 LB 9, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 1. nečitelné, 2. 6513204, 3. 8003135, 4. 7207024- rozvaděč, typ: U-22-J4, výrobce: Elektromont Teplice, výrobní číslo: 81-20562-013) technologického zařízení čerpací stanice R 39 ( inventární číslo 7000031), které se sestává z níže uvedených zařízení:- čerpací soustrojí č. 1, typ: 200-CVEV-350-23/1-LN-9, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 193-062/4-3- čerpací soustrojí č. 2, typ: 200-CVEV-350-23/1-LN-9, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 193-062/4-2- evakuace, typ: 2x Evakuační stanice s dvěma vývěvami RV-558-01 LB 9, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 1. 65131416, 2. 7501521, 3. 9412300, 4. 8307061- rozvaděč, typ: U-22-J4, výrobce: Elektromont Teplice, výrobní číslo: 81-20561-019. Nepeněžitý vklad uvedený v odstavci 8 tohoto usnesení byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem Ing. Vladimíra Knopa, soudního znalce ustanoveného pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. června 2004 pod č.j. Nc 4312/2004-10. Shora uvedený znalecký posudek Ing. Vladimíra Knopa č. T 86/603/2004 zpracovaný dne 18. července 2004 ve znění doplnění ze dne 30. srpna 2004 stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 39,400,000,- Kč.Za tento nepeněžitý vklad tedy bude určitému zájemci vydán 1.000.000 kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 39,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem vlané hromady. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů