1 621 816 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

48 005 tis. Kč

Zisk za rok 2008

600 843 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

27.8.2004 - 31.12.2008 Praha 1, Národní 37/38, PSČ 11000
8.4.2002 - 27.8.2004 Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 11000

26688361

DIČ

Není plátce DPH

10.1.2005 - 31.12.2008

CZ26688361

Datum vzniku

8. dubna 2002

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2008

Historické názvy

27.8.2004 - 31.12.2008

FIRO-tour a.s.

8.4.2002 - 27.8.2004

Flairy a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7591

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

29.6.2005 - 31.12.2008

20 000 000 Kč

8.4.2002 - 29.6.2005

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2008 - 31. prosince 2008 : Společlnost FIRO-tour a.s. zanikla bez likvidace fúzí sloučením se společností FIRO-tour Holding a.s. se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, identifikační číslo 278 69 237,... zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11654, která jako nástupnická společnost převzala obchodní jmění zanikající společnosti FIRO-tour a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů a jejíž obchodní firma po fúzi zní FIRO-tour a.s. zobrazit více skrýt více
  • 20. dubna 2005 - 31. prosince 2008 : Jediný akcionář rozhodl dne 1.4.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti následovně:"Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun... českých) o částku 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) na částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - dosavadnímu akcionáři. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, poněvadž, emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Upsáno bude 180 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.K upsání akcií dojde smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře jediný akcionář se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií, v rámci níž musí být uzavřena smlouva o upsání akcií činí 60 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K upsání bude poskytnuta lhůta 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, neboť upisování akcií před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí soudu, jímž se návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku zamítá. Začátek běhu lhůty pro upisování bude předem určenému zájemci panu Romanu Fiskovi oznámen písemným oznámením. Místem upsání akcií je sídlo společnosti FIRO-tour a.s. Doba upsání akcií je v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 hod. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Závazek splatit emisní kurs akcií vzniká upsáním akcií. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem v celkové výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), a to výlučně započtením vzájemných peněžitých pohledávek společnosti a upisovatele.Emisní kurs akcií bude uhrazen výhradně započtením s tím, že jediný akcionář připouští započtení peněžité pohledávky vůči společnosti ve výši 2.057.000,- Kč vyplývající ze smlouvy o převodu databáze mezi ROMAN FISEK FIRO TOUR a společností FIRO-tour a.s., peněžité pohledávky vůči společnosti ve výši 1.901.000,- Kč vyplývající ze smlouvy o postoupení licence k software mezi ROMAN FISEK FIRO TOUR a společností FIRO-tour a.s., peněžité pohledávky vůči společnosti ve výši 1.237.000,- Kč vyplývající ze smlouvy o převodu práv a povinností z cestovních smluv mezi ROMAN FISEK FIRO TOUR a společností FIRO-tour a.s. a peněžité pohledávky vůči společnosti ve výši 9.755.700,- Kč vyplývající ze smlouvy o koupi movitého majetku mezi ROMAN FISEK FIRO TOUR a FIRO-tour a.s. a peněžité pohledávky vůči společnosti ve výši 3.146.000,- Kč vyplývající ze smlouvy o převodu ochranných známek mezi ROMAN FISEK TOUR a společností FIRO-tour a.s., proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to v rozsahu v jakém se tyto pohledávky vzájemně kryjí, tj. v částce 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých).Návrh na uzavření smlouvy o započtení je společnost povinna vyhotovit a doručit upisovateli - panu Romanu Fiskovi bez zbytečného odkladu po upsání akcií, nejpozději však do 90 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen smlouvu uzavřít, případně vznést protinávrh ve lhůtě do 90 dnů ode dne doručení návrhu společností. Shora popsaný postup pro uzavření smlouvy o započtení se bude opakovat, nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně textu smlouvy. Za tento peněžitý vklad vydá společnost 180 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč." zobrazit více skrýt více
posunout dolů