6 150 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

45 tis. Kč

Zisk za rok 2014

13 752 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.2.2017 náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

9.9.2008 - 20.2.2017 Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 11000
13.1.2003 - 9.9.2008 Praha 1, Václavské nám. 772/2, PSČ 11000
1.2.2002 - 13.1.2003 Praha 1, Martinská 418/4, PSČ 11000

26503808

DIČ

od 1.1.2016

CZ26503808

1.3.2002 - 31.12.2008

CZ26503808

Datum vzniku

1. února 2002

Datová schránka

bnkcsf9

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7484

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.9.2010

445 500 000 Kč

Historické jmění

15.8.2006 - 16.9.2010

60 750 000 Kč

1.2.2002 - 15.8.2006

27 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 31.12.2015

2038010406 / 2600

Provozovny

od 15.9.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • nám. Republiky 1079/1a, 110 00, Praha - Nové Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 1. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3. Představenstvo tvoří kolektivní orgán.

Historické ostatní skutečnosti

  • 13. září 2010 - 16. září 2010 : Společnost WOOD & Company Group S.A. se sídlem Munsbach, Parc d´Activités Syrdall 6C, L-5365, Lucemburské velkovévodství, jako jediný akcionář společnosti WOOD & Company Financial ... Services, a.s., IČ: 265 03 808, se sídlem Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 (dále jen "Společnost") jednající v působnosti valné hromady rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto:A.Společnost WOOD & Company Group S.A. se jako jediný akcionář společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. vzdává přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. o částku 384.750.000,- Kč (třistaosmdesátčtyřimilionůsedmsetpadesáttisíc korun českých).B.Základní kapitál společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. se zvyšuje o celkovou částku 384.750.000,- Kč (třistaosmdesátčtyřimilionůsedmsetpadesáttisíc korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 60.750.000,- Kč (šedesátmilionůsedmsetpadesáttisíc korun českých) na novou výslednou výši 445.500.000,- Kč (čtyřistačtyřicetpětmilionůpětsettisíc korun českých) základního kapitálu.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu proběhne upsáním nových akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva stávajícího akcionáře společnosti, který se přednostního práva vzdal.C.Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií společnosti (dále jen "Akcie"):počet Akcií:.........171.000 ks (stosedmdesátjednatisíc kusů)jmenovitá hodnota každé akcie:..2.250,- Kč (dvatisícedvěstěpadesát korun českých)druh:.....................kmenovéforma:....................na jménopodoba:.................zaknihovanáD.Všechny Akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnostWOOD & Company Group S.A. se sídlem Munsbach, Parc d´Activités Syrdall 6C, L-5365, Lucemburské velkovévodství (dále též Předem určený zájemce). Předem určený zájemce upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností WOOD & Company Financial Services, a.s., která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku (dále jen "Smlouva o upsání akcií").Předem určený zájemce upíše po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku všechny Akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností WOOD & Company Financial Services, a.s. ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno doručit Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu.E.Akcie lze upisovat pouze celé. Emisní kurs upisovaných Akcií činí 2.250,- Kč (dvatisícedvěstěpadesát korun českých) za jednu Akcii. Emisní ážio se nestanovuje. S nově vydanými Akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s., IČ: 265 03 808, na adrese Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 v pracovní dny v době od 09:00 do 18:00 hodin.Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Předem určeného zájemce, se stanoví na 30 (slovy třicet) kalendářních dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci ze strany Společnosti. Předem určenému zájemci bude oznámen počátkem běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám jeho zmocněnce).F.Vyslovuje se souhlas s možností započtení peněžité pohledávky Předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o pohledávku společnosti WOOD & Company Group S.A. v celkové výši 388.449.905,63 Kč (třistaosmdesátosmmilionůčtyřistačtyřicetdevěttisíc devětsetpět korun českých a šedesáttři haléřů) k datu 7.9.2010, sedmého září dvoutisícíhodesátého, na kterou se započte nárok Společnosti na splacení emisního kursu upsaných Akcií v celkové výši 384.750.000,- Kč (třistaosmdesátčtyřimilionůsedmsetpadesáttisíc korun českých). Uvedenou pohledávku nabyla společnost WOOD & Company Group S.A. na základě účinné smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 6.9.2010, šestého září roku dvoutisícíhodesátého, uzavřené se společností Wood and Company Financial Services AG, se sídlem Vordergasse 3, 8200 Schaffhausen, Švýcarsko, číslo společnosti: CH-290.3.014.764-7, zapsané v obchodním rejstříku kantonu Schaffhausen, Švýcarská konfederace. Pohledávka společnosti WOOD & Company Group S.A. vůči Společnosti, její existence, správnost výše a nepromlčenost bude specifikována ve smlouvě o započtení. Postup pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení (dále Smlouva o započtení) se bude řídit těmito pravidly: Návrh Smlouvy o započtení bude doručen Předem určenému zájemci - společnosti WOOD & Company Group S.A. současně se Smlouvou o upsání akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.G.Představenstvo Společnosti je povinno podat návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 (slovy třicet) dnů od vydání tohoto rozhodnutí. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů