Trendy

46 596 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

6 169 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

530 211 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 7.5.2009Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 11000

Historické adresy

1.1.2002 - 7.5.2009Praha 1 - Malá Strana, Cihelná 548, PSČ 11800

26496402

DIČ

od 8.1.2002

CZ26496402

Datum vzniku

1. ledna 2002

Datová schránka

ihfg4mj

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7438

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.11.2004

399 000 000 Kč

Historické jmění

1.1.2002 - 24.11.2004

360 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 28.9.2013

2104160083 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 21. srpna 2014 : Podnik společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IČ 26496402, se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00 byl pronajat společnosti Vodárna Káraný, a.s., IČ 29148995, se sídlem Ža Podnik společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IČ 26496402, se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00 byl pronajat společnosti Vodárna Káraný, a.s., IČ 29148995, se sídlem Ža...tecká 110/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 smlouvou o nájmu podniku uzavřenou dne 27.6.2013 mezi společností Zdroj pitné vody Káraný, a.s., jako pronajímatelem, a společností Vodárna Káraný, a.s., jako nájemcem. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 2002 : Omezení převoditelnosti akcií:Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady. Nazákladě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převoduakcií je představenstvo povin Omezení převoditelnosti akcií:Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady. Nazákladě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převoduakcií je představenstvo povin...no svolat valnou hromadu, a to tak,aby se konala nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 21. srpna 2014 - 22. ledna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 9
  • 21. srpna 2014 - 22. ledna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 24. září 2004 - 24. listopadu 2004 : Rozhodnutím jediného akcionáře učiněným dne 1. září 2004 v působnosti valné hromady bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál společnosti se z... výší o částku 39,000,000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1,000,000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 39,- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou registrované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem valné hromady.3. Upsání všech akcií, tzn. 1,000,000 kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 39,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to zájmovému sdružení právnických osob Zdroj pitné vody Káraný, v likvidaci, se sídlem Praha 1, Cihlená 4, PSČ 110 00, IČ 677 79 158, registrovanému Obvodním úřadem Praha 1 dne 17. prosince 1997 pod registračním číslem 95/97, ( dále jen "zájmové sdružení právnických osob Zdroj pitné vody Káraný, v likvidaci").4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. na adrese Praha 1, Malá Strana, Cihelná 548, PSČ 118 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Zdroj pitné vody Káraný, a.s. určitému zájemci - zájmovému sdružení právnických osob Zdroj pitné vody Káraný, v likvidaci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.7. Emisní kurs akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu činí 39,400,000,- Kč, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 39,- Kč bude upsána emisním kurzem ve výši 39,40 Kč . Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio.8. Celý základní kapitál ve výši 39,000,000,- Kč bude upsán a nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení:A/ nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1882 pro katastrální území a obec Káraný, a to objektu technické vybavenosti bez čp/če ( budova ozonizace) na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 753/2, objektu technické vybavenosti bez čp/če ( čerpací stanice R 38) na pozemcích evidovaných jako pozemkové parcely parc. č. 2451/2 a 2452/2, objektu technické vybavenosti bez čp/če ( čerpací stanice R 39) na pozemcích evidovaných jako pozemkové parcely parc. č. 2730/3 a 2831/2, objektu technické vybavenosti bez čp/če ( regulační komora ) na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 2730/2, vše v katastrálním území Káraný, včetně objektu výtlačného vodovodního řadu z čerpací stanice Sojovice jako podzemní stavby ( inženýrská síť) v katastrálním území Káraný, tzn. stavby v katastru nemovitostí neevidované, a to s veškerým příslušenstvím a součástmi nemovitostí, které tvoří: výtlačné řady objektu 82-1 z čerpací stanice Sojovice I, výtlačné řady objektu 82-1 z čerpací stanice Sojovice II, výtlačné řady z R 38- objektu 91, výtlačné řady z R 39 - objektu 92, gravitační řad propojení z R 39, násoskový řad - objekt N1 - I, násoskový řad - objekt N1 - II, násoskový řad - objekt N1 - III, násoskový řad - objekt N1 - IV, násoskový řad - N2 - I, násoskový řad - objekt N2 - II, násoskový řad - objekt N2 - III, násoskový řad objektu N2 - IV, násoskový řad - objekt N3 - I, násoskový řad - objekt N3 - II, násoskový řad - objekt N3 - III, násoskový řad - objekt N3 - IV, násoskový řad - objekt N4 - I, násoskový řad - objekt N4 - II, vedení elektrické stořárové - silnoproudé rozvody přípojka k R 38, vedení elektrické stožárové - silnoproudé rozvody přípojka k R 39, vedení elektrické - slaboproudé v zemi, příjezdová komunikace k čerpací stanici R 39 a zpevněná plocha, příjezdová komunikace k čerpací stanici R 38 a zpevněná plocha, jímací vrty - násoskový žad N1, hloubka vrtu 10 m, jímací vrty - násoskový řad N1, hloubka vrtu 11 m, jímací vrty - násoskový řad N1, hloubka vrtu 12 m, jímací vrty - násoskový řad N1, hloubka vrtu 13 m, jímací vrty - násoskový řad N1, hloubka vrtu 14 m, jímací vrty - násoskový řad N1, hloubka vrtu 15 m, jímací vrty - násoskový řad N2, hloubka vrtu 6 m, jímací vrty - násoskový řad N2, hloubka vrtu 7 m, jímací vrty - násoskový řad N2, hloubka vrtu 8 m, jímací vrty - násoskový řad N2, hloubka vrtu 9 m, jímací vrty - násoskový řad N3, hloubka vrtu 13 m, jímací vrty - násoskový řad N3, hloubka vrtu 14 m, jímací vrty - násoskový řad N4, hloubka vrtu 13 m, šachta šíře 1 až šíře 3 m - betonová s ocelovým poklopem stožárová trafostanice 110kVA.B/ movitých věcí - níže uvedených technologií:1) technologického zařízení úpravny vody a ozonizace ( inventární čislo 7000041), které se sestává ze:1a) zařízení pro dávkování síranu hlinitého, k němuž náleží následující zařízení:- rozpouštěcí nádrž na chemické roztoky, typ: NCHR - 1,6 G, rok výroby 1989, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 15906-03-00065/68- rozpouštěcí nádrž na chemické roztoky, typ: NCHR - 1,6 G, rok výroby: 1989, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 15906-03-00065/68- míchadlo s variátorem, typ: LM 500x1200-G, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 15906-03-00065/68- míchadlo s variátorem, typ: LM 500x1200-G, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 15906-03-00065/68- pístové dávkovací čerpadlo, typ: DC 800 Q RMK, rok výroby: 1986, výrobce: Vodohospodářské strojírny Písek, výrobní číslo: 7046- pístové dávkovací čerpadlo, typ: DC 800 Q RMK, rok výroby: 1986, výrobce: Vodohospodářské strojírny Písek, výrobní číso: 7047- odtahová ventilace + filtr, typ: VJRT 24, výrobce: Koventerm- rozvaděč BF,BE, typ: 830 SB - zakázka 005-01623, rok výroby: 1990, výrobní číslo: BF 250-710, BE 250-7091b) zařízení pro ozonizaci vody, k němuž náleží následující zařízení:- ozonizační stanice, typ: OKM 1500, výrobce: Úpravny vody OZON Brno- ozonizační stanice, typ: OKM 1500, výrobce: Úpravny vody OZON Brno- dmychadlo, typ: GMA 10.00, rok výroby: 1991, výrobce: AERZENER - SRN, výrobní číslo: 349393- dmychadlo, typ: GMA 10.00, rok výroby: 1991, výrobce: AERZENER - SRN, výrobní číslo: 349394- oximetr, typ: U1 - pat. č. 143116, výrobní číslo: 1538- oximetr, typ: U1 - pat. č. 143116, výrobní číslo: 1547- oximetr- destruktor zbytkového ozonu s ventilátorem, typ: TD 100- signalizace úniku ozonu, rok výroby: 1991, výrobce: WALLACE & TIERMAN, výrobní číslo: 4414/19E- signalizace úniku ozonu, typ: EMO 1050 O, výrobce: DOSIERTECHNIK, výrobní číslo: 1050-642- rekuperační větrací jednotka- rozvaděč, typ: U-22-J4, výrobce: Elektromont Teplice, výrobní číslo: 81-20 667-012) technologického zařízení čerpací stanice R 38 ( inventární číslo 7000021), které se sestává z níže uvedených zařízení:- čerpací soustrojí č. 1, typ: 150-CVFV-265-35/1-LN9, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 194-031/1-1- čerpací soustrojí č. 2, typ: 150-CVFV-265-35/1-LN9, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 194-031/1-2- evakuace, typ: 2x Evakuační stanice s dvěma vývěvami RV-558-01 LB 9, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 1. nečitelné, 2. 6513204, 3. 8003135, 4. 7207024- rozvaděč, typ: U-22-J4, výrobce: Elektromont Teplice, výrobní číslo: 81-20562-013) technologického zařízení čerpací stanice R 39 ( inventární číslo 7000031), které se sestává z níže uvedených zařízení:- čerpací soustrojí č. 1, typ: 200-CVEV-350-23/1-LN-9, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 193-062/4-3- čerpací soustrojí č. 2, typ: 200-CVEV-350-23/1-LN-9, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 193-062/4-2- evakuace, typ: 2x Evakuační stanice s dvěma vývěvami RV-558-01 LB 9, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 1. 65131416, 2. 7501521, 3. 9412300, 4. 8307061- rozvaděč, typ: U-22-J4, výrobce: Elektromont Teplice, výrobní číslo: 81-20561-019. Nepeněžitý vklad uvedený v odstavci 8 tohoto usnesení byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem Ing. Vladimíra Knopa, soudního znalce ustanoveného pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. června 2004 pod č.j. Nc 4312/2004-10. Shora uvedený znalecký posudek Ing. Vladimíra Knopa č. T 86/603/2004 zpracovaný dne 18. července 2004 ve znění doplnění ze dne 30. srpna 2004 stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 39,400,000,- Kč.Za tento nepeněžitý vklad tedy bude určitému zájemci vydán 1.000.000 kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 39,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem vlané hromady. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů