Základní údaje

Historické adresy

18.1.2006 - 22.2.2008 Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 13000
27.2.2002 - 18.1.2006 Praha 8, Křižíkova č.p. 237, PSČ 18600

26513731

DIČ

Není plátce DPH

1.6.2002 - 31.12.2007

CZ26513731

Datum vzniku

27. února 2002

Datum zániku v obchodním rejstříku

22. února 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

22. února 2008

Historické názvy

30.1.2007 - 22.2.2008

CenTrade, a.s. v likvidaci

21.12.2002 - 30.1.2007

CenTrade, a.s.

27.2.2002 - 21.12.2002

Centrade, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7566

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.1.2007 - 22.2.2008

42 000 000 Kč

11.5.2006 - 5.1.2007

2 000 000 Kč

21.12.2002 - 11.5.2006

600 000 000 Kč

27.2.2002 - 21.12.2002

600 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 22. února 2008 - 22. února 2008 : Společnost se vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku.Právním důvedem výmazu je ukončení likvidace.
  • 14. listopadu 2006 - 22. února 2008 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 25.10.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti CenTrade, a.s. se zvyšuje o 40.000.000,- Kč (slovy: čt... yřicet milionů korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti CenTrade, a.s. bude po zvýšení činit celkem 42.000.000,- Kč. 2. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu CenTrade, a.s. bude vydáno 20.000 nových kmenových listinných akcií této společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč na jednu akcii, t.j. o celkové jmenovité hodnotě 40.000.000,- Kč (dále jen " Nové akcie "). Emisní kurs Nový akcií se bude rovnat jejich nominální hodnotě, t.j. částce 2.000,- Kč za akcii. 3. Všechny Nové akcie upíše jediný akcionář společnosti CenTrade, a.s., společnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s.( dále jen "Upisovatel"), která je také jedinou osobou, která má přednostní právo na upisování akcií CenTrade, a.s., a to na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené se společností CenTrade, a.s. 4. Nové akcie budou upsány v advokátní kanceláři Ürge&Černohlávek na adrese Jungmannova 31, Praha 1, nejpozději do 20 dnů poté, co společnost CenTrade a.s. doručí Upisovateli návrh na uzavření příslušné smlouvy o upsání akcií.Společnost CenTrade, a.s. oznámí Upisovateli počátek lhůty pro upisování nových akcií tak, že Upisovateli zašle nejpozději do 5 pracovních dnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku návrh na uzavření příslušné smlouvy o upsání akcií. 5. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upisovaných Nových akcií v plné výši nejpozději do 2 měsíců od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku na účet č. 2039079704/2600 vedený u Citibank a.s. zobrazit více skrýt více
  • 27. února 2006 - 14. listopadu 2006 : Jediný akcionář společnosti CenTrade, a.s. při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 15.12.2005 o snížení základního kapitálu společnosti takto:a) Důvod snížení základního ka... pitálu a způsob , jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: důvodem ke snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti za období 2002-2004. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že bude zcela použita na úhradu ztráty za období 2002-2004.b) Rozsah snížení základního kapitálu je o částku 598.000.000,- Kč (slovy: pět set devadesát osm milionů korun českých), tj. z částku 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých) na částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).c) Způsob snížení základního kapitálu: snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech 1 000 kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno , v listinné podobě, ze jmenovité hodnoty 600.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 2.000,- Kč každé jedné akcie.d) Předložení akcií: Jediný akcionář schvaluje třicetidenní lhůtu k předložení listinných akcií k výměně za akcie nové poté, co tato změna bude zapsána do obchodního rejstříku. Počátek lhůty se stanoví následující den po doručení písemné výzvy k výměně akcií Společnosti, která může být zaslána po právní moci usnesení o zápisu této změny do obchodního rejstříku. Ustanovení § 213a) odst.2 a § 214 obchodního zák.se použijí přiměřeně.e) Snížením základního kapitálu se nezhoršuje dobytnost pohledávek věřitelů zobrazit více skrýt více
posunout dolů