Trendy

7 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

- 162 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

25 313 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 4.8.2016 Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4

Historické adresy

25.6.2013 - 4.8.2016 Na slupi 448/6, Nové Město, 128 00 Praha 2
3.8.2009 - 25.6.2013 Praha 1 - Staré Město, Revoluční 765/19, PSČ 11000
7.2.2002 - 3.8.2009 Praha 14, Generála Janouška čp. 902, PSČ 19800

26505258

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

7. února 2002

Datová schránka

hzmcz3t

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7496

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.3.2007

40 000 000 Kč

Historické jmění

7.2.2002 - 7.3.2007

5 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 8. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 8. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 8. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 28. února 2007 - 7. března 2007 : Základní kapitál se zvyšuje o částku 35.000.000 Kč (slovy třicetpětmilionů korun českých) z dosavadních 5.000.000 Kč (slovy pětimilionů korun českých) na částku 40.000.000 Kč (slov... y čtyřicetmilionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu se provádí upisováním 70 ks (slovy sedmdesáti kusů) kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000 Kč (slovy pětset tisíc korun českých) každá. Emisní kurs akcií činí 500.000 Kč (slovy pětsettisíc korun českých) každá, přičemž 500.000 Kč (slovy pětsettisíc korun českých) představuje nominální hodnotu akcie a 0,- Kč (slovy nula korun českých) představuje emisní ážio. S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 500.000 Kč (slovy pětsettisíc korun českých) je spojeno 5000 hlasů (slovy pěttisíc hlasů). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Jediný akcionář společnost TECH PHARMA, a.s. prohlašuje, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování nových akcií. Všechny upisované akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti TECH PHARMA, a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ 110 00, IČ 266 88 956. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Akcie se upisují v kanceláři Rödl & Partner, v.o.s., Praha 1, Platnéřská 2, a to ve lhůtě 15 dnů, která počíná běžet dnem, kdy bude společnosti TECH PHARMA, a.s. doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude společnosti TECH PHARMA, a.s. předán osobně oproti podpisu stvrzujícímu převzetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společností TECH PHARMA, a.s. Společnost TECH PHARMA, a.s. jako jediný akcionář společnosti udílí souhlas se splacením emisního kurzu upisovaných akcií započtením části 35.000.000 Kč (slovy třicetpětmilionů korun českých) z celkové pohledávky upisovatele ve výši 1.376.550,- EUR resp. po přepočtu devizovým kurzem mezi EUR a CZK, který byl vyhlášen Českou národní bankou dne 15.01.2007, tj. kurs EUR 27,765 ve výši 38.219.910,75 CZK na pohledávku společnosti na splacení emisního kuzu upisovaných akcií. Nominální hodnota celkové pohledávky upisovatele za společností, kterou je možno započíst, činí 1.376.550,- EUR (slovy jedenmilion třistasedmdestášesttisíc pětset padesát eur).Tato pohledávka upisovatele za společností vznikla na základě Smlouvy o poskytnutí finačního úvěru uzavřené dne 17.06.2002 mezi společností MALFE INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Grigoriou Xenopoulou 17, TOTALSERVE HOUSE, P.C. 3106 Limassol, Kypr, jako věřitelem a společností BACAYA CZ, a.s. jako dlužníkem, přičemž předmětem slouvy bylo poskytnutí finančního úvěru ve výši 1.000.000,- EUR (slovy jeden milion EUR), ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.11.2002, dodatku č. 2 ze dne 26.06.2003, dodatku č. 3 ze dne 04.11.2003, dodatku č. 4 z dne 29.11.2004 a dodatku č. 5 ze dme 08.12.2006. Tato pohledávka je složená jednak z úvěru ve výši 1.000.000,- EUR (slovy jedenmilion eur) a jednak úroků z úvěru v celkové výši 376.550 EUR (slovy třistasedmdesátšest tisíc pětsetpadesát eur) od 17.6.2002 do 15.01.2007 (po odečtení srážkových daní za rok 2002, 2003, 2004,2005 a 2006) byla na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 15.01.2007 mezi společností MALFE INSTVESTMENTS LIMITED, se sídlem Grigoriou Xenopoulou 17, TOTALSERVE HOUSE, P.C. 3106 Limassol, Kypr, jako postupitelem, a společností TECH PHARMA, a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ 110 00, IČ 266 88 956, jako postupníkem, postoupena na TECH PHARMA, a.s. jako postupníka. Na základě písemné smlouvy mezi TECH PHARMA, a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ 110 00, IČ 266 88 956 jako věřitelem, a společností BACAY CZ, a.s. jako dlužníkem ze dne 01.02.2007 bylo dohodnuto, že výše uvedená pohledávka má být zaplacena v CZK, přičemž pro přepočet z EUR na CZK bude použit devizový kurz mezi EUR a CZK, který byl vyhlášen Českou národní bankou dne 15.01.2007, tj. kurz 27,765. Na základě této pohledávky má být tudíž uhrazena částka ve výši 38,219.910,75 CZK.Předmětná pohledávka v celkové výši 1.376.550,- EUR (slovy jedenmilion třistasedmdestášesttisíc pětset padesát eur), kterou společnost TECH PHARMA, a.s. nabyla na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 15.01.2007 se společností MALFE INVESTMENTS LIMITED, jakožto postupitelem, dle "Stanoviska auditora" vypracovaného dne 30.1.2007 Ing. Karlem Hodinářem, auditorem, osvědčení č.0574, prokazatelně existuje a je evidována v účetních knihách společnosti TECH PHARMA, a.s. ve správné výši. Peněžitý vklad se splácí započtením shora popsaným způsobem v kanceláři Rödl & Partner, v.o.s. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu se stanoví do 30.04.2007.Důvodem započtení je částečně oddlužení společnosti.Dle ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku nemůže upisování akcií začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů