Trendy

200 754 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

193 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

249 728 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 30.6.2015 Dělnická 35, Drozdice, 533 01 Pardubice

Historické adresy

2.4.2003 - 30.6.2015 Pardubice, Dělnická 35, PSČ 53301
11.2.2002 - 2.4.2003 Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 13087

26510022

DIČ

od 1.7.2002

CZ26510022

Datová schránka

kgpfub9

Historické názvy

11.2.2002 - 15.7.2002

WAVERLEY CONSULTANTS, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7533

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.7.2016

55 600 000 Kč

Historické jmění

4.1.2016 - 29.7.2016

55 600 000 Kč

30.6.2015 - 4.1.2016

32 000 000 Kč

5.1.2015 - 30.6.2015

32 000 000 Kč

18.10.2005 - 5.1.2015

12 000 000 Kč

11.2.2002 - 18.10.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Pardubic

Bankovní účty

zvěřejněno 30.12.2015

CZ6008000000000006687392

... více účtů (celkem 14) najdete zde

Historické provozovny

8.10.2003 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Dělnická 35, 533 01, Pardubice - Drozdice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. ledna 2016 - 29. července 2016 : Valná hromada dne 4.1.2016 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti PROKOP INVEST, a.s., se... sídlem Dělnická 35, Drozdice, 533 01 Pardubice, IČO 265 10 022, spisová značka B 2301 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále též jen Společnost), takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 23.600.000,-- Kč (dvacet tři miliony šest set tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1180 (jeden tisíc jedno sto osmdesát) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předkupním právem ostatních akcionářů dle stanov Společnosti, (dále společně též jen Akcie). Akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 3.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům: Ing. Tomáši P r o c h á z k o v i , datum narození 15. července 1986, bydliště Mnichovice, V Pěšinách 127, (dále též jen Ing. Tomáš Procházka nebo jen Zájemce 1), Ing. Přemyslu P r o c h á z k o v i , datum narození 7. června 1963, bydliště Praha, Hodkovičky, Na Lysinách 245/11, (dále též jen Ing. Přemysl Procházka nebo jen Zájemce 2), panu Miloslavu P r o c h á z k o v i , datum narození 29. března 1961, bydliště Kamenice, Ostrovní 1403, (dále též jen Miloslav Procházka nebo jen Zájemce 3), Ing. Františku S l a b é m u , datum narození 9. listopadu 1958, bydliště Dolní Ředice, U Školky 40, (dále též jen Ing. František Slabý nebo jen Zájemce 4), a panu Jiřímu D u n o v s k é m u , datum narození 9. září 1966, bydliště Pardubice, Nerudova 2772, (dále též jen Jiří Dunovský nebo jen Zájemce 5), (dále společně též jen Zájemci), takto: a)Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 236 (dvě stě třiceti šesti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předkupním právem ostatních akcionářů dle stanov Společnosti, (dále též jen Akcie 1), b)Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 236 (dvě stě třiceti šesti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předkupním právem ostatních akcionářů dle stanov Společnosti, (dále též jen Akcie 2), c)Zájemci 3 bude nabídnuto upsání 236 (dvě stě třiceti šesti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předkupním právem ostatních akcionářů dle stanov Společnosti, (dále též jen Akcie 3), d)Zájemci 4 bude nabídnuto upsání 177 (jedno sto sedmdesáti sedmi) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předkupním právem ostatních akcionářů dle stanov Společnosti, (dále též jen Akcie 4), e)Zájemci 5 bude nabídnuto upsání 295 (dvě stě devadesáti pěti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předkupním právem ostatních akcionářů dle stanov Společnosti, (dále též jen Akcie 5). 4.Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění Zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 5.Do podílového spoluvlastnictví Zájemců náleží technologie (technologické know how) zpracování pšenice eventuelně kukuřice na modifikovaný škrob a lepek, (dále též jen Know-how), přičemž Zájemce 1 vlastní 20 % Know-how, Zájemce 2 vlastní 20 % Know-how, Zájemce 3 vlastní 20 % Know-how, Zájemce 4 vlastní 15 % Know-how a Zájemce 5 vlastní 25 % Know-how. 6.Emisní kurs všech upsaných Akcií činí celkem částku 23.600.000,-- Kč (dvacet tři miliony šest set tisíc korun českých). 7.Emisní kurs upsaných Akcií 1 bude nejpozději do tří měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 20 % Know-how včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 1). Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen v sídle Společnosti. Tento Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen tak, že Zájemce 1 předá společnosti Nepeněžitý vklad 1, respektive datové nebo jiné nosiče, které zachycují předávanou věc, a dokumentaci, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití Nepeněžitého vkladu 1, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne upsání Akcií 1. Cena Nepeněžitého vkladu 1 se určuje ve výši 4.720.000,-- Kč (čtyři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu provedl znalec Ing. Jitka Čočková, bytem Praha 4, Ke Kurtům 375/19, PSČ 142 00, znaleckým posudkem č. 13/2015 ze dne 30. října 2015, (dále též jen Znalecký posudek), jímž byla cena Nepeněžitého vkladu 1 stanovena částkou 7.520.000,-- Kč (sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých). Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu 1 a jmenovitou hodnotou Akcií 1, které obdrží Zájemce 1 za tento Nepeněžitý vklad 1 jako protiplnění, tj. částku ve výši 2.800.000,-- Kč (dva miliony osm set tisíc korun českých), vrátí společnost Zájemci 1 v penězích do 2 (dvou) měsíců ode dne vnesení Nepeněžitého vkladu 1. Za Nepeněžitý vklad 1 budou vydány Akcie 1, emisní kurs činí 4.720.000,-- Kč (čtyři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých). 8.Emisní kurs upsaných Akcií 2 bude nejpozději do tří měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 20 % Know-how včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 2). Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen v sídle Společnosti. Tento Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen tak, že Zájemce 2 předá společnosti Nepeněžitý vklad 2, respektive datové nebo jiné nosiče, které zachycují předávanou věc, a dokumentaci, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití Nepeněžitého vkladu 2, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne upsání Akcií 2. Cena Nepeněžitého vkladu 2 se určuje ve výši 4.720.000,-- Kč (čtyři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých). Dle Znaleckého posudku byla cena Nepeněžitého vkladu 2 stanovena částkou 7.520.000,-- Kč (sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých). Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu 2 a jmenovitou hodnotou Akcií 2, které obdrží Zájemce 2 za tento Nepeněžitý vklad 2 jako protiplnění, tj. částku ve výši 2.800.000,-- Kč (dva miliony osm set tisíc korun českých), vrátí společnost Zájemci 2 v penězích do 2 (dvou) měsíců ode dne vnesení Nepeněžitého vkladu 2. Za Nepeněžitý vklad 2 budou vydány Akcie 2, emisní kurs činí 4.720.000,-- Kč (čtyři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých). 9.Emisní kurs upsaných Akcií 3 bude nejpozději do tří měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 20 % Know-how včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 3). Nepeněžitý vklad 3 bude vnesen v sídle Společnosti. Tento Nepeněžitý vklad 3 bude vnesen tak, že Zájemce 3 předá společnosti Nepeněžitý vklad 3, respektive datové nebo jiné nosiče, které zachycují předávanou věc, a dokumentaci, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití Nepeněžitého vkladu 3, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne upsání Akcií 3. Cena Nepeněžitého vkladu 3 se určuje ve výši 4.720.000,-- Kč (čtyři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých). Dle Znaleckého posudku byla cena Nepeněžitého vkladu 3 stanovena částkou 7.520.000,-- Kč (sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých). Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu 3 a jmenovitou hodnotou Akcií 3, které obdrží Zájemce 3 za tento Nepeněžitý vklad 3 jako protiplnění, tj. částku ve výši 2.800.000,-- Kč (dva miliony osm set tisíc korun českých), vrátí společnost Zájemci 3 v penězích do 2 (dvou) měsíců ode dne vnesení Nepeněžitého vkladu 3. Za Nepeněžitý vklad 3 budou vydány Akcie 3, emisní kurs činí 4.720.000,-- Kč (čtyři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých). 10.Emisní kurs upsaných Akcií 4 bude nejpozději do tří měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 15 % Know-how včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 4). Nepeněžitý vklad 4 bude vnesen v sídle Společnosti. Tento Nepeněžitý vklad 4 bude vnesen tak, že Zájemce 4 předá společnosti Nepeněžitý vklad 4, respektive datové nebo jiné nosiče, které zachycují předávanou věc, a dokumentaci, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití Nepeněžitého vkladu 4, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne upsání Akcií 4. Cena Nepeněžitého vkladu 4 se určuje ve výši 3.540.000,-- Kč (tři miliony pět set čtyřicet tisíc korun českých). Dle Znaleckého posudku byla cena Nepeněžitého vkladu 4 stanovena částkou 5.640.000,-- Kč (pět milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých). Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu 4 a jmenovitou hodnotou Akcií 4, které obdrží Zájemce 4 za tento Nepeněžitý vklad 4 jako protiplnění, tj. částku ve výši 2.100.000,-- Kč (dva miliony jedno sto tisíc korun českých), vrátí společnost Zájemci 4 v penězích do 2 (dvou) měsíců ode dne vnesení Nepeněžitého vkladu 4. Za Nepeněžitý vklad 4 budou vydány Akcie 4, emisní kurs činí 3.540.000,-- Kč (tři miliony pět set čtyřicet tisíc korun českých). 11.Emisní kurs upsaných Akcií 5 bude nejpozději do tří měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 25 % Know-how včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 5). Nepeněžitý vklad 5 bude vnesen v sídle Společnosti. Tento Nepeněžitý vklad 5 bude vnesen tak, že Zájemce 5 předá společnosti Nepeněžitý vklad 5, respektive datové nebo jiné nosiče, které zachycují předávanou věc, a dokumentaci, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití Nepeněžitého vkladu 5, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne upsání Akcií 5. Cena Nepeněžitého vkladu 5 se určuje ve výši 5.900.000,-- Kč (pět milionů devět set tisíc korun českých). Dle Znaleckého posudku byla cena Nepeněžitého vkladu 5 stanovena částkou 9.400.000,-- Kč (devět milionů čtyři sta tisíc korun českých). Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu 5 a jmenovitou hodnotou Akcií 5, které obdrží Zájemce 5 za tento Nepeněžitý vklad 5 jako protiplnění, tj. částku ve výši 3.500.000,-- Kč (tři miliony pět set tisíc korun českých), vrátí společnost Zájemci 5 v penězích do 2 (dvou) měsíců ode dne vnesení Nepeněžitého vkladu 5. Za Nepeněžitý vklad 5 budou vydány Akcie 5, emisní kurs činí 5.900.000,-- Kč (pět milionů devět set tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 5. ledna 2015 - 29. července 2016 : Valná hromada dne 12.12.2014 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti PROKOP INVEST, a.s. takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 20.000.000,-- Kč (dvacetm... ilionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1000 (jedentisíc) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, (dále společně též jen Akcie). Akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 3.Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZoK), vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům, kterými jsou Ing. Tomáš P r o - c h á z k a , datum narození 15. července 1986, bydliště Mnichovice, Božkov, V pěšinách 127, (dále též jen Ing. Tomáš Procházka), Ing. Přemysl P r o c h á z k a , datum narození 7. června 1963, bydliště Praha 4, Hodkovičky, Na lysinách 245/11, (dále též jen Ing. Přemysl Procházka), pan Miloslav P r o c h á z k a , datum narození 29. března 1961, bydliště Kamenice, Olešovice, Ostrovní 1403, (dále též jen Miloslav Procházka), Ing. František S l a b ý , datum narození 9. listopadu 1958, bydliště Dolní Ředice, U Školky 40, (dále též jen Ing. František Slabý), pan Jiří D u n o v s k ý , datum narození 9. září 1966, bydliště Pardubice, Nerudova 2772, (dále též jen Jiří Dunovský), (dále každý jednotlivě též jen jako Zájemce nebo společně též jen Zájemci), takto: a)Ing. Tomáši Procházkovi bude nabídnuto upsání 200 (dvouset) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, b)Ing. Přemyslu Procházkovi bude nabídnuto upsání 200 (dvouset) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, c)panu Miloslavu Procházkovi bude nabídnuto upsání 200 (dvouset) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, d)Ing. Františku Slabému bude nabídnuto upsání 150 (jednostopadesáti) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, e)panu Jiřímu Dunovskému bude nabídnuto upsání 250 (dvousetpadesáti) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno. 5.Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZoK Zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6.Zdůvodnění emisního kursu: Zájemci jsou stávajícími akcionáři společnosti a navrhuje se upsání Akcií Zájemci v poměru, v němž se Zájemci dosud podílejí na společnosti, pročež je emisní kurs stanoven v jeho nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odst. 1 ZoK. 7.Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých). 8.Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitými vklady takto:Emisní kurs upsaných akcií jsou Zájemci povinni splatit takto: 30 % (třicet procent) peněžitého vkladu je Zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 1627462/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., zbývající část peněžitého vkladu je Zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu dle tohoto usnesení valné hromady. 9.Valná hromada schvaluje, že s účinností ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se s t a n o v y společnosti m ě n í takto: Ustanovení části I. Základní ustanovení, Článku 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI stanov se změní a nadále bude znít takto: Výše základního kapitálu společnosti je 32.000.000,-- Kč (slovy třicetdvamiliony korun českých). Ustanovení části I. Základní ustanovení, Článku 6 AKCIE, odstavce 1 stanov se změní a nadále bude znít takto: 1. Společnost vydala 1600 (jedentisícšestset) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacettisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. Ustanovení části I. Základní ustanovení, Článku 6 AKCIE, odstavce 4 stanov se změní a nadále bude znít takto: 4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 1600 (jedentisícšestset) hlasů. zobrazit více skrýt více
  • 2. července 2014 - 5. ledna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 2. července 2014 - 5. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 6. srpna 2005 - 18. října 2005 : Valná hromada konaná dne 29. června 2005 schválila usnesení o zvýšení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.000.000,-- Kč. Upisování akcií ... nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 500 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem zbývajících akcionářů ve smyslu ustanovení § 4, odstavce 7 a 8 stanov společnosti. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou registrované.3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisovaání akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě.4. Upsání všech 500 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem zbývajících akcionářů, bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti PLOUŽNICE, spol. s r.o., se sídlem Ralsko, Ploužnice čp. 280, PSČ 471 24, IČ 465 04 494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C., číslo vložky 21418, (dále jen "PLOUŽNICE, spol. s r.o." nebo jen "určitý zájemce").5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti PROKOP INVEST, a.s. v Pardubicích, Dělnická 35, PSČ 533 01, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.6. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředeně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna nejpozději do jednoho týdne ode dne tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotu, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 20.000,-- Kč.9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Určitý zájemce je povinen splatit celý emisní kurs upisovaných akcií nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti PROKOP INVEST, a.s. ve výši 10.000.000,-- Kč za určitým zájemcem společností PLOUŽNICE, spol. s r.o., z titulu splacení upsaného emisního kursu akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti PLOUŽNICE, spol. s r.o. za společností PROKOP INVEST, a.s. ve výši 10.000.000,-- Kč z titulu neuhrazené úplaty za postoupení pohledávek ze smlouvy uzavřené dne 14. června 2002 mezi Ing. Zdeňkem Procházkou, na straně jedné jako postupitelem, a společností PROKOP INVEST, a.s., na straně druhé jako postupníkem. Pohledávka Ing. Zdeňka Procházky za společností PROKOP INVEST, a.s. z výše citované smlouvy byla dle smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 3. května 2004 mezi Ing. Zdeňkem Procházkou, na straně jedné jako postupitelem, a společností PLOUŽNICE, spol. s r.o. na straně druhé jakou postupníkem, převedena na společnost PLOUŽNICE, spol. s r.o.9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti PROKOP INVEST, a.s. společnosti PLOUŽNICE spol. s r.o. jako určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost PROKOP INVEST, a.s. vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů