Trendy

2 231 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 107 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

27 243 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 24.8.2010 Velvary 732, okres Kladno, PSČ 27324

Historické adresy

26.6.2004 - 24.8.2010 Praha 8, Střelničná 1347/47, PSČ 18200
3.4.2002 - 26.6.2004 Praha 8 - Libeň, Světová 473/12, PSČ 18000

26689642

DIČ

od 1.6.2002

CZ26689642

Datová schránka

qcjdj2f

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7611

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.9.2008

10 800 000 Kč

Historické jmění

24.8.2007 - 11.9.2008

60 000 000 Kč

3.4.2002 - 24.8.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Slaný

Bankovní účty

zvěřejněno 9.5.2013

43- 7586060247 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 13. dubna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 11. září 2008 : Společnost ČESKÁ CHEMICKÁ a.s. se sídlem Praha 8, Střelničná 1347/47, PSČ 182 00, IČ: 26689642, byla rozdělena formou rozdělením odštěpením, a to sloučením odštěpované části jejího Společnost ČESKÁ CHEMICKÁ a.s. se sídlem Praha 8, Střelničná 1347/47, PSČ 182 00, IČ: 26689642, byla rozdělena formou rozdělením odštěpením, a to sloučením odštěpované části jejího... jmění s nástupnickou společností Velvana, a.s., IČ: 45147779, se sídlem Velvary, PSČ 273 24, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1463. Na nástupnickou společnost Velvana, a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti ČESKÁ CHEMICKÁ a.s. určená ve smlouvě o rozdělení odštěpením a převzetí obchodního jmění ze dne 4.8.2008. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. října 2007 - 1. dubna 2008 : Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ze dne 26.3.2007 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti. Toto rozhodnutí nabylo účinnosti d... ne 25.8.2007.Z důvodu potřeby narovnání účetních vztahů mezi jediným akcionářem a jeho dceřinou společností, a dále zejména s ohledem na fakt, že jediný akcionář bude ručit za úvěrový závazek společnosti ČESKÁ CHEMICKÁ, rozhodl jediný společník společnosti ČESKÁ CHEMICKÁ, a.s., o snížení zákaldního kapitálu této společnosti, a to o částku 30.000.000,-- Kč (slovy třicet miliónů korun českých).Základní kapitál se snižuje úplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu. Cena za jednu akcii, ohledně níž bude návrh přijat, odpovídá její nominální hodnotě, tedy 10.000,-- Kč.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři.Jediný akcionář pověřuje představenstvo společnosti, aby vypracovalo návrh smlouvy o koupi akcií, který bude obsahovat kromě zákonem požadovaných i následující údaje:- Předmětem tohoto Návrhu je koupě přesně 3000 kusů akcií společnosti ČESKÁ CHEMICKÁ, a.s.- Kupní cena za jednu akcii byla stanovena rozhodnutím jediného akcionáře a činí 10.000,-- Kč za jednu akcii- Doba závaznosti návrhu činí 4 týdny od jeho doručení jedinému akcionáři.- Jediný akcionář oznámí Navrhovateli přijetí návrhu formou zaslání oznámení o přijetí Návrhu, a to doporučeným dopisem na adresu sídla Navrhovatele, případně osobním doručením v sídle navrhovatele. Doporučený dopis s Oznámením musí být dán k poštovní přepravě nejpozději poslední den závaznosti návrhu.- Pokud bude stanovený počet předmětných akcií uvedených v Oznámení zájemců o přijetí Návrhu překračovat počet akcií, které jsou předmětem tohoto Návrhu, je představenstvo povinno potvrdit uzavření smlouvy tak, že každý akcionář, který Návrh přijal, bude uspokojen poměrně. Výsledek krácení u jednotlivých akcionářů bude zaokrouhlován na celé akcie dolů a potvrzení ohledně počtu akcií, u nichž byl Návrh přijat, bude zaslán všem zájemcům nejpozději do 30 dnů (slovy třiceti dnů) ode dne uplynutí lhůty závaznosti Návrhu. Dnem doručení potvrzení o uzavření smlouvy je smlouvy mezi Navrhovatelem a zájemcem uzavřena.Kupní cena za akcie bude Zájemcům uhrazena nejpozději do 21 dnů (dvacetijedna dnů) od právní moci usnesení o zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. V téže lhůtě je akcionář povinen předložit společnosti listinné akcie společnosti, jež mají být vzaty z oběhu. zobrazit více skrýt více
  • 17. dubna 2007 - 17. října 2007 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ČESKÁ CHEMICKÁ a.s. upsáním akcií, přičemž celý emisní kurs bude splacen nepeněžitým vk... ladem.Základní kapitál se zvyšuje o částku 58.000.000,-- Kč (slovy padesát osm miliónů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Celková výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude 60.000.000,-- Kč.Bude upisováno 5800 ks kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč každá. Emisní kurs jedné upisované akcie je stanoven na 10.636,48 Kč.Jediný akcionář rozhodl, že veškeré akcie budou vydány za nepeněžitý vklad dosavadního jediného akcionáře společnosti spočívajícího v nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Slaný, na LV 253 pro obec a katastrální území Velvary. Jde o níže uvedené nemovitosti:číslo parcely: o výměře (m2) druh pozemku způsob využití St. 319 5609 zastavěná plocha a nádvoří, St. 521/1 118 zastavěná plocha a nádvoří, St. 578 249 zastavěná plocha a nádvoří, St. 584/2 89 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště, St. 804 177 zastavěná plocha a nádvoří, St. 805 234 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1012 3987 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1018 1892 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1019 1561 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1020 591 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1021 182 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1022 598 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1023 617 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1024/1 1137 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1024/2 70 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1026 653 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1031 117 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště, St. 1037 51 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1039 115 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1047 82 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1050 44 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1053 44 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1054 108 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1059 1054 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1060 801 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1061 63 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1062 753 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1064 311 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1085 342 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1109 196 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1110 278 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1111 481 zastavěná plocha a nádvoří, 420/2 97 ostatní plocha dráha, 421/4 643 ostatní plocha dráha, 422/2 1032 ostatní plocha dráha, 434/2 2031ostatní plocha dráha, 434/3 172 ostatní plocha dráha, 434/4 69 ostatní plocha dráha, 437/3 65 ostatní plocha neplodná půda, 443/2 1580 ostatní plocha neplodná půda, 443/3 97 ostatní plocha dráha, 512/1 4453 ostatní plocha manipulační plocha, 512/2 485 ostatní plocha neplodná půda, 515/11 385 ostatní plocha manipulační plocha, 543/2 5683 ostatní plocha manipulační plocha, 558/1 21113 ostatní plocha manipulační plocha, 558/2 8296 ostatní plocha manipulační plocha, 558/4 5967 ostatní plocha manipulační plocha, 558/5 1215 ostatní plocha manipulační plocha, 558/6 142 ostatní plocha manipulační plocha, 559 11970 ostatní plocha manipulační plocha, 568/3 5847 ostatní plocha jiná plocha, 568/4 4744 ostatní plocha jiná plocha, 568/9 1057 ostatní plocha jiná plocha, 568/10 2967 ostatní plocha jiná plocha, 571 9825 trvalý travní porost zemědělský půdní fond, 574/3 24 orná půda zemědělský půdní fond, 574/6 1431 orná půda zemědělský půdní fond, 805/12 2776 zahrada zemědělský půdní fond, 1984/2 7551 ostatní plocha manipulační plochaČást obce, č. budovy způsob využití budovy na parcele Velvary, čp. 237 bydlení St. 319; Velvary, čp. 448 bydlení St. 521/1; bez čp/če zem stav St. 578, bez čp./če prům. obj St. 804, bez čp/če prům. obj St. 1012, bez čp/če prům. obj St. 1018, bez čp/če prům. obj St. 1019, bez čp/če prům. obj St. 1020, bez čp/če prům. obj St. 1021, bez čp/če prům. obj St. 1022, bez čp/če prům. obj St. 1023, bez čp/če prům. obj St. 1024/1, St. 1024/2, bez čp/če prům. obj St. 1026, bez čp/če prům. obj St. 1037, bez čp/če prům. obj St. 1039, bez čp/če prům. obj St. 1047, bez čp/če prům. obj St. 1050, bez čp/če prům. obj St. 1053, bez čp/če prům. obj St. 1054, bez čp/če prům. obj St. 1059, bez čp/če prům. obj St. 1060, bez čp/če prům. obj St. 1061, bez čp/če prům. obj St. 1062, bez čp/če prům. obj St. 1063, LV: 1069, bez čp/če prům. obj St. 1064, bez čp/če bydlení St. 1080, LV:6, bez čp/če jiná st. St. 1085, bez čp/če prům. obj St. 1109, bez čp/če prům. obj St. 1110, bez čp/če prům. obj St. 1111Shora uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem jmenovaným za tím účelem soudem Ing. Rostislavem Hrabcem, nar. 8.8.1959, bytem 130 00 Praha 3, Korunní 89, ve znaleckém posudku č. 818/5/2007 ze dne 16.2.2007, přičemž hodnota nepeněžitého vkladu byla tímto posudkem stanovena na 61.691.610,-- Kč (slovy šedesátjeden milión šestsetdevadesátjeden tisíc šestsetdeset korun českých).Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou bude emisním ážiem a promítl se do emisního kursu jednotlivých upisovaných akcií.Akcie za nepeněžitý vklad budou jedinám akcionářem upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností ČESKÁ CHEMICKÁ a.s. ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jediný akcionář obdrží návrh této smlouvy. Pro případ, že smlouva bude uzavřena přede dnem právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zapsání tohoto rozhodnutí akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude smlouva obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Ve lhůtě pěti dnů ode dne účinnosti smlouvy o upisování akcií bude nepeněžitý vklad jediným akcionářem splacen, a to způsobem uvedeným v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku.Důvodem zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je sloučení areálu jako logického uceleného souboru nemovitostí do rukou jediného vlastníka, posílení vlastního kapitálu dceřinné společnosti a zvýšení dobytnosti pohledávek pro její věřitele. V neposlední řadě je důvodem i to, že mateřská společnost nadále nehodlá spravovat nemovitosti, ať už jí využívané nebo nevyužívané, a chce k tomu využít právě činnost své dceřinné společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů